Stránky tříd pro školní rok 2019/2020

Vedení školy
Portrét učiteleMgr. Alena Řeháková - ředitelka školy
reditel@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Roman Valášek - zástupce ředitelky školy
zastupce@zshodonin.cz
třídní učitel I. stupeň třídní učitel II. stupeň
Portrét učiteleMgr. Lucie Stávková
stavkova@zshodonin.cz

0. A

Portrét učiteleMgr. Jana Trojancová
trojancova@zshodonin.cz

VI. A

Portrét učiteleMgr. Denisa Mahdalová
mahdalova@zshodonin.cz

I. A

Portrét učiteleMgr. Markéta Vysloužilová 
vyslouzilova@zshodonin.cz

VI. B

Portrét učiteleMgr. Dagmar Krýsová
krysova@zshodonin.cz

I. B

Portrét učiteleMgr. Jaroslav Zeman
zeman@zshodonin.cz

VII. A

Portrét učitelePaedDr. Milena Prokešová
prokesova@zshodonin.cz

II. A

Portrét učiteleMgr. Lucie Procházková
prochazkova@zshodonin.cz

VII. B

Portrét učiteleMgr. Helena Tomšejová 
tomsejova@zshodonin.cz

III. A

Portrét učiteleMgr. Lenka Pätoprstá
patoprsta@zshodonin.cz

VIII. A

Portrét učiteleMgr. Pavla Brázdová
brazdova@zshodonin.cz

III. B

Portrét učiteleMgr. Lenka Tomečková
tomeckova@zshodonin.cz

VIII. B

Portrét učiteleMgr. Naděžda Hřebačková
hrebackova@zshodonin.cz

IV. A

Portrét učiteleMgr. Petra Kubenová
kubenova@zshodonin.cz

IX. A

Portrét učiteleMgr. Dagmar Dvořáčková
dvorackova@zshodonin.cz

IV. B

   
Portrét učiteleMgr. Jiřina Widholmová
widholmova@zshodonin.cz

V. A

   
Portrét učiteleMgr. Soňa Holzer
holzer@zshodonin.cz

V. B

   
Netřídní učitelé Školní družina
Portrét učiteleMgr. Lenka Danielová
danielova@zshodonin.cz
Portrét učiteleIva Vanšová - vedoucí vychovatelka
vansova@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Miloslav Holub
holub@zshodonin.cz
Portrét učiteleHana Kavková - vychovatelka
kavkova@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Tibor Helísek, DiS. - trenér
helisek@zshodonin.cz
Portrét učiteleLenka Sušovská - vychovatelka
susovska@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Dana Tomanová
tomanova@zshodonin.cz
 
Asistenti pedagoga  
Portrét učiteleVěra Klásková  
Portrét učiteleKateřina Marková  
Portrét učiteleMichaela Středulová  
Portrét učitelePetra Bolfová  
Portrét učiteleEliška Trávníková  
Portrét učiteleMartina Šafránková  

Portrét učiteleGabriela Vránová

 
Portrét učiteleAlena Nováková  

Ve škole pracuje celkem 34 pedagogických pracovníků, ředitelka školy, zástupce ředitelky školy, 11 učitelů I. stupně, 10 učitelů II. stupně, 3 vychovatelky školní družiny, 7 asistentek pedagoga a hokejový trenér. Poradenské a konzultační služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i všem ostatním, jejich zákonným zástupcům a také pedagogům poskytuje naše Školní poradenské pracoviště ve složení - výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog - logoped a asistenti pedagoga.

Výuka na I. stupni i II.stupni je plně aprobovaná.

Z hlediska věkového složení převažují pracovníci mladšího a středního věku. Současné změny v přístupu ke vzdělávání a výchově mládeže vedou k tomu, že většina pedagogických pracovníků se pravidelně účastní dalšího vzdělávání a zvyšuje si tak svoji odbornost a kvalifikaci.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 09:41, zobrazeno 126921x, dnes 16x
3.9 60Hodnocení