Projekty

Propojení teorie a praxe

  • Projekt podpořený z EU – finanční podpora z OP VVV
  • Období duben 2019 – březen 2021

Naše škola realizuje projekt „ Propojení teorie a praxe" reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011700 financovaný z OP VVV v rámci výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Logo projektu

Cílem projektu je zapojení školního speciálního pedagoga do vyučování, vzdělávání pedagogických pracovníků, využití ICT ve vzdělávání, zapojení odborníka z praxe v rámci projektového vyučování, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a odborně tematická setkávání a spolupráce s rodiči.

Důležité odkazy


Učíme se společně

  • Projekt podpořený z EU – finanční podpora z OP VVV
  • Období duben 2017 – březen 2019.

Naše škola realizuje projekt „ Učíme se společně" reg. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004847 financovaný z OP VVV v rámci výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Logo projektu

Projekt je zaměřen na:

  1. personální podporu (školní speciální pedagog)
  2. osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogických pracovníků a vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ),
  3. extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub pro žáky a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ).

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích., zajištění pedagogické diagnostiky žáků, realizace inkluzivních principů ve vzdělávání a zlepšení spolupráce s rodiči a širokou veřejností formou besed a seminářů na odborné téma. Tento projekt je spolufinancován EU.

Důležité odkazy


 

EU peníze školám

V březnu roku 2011 vyhlásilo MŠMT výzvu v rámci operačního programu "Vzdělání pro konkurenceschopnost" v oblasti "Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách".

Tím se naskytla možnost všem základním a středním školám mimo území Prahy získat poměrně vysoké finanční prostředky na zvýšení kvality vzdělávání na školách. Peníze mohou být použity na rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků a pedagogických pracovníků ZŠ v sedmi prioritních oblastech: cizí jazyky, matematika, přírodní vědy, ICT, čtenářská a informační gramotnost, finanční gramotnost a inkluzívní vzdělávání.

EU peníze školám

Těchto sedm priorit je dále rozpracováno do 22 šablon klíčových aktivit, jejichž výběrem si škola vytvoří projektovou žádost. Cílem našeho projektu "Škola budoucnosti" je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit dalšího zvyšování úrovně vzdělávání na naší škole.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky v anglickém jazyce bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělených hodin za účasti rodilého mluvčího. Díky této dotaci se výrazně zmodernizuje výuka na naší škole. Za evropské peníze pořídíme další novou výpočetní techniku. Moderní software usnadní práci žákům i pedagogům. Stávající počet interaktivních tabulí bude navýšen o další, s prvky audiovizuální techniky a novými interaktivními systémy.

Všechny tyto aktivity směřují ke zvýšení zájmu žáků o výuku. Pořízením moderních technologií se zvýší konkurenceschopnost našich žáků, celkový rozvoj a atraktivita školy.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 10:39, zobrazeno 5963x, dnes 4x
4.0 1Hodnocení