Projekty

Digitalizujeme školu

V rámci Národního plánu obnovy byly naší škole poskytnuty finanční prostředky jednak na zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení v rámci prevence digitální gramotnosti a také finanční prostředky na zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti.

17162.jpg 

 

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi

Ve školním roce 2023-2024 je naše škola zapojena do projektu" Potravinová pomoc dětem v sociální péči v Jihomoravském kraji".

projekt-pomoc-detem.jpeg 

 

Moderní škola

Od července 2023 je naše škola zapojena do operačního projektu Jan Ámos Komenský pod registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0006543.

Projekt je zaměřen na:

a) personální podporu kariérového poradce

b) další vzdělávání pedagogických pracovníků

c) inovativní vzdělávání žáků

moderni-skola.png 

 

Společná cesta ke vzdělání

Od listopadu 2022 je naše škola zapojena do projektu Národního plánu obnovy s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků pod registračním číslem 0174/PODSKOL/2022.

Projekt je zaměřen na:

a) personální podporu školního speciálního pedagoga, školního sociálního pedagoga, koordinátora inkluze

b) přímou podporu žáků v oblasti vzdělávacích a zážitkových programů a doučování

c) další vzdělávání a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

spolecna-cesta.jpg 

 

Doučování žáků škol

Od ledna 2022 je naše škola zapojena do projektu Národního plánu doučování.
Tento projekt je součástí podpory MŠMT a Národní pedagogického institutu.Navázali jsme tak na doučování žáků,
které bylo realizováno již od září 2021.

 • Intenzívní doučování žáků probíhá ve všech ročnících naší školy a jeho cílem je zmírnit negativní dopady
  výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID – 19.
 • Doučování je financováno z prostředků Evropské unie

doucovani.jpg 


Zpátky do školy

Naše škola realizuje projekt s názvem „Zpátky do školy“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019774   

 • Projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Šablony III“
 • Období červenec 2021 -  červen 2023
 • Délka trvání projektu: 24 měsíců

  publicita.jpg   

 

Aktivity základní školy:

Personální podpora-

-školní speciální pedagog

-školní kariérový poradce

 

Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ:

- Klub pro žáky ZŠ

a/ Klub ICT

b/ Klub komunikace v cizím jazyce

- Projektový den ve škole

 


Propojení teorie a praxe

 • Projekt podpořený z EU – finanční podpora z OP VVV
 • Období duben 2019 – březen 2021

Naše škola realizuje projekt „ Propojení teorie a praxe" reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011700 financovaný z OP VVV v rámci výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Logo projektu

Cílem projektu je zapojení školního speciálního pedagoga do vyučování, vzdělávání pedagogických pracovníků, využití ICT ve vzdělávání, zapojení odborníka z praxe v rámci projektového vyučování, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a odborně tematická setkávání a spolupráce s rodiči.

Důležité odkazy


Učíme se společně

 • Projekt podpořený z EU – finanční podpora z OP VVV
 • Období duben 2017 – březen 2019.

Naše škola realizuje projekt „ Učíme se společně" reg. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004847 financovaný z OP VVV v rámci výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Logo projektu

Projekt je zaměřen na:

 1. personální podporu (školní speciální pedagog)
 2. osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání pedagogických pracovníků a vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ),
 3. extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub pro žáky a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ).

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích., zajištění pedagogické diagnostiky žáků, realizace inkluzivních principů ve vzdělávání a zlepšení spolupráce s rodiči a širokou veřejností formou besed a seminářů na odborné téma. Tento projekt je spolufinancován EU.

Důležité odkazy


 

EU peníze školám

V březnu roku 2011 vyhlásilo MŠMT výzvu v rámci operačního programu "Vzdělání pro konkurenceschopnost" v oblasti "Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách".

Tím se naskytla možnost všem základním a středním školám mimo území Prahy získat poměrně vysoké finanční prostředky na zvýšení kvality vzdělávání na školách. Peníze mohou být použity na rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků a pedagogických pracovníků ZŠ v sedmi prioritních oblastech: cizí jazyky, matematika, přírodní vědy, ICT, čtenářská a informační gramotnost, finanční gramotnost a inkluzívní vzdělávání.

EU peníze školám

Těchto sedm priorit je dále rozpracováno do 22 šablon klíčových aktivit, jejichž výběrem si škola vytvoří projektovou žádost. Cílem našeho projektu "Škola budoucnosti" je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit dalšího zvyšování úrovně vzdělávání na naší škole.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky v anglickém jazyce bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělených hodin za účasti rodilého mluvčího. Díky této dotaci se výrazně zmodernizuje výuka na naší škole. Za evropské peníze pořídíme další novou výpočetní techniku. Moderní software usnadní práci žákům i pedagogům. Stávající počet interaktivních tabulí bude navýšen o další, s prvky audiovizuální techniky a novými interaktivními systémy.

Všechny tyto aktivity směřují ke zvýšení zájmu žáků o výuku. Pořízením moderních technologií se zvýší konkurenceschopnost našich žáků, celkový rozvoj a atraktivita školy.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 10:39, zobrazeno 8643x, dnes 3x