Stránky tříd

 

Vedení školy
Portrét učiteleMgr. Alena Řeháková - ředitelka školy
reditel@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Roman Valášek - statutární zástupce + zástupce pro II.stupeň
zastupce@zshodonin.cz
dagmar-skarecka.jpg Mgr. Dagmar Škarecká- školní psycholog
psycholog@zshodonin.cz
helena-tomsejova.jpg  Mgr. Helena Tomšejová - zástupce pro I.stupeň
tomsejova@zshodonin.cz
třídní učitel I. stupeň třídní učitel II. stupeň
Portrét učiteleMgr.Renáta Pospíšilová
pospisilova@zshodonin.cz

0. A

lenka-patoprsta12.jpgMgr.Lenka Pätoprstá
patoprsta@zshodonin.cz

VI. A

monika-hess-horska1.jpegMgr.et Mgr. Monika Hess Horská 
hesshorska@zshodonin.cz

0. B

Portrét učiteleMgr. Lucie Procházková
prochazkova@zshodonin.cz

VI. B

Portrét učiteleMgr. Denisa Mahdalová
mahdalova@zshodonin.cz

I. A

Portrét učiteleMgr. Soňa Holzer
holzer@zshodonin.cz

VII. A

Portrét učiteleMgr. Magdaléna Poláchová
polachova@zshodonin.cz

I. B

Portrét učiteleMgr. Miloslav Holub
holub@zshodonin.cz

VII. B

Martina Zemánková
zemankova@zshodonin.cz

II. A

Portrét učiteleMgr. Petra Kubenová
kubenova@zshodonin.cz

VIII. A

Portrét učiteleMgr. Dagmar Krýsová
krysova@zshodonin.cz

II. B

Portrét učiteleMgr. Lenka Tomečková
tomeckova@zshodonin.cz

VIII. B

Portrét učiteleMgr. Jitka Vydrová
vydrova@zshodonin.cz

III. A

Portrét učiteleMgr. Jana Trojancová
metodik prevence
trojancova@zshodonin.cz

IX. A

miroslava-pistekova.jpegMgr. Miroslava Pištěková
pistekova@zshodonin.cz

III. B

Portrét učitele Mgr. Zeman Jaroslav
zeman@zshodonin.cz

IX. B

cerna-eva.jpg Mgr. Eva Černá
cerna@zshodonin.cz

IV. A

   

Mgr.Dagmar Dvořáčková
dvorackova@zshodonin.cz

IV.B

   
Portrét učiteleMgr. Jiřina  Widholmová
widholmova@zshodonin.cz

V. A

   
Netřídní učitelé Školní družina
Portrét učiteleMgr. Lenka Danielová
výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP
danielova@zshodonin.cz
Portrét učiteleIva Vanšová - vedoucí vychovatelka
vansova@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Naděžda Hřebačková
hrebackova@zshodonin.cz
Portrét učiteleHana Kavková - vychovatelka
kavkova@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Tibor Helísek, DiS. - trenér
helisek@zshodonin.cz
Portrét učiteleLenka Sušovská - vychovatelka
susovska@zshodonin.cz
Netřídní učitelé  
Portrét učiteleMgr. Zdeněk Lindenberg
lindenberg@zshodonin.cz

lenka-sobkova.jpegMgr. Lenka Sobková

sobkova@zshodonin.cz

 

zollpriesterova-pavla.jpegMgr. Pavla Zollpriesterová   
Asistenti pedagoga  
Portrét učiteleVěra Klásková Mgr. Dana Tomanová  Portrét učitele
Portrét učiteleKateřina Chvátalová Portrét učiteleMartina Šafránková
Portrét učiteleMichaela Středulová hana-kominkova1.jpegBc. Hana Komínková 
milena-helesicova3.jpgMgr. Milena Helešicová iva-vlachinska.jpegIva Vlachinská
Portrét učitelePetra Bolfová bajajova.jpgIveta Bajajová
aneta-rzesutkova.jpg Aneta Rzeszutková Portrét učiteleGabriela Vránová
  radka-krizova3.jpgRadka Křížová

Ve škole pracuje celkem 45 pedagogických pracovníků. Ředitelka školy, zástupce ředitelky školy, psycholog, 12 učitelů I. stupně, 13 učitelů II. stupně, 3 vychovatelky školní družiny, 13 asistentek pedagoga a hokejový trenér. Poradenské a konzultační služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i všem ostatním, jejich zákonným zástupcům a také pedagogům poskytuje naše Školní poradenské pracoviště ve složení - výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog - logoped a asistenti pedagoga.

Výuka na I. stupni i II.stupni je plně aprobovaná.

Z hlediska věkového složení převažují pracovníci mladšího a středního věku. Současné změny v přístupu ke vzdělávání a výchově mládeže vedou k tomu, že většina pedagogických pracovníků se pravidelně účastní dalšího vzdělávání a zvyšuje si tak svoji odbornost a kvalifikaci.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 09:41, zobrazeno 144210x, dnes 4x