Jídelna

Jídelna na ZŠ Mírové náměstí


Jídelna byla zrekonstruována před deseti lety . V minulosti na místech dnešní jídelny byla mateřská škola při ZŠ Mírové náměstí. Pro naši základní školu připravuje obědy školní jídelna s kuchyní při ZŠ Hodonín, Vančurova . V roce 2004 byly instalovány bezdotykové baterie,chystá se zapojení nové myčky na nádobí, tak aby vše vyhovovalo hygienickým podmínkám. Jídelnu naleznete v suterénu školy. Jídelna je vybavena novými stoly a židlemi. Nyní v ní může obědvat 72 strávníků najednou. V jídelně je nainstalováno čipovací zařízení, kde si žáci zvolí druh jídla.Jídlo se vybírá vždy na týden dopředu.Celkový počet strávníků je 240.Všechny strávníky na naší škole obsluhují 4 kuchařky.

Informace z jídelny pro školní rok 2023/2024

Jídelníček ZDE 

č. jídelny 4135

 


Postup při přihlašování přes internet

  • 2. přihlášení uživatele
  • 3. zadáte - zařízení: 4135, vaše uživatelské jméno (které jste nahlásil v kanceláři) a heslo.
Zároveň s objednáváním můžete kontrolovat stav Vašeho konta, výdej stravy i platby. Aktualizace vašich dat na internetu bude prováděna denně po 14.00. Pokud zadáte i mailovou adresu, přijde vám e-mail, informující o provedených změnách, ovšem až poté, co byla v jídelně provedena aktualizace vašich dat. Za změny provedené na terminálu nebo po internetu zodpovídáte vy.
 

Placení stravného  (školní jídelna při ZŠ Vančurova 2, Hodonín)

V aktuálním školním roce se žáci rozdělují do kategorií podle dosaženého věku.

Pro školní rok 2023/2024   1. 9. 2022 - 31. 8. 2023:

Kategorie     do 6 let     -   cena oběda  činí 30,- (záloha  - 600,- Kč)

Kategorie   7 - 10 let     -   cena oběda činí 34,- (záloha  - 680,- Kč)

Kategorie 11 - 14 let     -   cena oběda činí 37,- (záloha   - 740,- Kč)

Kategorie 15 – 18 let    -   cena oběda činí 40,- (záloha   - 800,- Kč)

Stravné se platí zálohově několika způsoby. První platba proběhne už v srpnu, a to nejpozději do 20.8., a potom vždy do 20. v měsíci. 

1. Trvalým příkazem ze soukromého účtu u kterékoliv banky na náš účet u Komerční banky č. účtu: 1656440257/0100,

Rozhodující pro zařazení do věkové kategorie je věk, který žák dosáhne v průběhu daného školního roku, tj. od 1. 9. do 31. 8.

Žádáme rodiče, aby si co nejdříve změnili své trvalé příkazy na stravné podle věku, a to tak, aby platby na září prováděné v srpnu byly již zvýšené. Pokud máte na sporožiru zadaný souhlas s inkasem, ověřte si výši finančního limitu.

V nejnutnějších případech je možno zaplatit stravné v hotovosti přímo v kanceláři školní jídelny. Ve všech případech je nutné zaplatit stravné dopředu nejpozději do 20. každého měsíce.

Noví strávníci si zároveň musí zakoupit nevratný čip v ceně 121,- Kč.  Nepoškozený čip lze vrátit a 115- Kč bude končícím strávníkům vráceno, nejpozději však do 6ti měsíců od ukončení docházky na ZŠ, poté bude čip vyřazen z evidence bez možnosti vrácení zálohy.
V případě ztráty je každý povinen tuto skutečnost  nahlásit a zakoupit si čip nový. Ten, kdo čip zapomene, musí si vyzvednout v kanceláři školy náhradní stravenku, nebo nahlásit v jídelně při výdeji stravy.

Na konci školního roku obdrží každý strávník vyúčtování a přeplatky mu budou vráceny na účet nebo vyplaceny v hotovosti. Na požádání je možné kdykoliv během škol. roku přeplatky stravného vrátit. Pokud  během školního roku změníte číslo účtu, ihned změnu nahlaste.

V případě onemocnění žáka jsou rodiče povinni a zároveň zodpovídají za odhlášení obědů nejpozději do 7.00hodin.
Pokud nelze stravu včas odhlásit, může rodič pouze první den nepřítomnosti žáka vyzvednout oběd do jídlonosiče v době od 11.15 do 11.30 hodin. Další dny musí být obědy bezpodmínečně odhlášeny, neboť uvařením obědu druhý a další dny nepřítomnosti dochází k neoprávněnému čerpání prostředků ze státního rozpočtu.
Zákonní zástupci souhlasí s používáním osobních údajů pouze pro účely školy dle platné legislativy EU - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR).

PITNÝ REŽIM

Pitný režim je zabezpečen pro strávníky ve školní jídelně od 11.40 - 14.00 hod. (výběr vždy ze dvou variant : mléko či ovocná šťáva).

Obědy se vydávají v době od 11.30 do 14.00 hodin

První a poslední den školního vyučování je čas vydávání obědů předem ohlášen.

Fotografie z jídelny.

jidelna-2020.jpg 

jidelna2020-1.jpg 

 

treti-trida.jpg 

3-trida-na-obede.jpg 

 

 

Označování alergenů v zařízeních společného stravování

Dnem 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli nebo strávníkovi informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití.

I naše školní jídelna má povinnost označit u každého jídla alergeny, které obsahuje. Jídelna je povinna pouze zveřejnit alergenní složku obsaženou v pokrmu, nebude však brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při přípravě a výdeji jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, případným žádostem o tuto službu nebudeme moci vyhovět. Jídelna má pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně nebo číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku je pak seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla. Přítomnost alergenu bude stanovena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Odvolání na legislativu: EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že u spotřebitelů vyvolávají alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud tato složka není přímo v názvu potraviny nebo jídla. Záměrem je dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na informace – informace o potravinách a pokrmech, které konzumuje.

 

Seznam potravinových alergenů
1 Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
2 Korýši a výrobky z nich
3 Vejce a výrobky z nich
4 Ryby a výrobky z nich
5 Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
6 Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7 Mléko a výrobky z něj
8 Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
9 Celer a výrobky z něj
10 Hořčice a výrobky z ní
11 Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12 Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13 Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14 Měkkýši a výrobky z nich

 Podrobnosti Aktualizováno: 27. prosinec 2014

 

alergeny3.jpg

 

 

 

Více informací z jídelny ZŠ Vančurova

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 09:41, zobrazeno 25631x, dnes 4x