Organizace výuky od 17.5. 2021

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

Od pondělí 17. května 2021 dochází k další změně v organizaci výuky:

 • děti zařazené do přípravné třídy – výuka prezenčně,
 • všichni žáci 1. stupně základních škol – výuka prezenčně.
 • žáci 2.stupně – pokračuje beze změny výuka rotačně s možností individuální a skupinové konzultace

 

2.stupeň

- rotační výuka, tj. buď distanční výuka (z domova) dle současného rozvrhu pro distanční výuku
  nebo prezenční výuka (ve škole) dle rozvrhu pro prezenční výuku.

Distanční výuka z domova od pondělí 17. 5. 2021:

6. A, 6. B, 7. A, 7. B

s možností individuální a skupinové konzultace.

Prezenční výuka ve škole od pondělí 17. 5. 2021:

8. A, 8.B, 9. A.


Od pondělí 24. 5. 2021 předpokládáme návrat všech žáků školy k prezenční výuce.

Další organizační pokyny:

 •  prezenční výuka probíhá dle rozvrhu, částečná omezení platí pro tělesnou výchovu a zpěv,
 • ruší se povinnost homogenních tříd a skupin,
 • příchod a odchod žáků hlavním vchodem,
 • žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
  (včetně školní družiny a přípravné třídy),
  zaměstnanci a třetí osoby mají povinnost nosit respirátor,
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných
  případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk se žáky.

Testování žáků a zaměstnanců školy

Testování žáků přípravných tříd, 1. stupně a zaměstnanců školy bude probíhat 1x týdně vždy
v pondělí 1. vyučovací hodinu v kmenové třídě pod dohledem pedagogického pracovníka.

Testování žáků 2. stupně bude probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu
v kmenové třídě pod dohledem pedagogického pracovníka.

K testování bude použit neinvazivní antigenní test SingClean – samoodběr (z kraje nosu).
V případě pozitivního výsledku tohoto testu bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce
a informován o dalším postupu. Ve výjimečných případech bude umožněna přítomnost
zákonného zástupce při testování dítěte, popř. užití vlastního testu schváleného MZd
(vydán seznam testů) za přítomnosti pedagogického pracovníka.

Pokud se dítě neúčastní testování, není mu umožněna účast na prezenčním vzdělávání.
Jeho absence bude evidována jako omluvená. Škola nemá podle zákona povinnost zajistit
dítěti distanční způsob vzdělávání.


Školní družina

 • provoz ranní družiny je do konce školního roku zrušen,
 • provoz školní družiny je organizován bez omezení od pondělí do čtvrtku do 16.30 hodin, v pátek do 16.00 hodin-
  bližší informace k organizaci školní družiny ZDE

Stravování

Obědy žákům při prezenční výuce budou automaticky přihlášeny. Žákům při distanční výuce budou
automaticky odhlášeny.

Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Jídlo se  musí odebrat do jídlonosiče,
a to v jídelně ZŠ Vančurova Hodonín vždy do 13.00 hodin.

V případě změn a dotazů kontaktujte jídelnu ZŠ Vančurova, Hodonín (telefon:  518 321 386, e mail: strava@zsvancur.cz).

Mgr. Alena Řeháková, ředitelka školy

Vytisknout stránku Vytisknout stránku14. 5. 2021, 08:45, zobrazeno 739x, dnes 3x