Jídelna

Jídelna na ZŠ Mírové náměstí

Jídelna byla zrekonstruována před deseti lety . V minulosti na místech dnešní jídelny byla mateřská škola při ZŠ Mírové náměstí. Pro naši základní školu připravuje obědy školní jídelna s kuchyní při ZŠ Hodonín, Vančurova . V roce 2004 byly instalovány bezdotykové baterie,chystá se zapojení nové myčky na nádobí, tak aby vše vyhovovalo hygienickým podmínkám. Jídelnu naleznete v suterénu školy. Jídelna je vybavena novými stoly a židlemi. Nyní v ní může obědvat 72 strávníků najednou. V jídelně je nainstalováno čipovací zařízení, kde si žáci zvolí druh jídla.Jídlo se vybírá vždy na týden dopředu.Celkový počet strávníků je 240.Všechny strávníky na naší škole obsluhují 4 kuchařky.

Postup při přihlašování přes internet

 

  • 1. otevřít internetové stránky www.strava.cz
  • 2. přihlášení uživatele
  • 3. zadáte - zařízení: 4135, vaše uživatelské jméno (které jste nahlásil v kanceláři) a heslo.
Zároveň s objednáváním můžete kontrolovat stav Vašeho konta, výdej stravy i platby. Aktualizace vašich dat na internetu bude prováděna denně po 14.00. Pokud zadáte i mailovou adresu, přijde vám e-mail, informující o provedených změnách, ovšem až poté, co byla v jídelně provedena aktualizace vašich dat. Za změny provedené na terminálu nebo po internetu zodpovídáte vy.
 

Ceny

  • kategorie 7 – 10 let: 24,- Kč (záloha na měsíc 480,-)
  • kategorie 11 – 14 let: 26,- Kč (záloha na měsíc 520,-)
  • kategorie 15 – 18 let: 28,- Kč (záloha na měsíc 560,-)
  • cizí strávníci 65,-Kč
  • více informací na :Informace ke stravování

Rozhodující pro zařazení do věkové kategorie je věk, který žák dosáhne v průběhu daného školního roku, tj. od 1. 9. do 31. 8.

Žádáme rodiče, aby si co nejdříve změnili své trvalé příkazy na stravné podle věku, a to tak, aby platby na září prováděné v srpnu byly již zvýšené. Pokud máte na sporožiru zadaný souhlas s inkasem, ověřte si výši finančního limitu.

V nejnutnějších případech je možno zaplatit stravné v hotovosti přímo v kanceláři školní jídelny. Ve všech případech je nutné zaplatit stravné dopředu nejpozději do 20. každého měsíce. Noví strávníci si zároveň musí zakoupit čip v ceně 115 Kč. Nepoškozený čip je možno vrátit a 115 Kč je jeho vlastníkovi vráceno. V případě ztráty je každý povinen tuto skutečnost nahlásit a koupit si čip nový. Ten, kdo čip zapomene, si musí v kanceláři školy vyzvednout náhradní stravenku nebo při vydávání jídla nahlásit, že ji nemá. Na konci školního roku obdržíkaždý strávník vyúčtování a přeplatky mu budou vráceny na účet, eventuelně vyplaceny v hotovosti. Přeplatky je možné na požádání vrátit kdykoliv během školního roku.

Odhlašování obědů

Rodiče jsou povinni obědy odhlásit nejpozději do 7.00 hodin, osobně nebo telefonem 518 321 386 (stále zapnutý záznamník). Odhlášení lze provést také e-mailem na adrese strava@zsvancur.cz. Žák nemá nárok na školní stravování v době jeho nepřítomnosti ve škole (pro nemoc atd.). Obědy do jídlonosiče se vydávají jen první den nemoci, v době od 11.15 do 11.30 hod. Následující dny musí být bezpodmínečně odhlášeny, neboť tím, že se oběd uvaří na druhý a další den nepřítomnosti strávníka, dochází k neoprávněnému čerpání prostředků ze státního rozpočtu (Vyhláška ministsterstva školství č. 107/2005 Sb. o školním stravování). Za odhlášení obědů odpovídají rodiče. Při opakovaném neplnění této povinnosti budeme požadovat doplacení plné ceny oběda (náklady na potraviny, režijní náklady, mzdy)

PITNÝ REŽIM

Pitný režim je zabezpečen pro strávníky ve školní jídelně od 11.40 - 14.00 hod. (výběr vždy ze dvou variant : mléko či ovocná šťáva).
Obědy se vydávají v době od 11:30 do 14:00 hodin

První a poslední den školního vyučování je čas vydávání obědů předem ohlášen.

Fotografie z jídelny.

jidelna-2020.jpg 

jidelna2020-1.jpg 

Čipovací zařízení k objednávání stravy.

jidelna2016c.jpg

 

Označování alergenů v zařízeních společného stravování

Dnem 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli nebo strávníkovi informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití.

I naše školní jídelna má povinnost označit u každého jídla alergeny, které obsahuje. Jídelna je povinna pouze zveřejnit alergenní složku obsaženou v pokrmu, nebude však brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při přípravě a výdeji jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, případným žádostem o tuto službu nebudeme moci vyhovět. Jídelna má pouze funkci informační, tak jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně nebo číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku je pak seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla. Přítomnost alergenu bude stanovena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Odvolání na legislativu: EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že u spotřebitelů vyvolávají alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud tato složka není přímo v názvu potraviny nebo jídla. Záměrem je dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na informace – informace o potravinách a pokrmech, které konzumuje.

Seznam potravinových alergenů

1 Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich

2 Korýši a výrobky z nich

3 Vejce a výrobky z nich

4 Ryby a výrobky z nich

5 Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6 Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7 Mléko a výrobky z něj

8 Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

9 Celer a výrobky z něj

10 Hořčice a výrobky z ní

11 Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12 Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13 Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14 Měkkýši a výrobky z nich

Podrobnosti Aktualizováno: 27. prosinec 2014

alergeny3.jpg

 

Více informací o stravování naleznete : ZDE

 

 

 

 

Více informací z jídelny ZŠ Vančurova

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 09:41, zobrazeno 13735x, dnes 5x
3.5 8Hodnocení