Stránky tříd pro školní rok 2021/2022

Vedení školy
Portrét učiteleMgr. Alena Řeháková - ředitelka školy
reditel@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Roman Valášek - zástupce ředitelky školy
zastupce@zshodonin.cz
Mgr. Dagmar Škarecká- školní psycholog          dasa-stred1a.jpg        psycholog@zshodonin.cz  
třídní učitel I. stupeň třídní učitel II. stupeň
Portrét učiteleMgr.Renáta Pospíšilová
pospisilova@zshodonin.cz

0. A

Portrét učiteleMgr. Soňa Holzer
holzer@zshodonin.cz

VI. A

cerna-eva.jpg Mgr. Eva Černá
cerna@zshodonin.cz

0. B

Portrét učiteleMgr. Miloslav Holub
holub@zshodonin.cz

VI. B

Portrét učitelePaedDr.Milena Prokešová
prokesova@zshodonin.cz

I. A

Portrét učiteleMgr. Petra Kubenová
kubenova@zshodonin.cz

VII. A

Portrét učiteleMgr. Dagmar Krýsová
krysova@zshodonin.cz

I. B

Portrét učiteleMgr. Lenka Tomečková
tomeckova@zshodonin.cz

VII. B

Portrét učiteleMgr. Jitka Vydrová
vydrova@zshodonin.cz

II. A

Portrét učiteleMgr. Jana Trojancová
trojancova@zshodonin.cz

VIII. A

Portrét učiteleMgr. Pavla Brázdová
brazdova@zshodonin.cz

II. B

Portrét učiteleMgr.Markéta Růžičková
ruzickova@zshodonin.cz

VIII. B

Portrét učiteleMgr. Denisa Mahdalová
mahdalova@zshodonin.cz

III. A

lenka-patoprsta12.jpgMgr.Lenka Pätoprstá
patoprsta@zshodonin.cz

IX. A

Portrét učiteleMgr. Dagmar Dvořáčková
dvorackova@zshodonin.cz

III. B

Portrét učiteleMgr. Lucie Procházková
prochazkova@zshodonin.cz

IX. B

Portrét učiteleMgr. Jiřina  Widholmová
widholmova@zshodonin.cz

IV. A

   
Portrét učiteleMgr. Helena Tomšejová 
tomsejova@zshodonin.cz

V. A

   
Portrét učiteleMgr.Magdaléna Poláchová
polachova@zshodonin.cz

V. B

   
Netřídní učitelé Školní družina
Portrét učiteleMgr. Lenka Danielová
danielova@zshodonin.cz
Portrét učiteleIva Vanšová - vedoucí vychovatelka
vansova@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Naděžda Hřebačková
hrebackova@zshodonin.cz
Portrét učiteleHana Kavková - vychovatelka
kavkova@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Tibor Helísek, DiS. - trenér
helisek@zshodonin.cz
Portrét učiteleLenka Sušovská - vychovatelka
susovska@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr.Marie Ošlejšková
oslejskova@zshodonin.cz
Netřídní učitelé
Portrét učiteleMgr. Zdeněk Lindenberg
lindenberg@zshodonin.cz

kytlicova-sabina.jpg Sabina Kytlicová

kytlicova@zshodonin.cz

jaroslav-zeman.jpgMgr. Jaroslav Zeman
zeman@zshodonin.cz

anna-oravova.jpgMgr. Anna Oravová

oravova@zshodonin.cz

Asistenti pedagoga  
Portrét učiteleVěra Klásková Mgr. Dana Tomanová  Portrét učitele
Portrét učiteleKateřina Marková Portrét učiteleMartina Šafránková
Portrét učiteleMichaela Středulová Portrét učiteleMarcela Michálková
Portrét učitelePetra Bolfová bajajova.jpgIveta Bajajová
Portrét učiteleEliška Trávníková Portrét učiteleGabriela Vránová

Ve škole pracuje celkem 40 pedagogických pracovníků. Ředitelka školy, zástupce ředitelky školy, 12 učitelů I. stupně, 12 učitelů II. stupně, 3 vychovatelky školní družiny, 10 asistentek pedagoga a hokejový trenér. Poradenské a konzultační služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i všem ostatním, jejich zákonným zástupcům a také pedagogům poskytuje naše Školní poradenské pracoviště ve složení - výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog - logoped a asistenti pedagoga.

Výuka na I. stupni i II.stupni je plně aprobovaná.

Z hlediska věkového složení převažují pracovníci mladšího a středního věku. Současné změny v přístupu ke vzdělávání a výchově mládeže vedou k tomu, že většina pedagogických pracovníků se pravidelně účastní dalšího vzdělávání a zvyšuje si tak svoji odbornost a kvalifikaci.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 09:41, zobrazeno 139352x, dnes 2x
3.9 61Hodnocení