Stránky tříd

Vedení školy
Portrét učiteleMgr. Alena Řeháková - ředitelka školy
reditel@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Roman Valášek - statutární zástupce + zástupce pro II.stupeň
zastupce@zshodonin.cz
dasa-stred1a.jpgMgr. Dagmar Škarecká- školní psycholog
psycholog@zshodonin.cz
helena-tomsejova.jpg Mgr. Helena Tomšejová - zástupce pro I.stupeň
tomsejova@zshodonin.cz
třídní učitel I. stupeň třídní učitel II. stupeň
Portrét učiteleMgr.Renáta Pospíšilová
pospisilova@zshodonin.cz

0. A

lenka-patoprsta12.jpgMgr.Lenka Pätoprstá
patoprsta@zshodonin.cz

VI. A

Mgr.et Mgr. Hess Horská Monika
hesshorska@zshodonin.cz

0. B

Portrét učiteleMgr. Lucie Procházková
prochazkova@zshodonin.cz

VI. B

Portrét učiteleMgr. Denisa Mahdalová
mahdalova@zshodonin.cz

I. A

Portrét učiteleMgr. Soňa Holzer
holzer@zshodonin.cz

VII. A

Portrét učiteleMgr. Magdaléna Poláchová
polachova@zshodonin.cz

I. B

Portrét učiteleMgr. Miloslav Holub
holub@zshodonin.cz

VII. B

Mgr. Jurenková Barbora
jurenkova@zshodonin.cz

II. A

Portrét učiteleMgr. Petra Kubenová
kubenova@zshodonin.cz

VIII. A

Portrét učiteleMgr. Dagmar Krýsová
krysova@zshodonin.cz

II. B

Portrét učiteleMgr. Lenka Tomečková
tomeckova@zshodonin.cz

VIII. B

Portrét učiteleMgr. Jitka Vydrová
vydrova@zshodonin.cz

III. A

Portrét učiteleMgr. Jana Trojancová
metodik prevence
trojancova@zshodonin.cz

IX. A

Mgr. Pištěková Miroslava
pistekova@zshodonin.cz

III. B

Portrét učitele Mgr. Zeman Jaroslav
zeman@zshodonin.cz

IX. B

cerna-eva.jpg Mgr. Eva Černá
cerna@zshodonin.cz

IV. A

   
Portrét učiteleMgr. Jiřina  Widholmová
widholmova@zshodonin.cz

V. A

   
Netřídní učitelé Školní družina
Portrét učiteleMgr. Lenka Danielová
výchovná poradkyně, vedoucí ŠPP
danielova@zshodonin.cz
Portrét učiteleIva Vanšová - vedoucí vychovatelka
vansova@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Naděžda Hřebačková
hrebackova@zshodonin.cz
Portrét učiteleHana Kavková - vychovatelka
kavkova@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Tibor Helísek, DiS. - trenér
helisek@zshodonin.cz
Portrét učiteleLenka Sušovská - vychovatelka
susovska@zshodonin.cz
Netřídní učitelé  
Portrét učiteleMgr. Zdeněk Lindenberg
lindenberg@zshodonin.cz

Mgr. Lenka Sobková

sobkova@zshodonin.cz

 

Mgr. Pavla Zollpriesterová   
Asistenti pedagoga  
Portrét učiteleVěra Klásková Mgr. Dana Tomanová  Portrét učitele
Portrét učiteleKateřina Chvátalová Portrét učiteleMartina Šafránková
Portrét učiteleMichaela Středulová Bc. Komínková Hana
Mgr. Milena Helešicová Iva Vlachinská
Portrét učitelePetra Bolfová bajajova.jpgIveta Bajajová
Portrét učiteleEliška Trávníková Portrét učiteleGabriela Vránová
  Radka Křížová

Ve škole pracuje celkem 45 pedagogických pracovníků. Ředitelka školy, zástupce ředitelky školy, psycholog, 12 učitelů I. stupně, 13 učitelů II. stupně, 3 vychovatelky školní družiny, 13 asistentek pedagoga a hokejový trenér. Poradenské a konzultační služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i všem ostatním, jejich zákonným zástupcům a také pedagogům poskytuje naše Školní poradenské pracoviště ve složení - výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog - logoped a asistenti pedagoga.

Výuka na I. stupni i II.stupni je plně aprobovaná.

Z hlediska věkového složení převažují pracovníci mladšího a středního věku. Současné změny v přístupu ke vzdělávání a výchově mládeže vedou k tomu, že většina pedagogických pracovníků se pravidelně účastní dalšího vzdělávání a zvyšuje si tak svoji odbornost a kvalifikaci.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 09:41, zobrazeno 141077x, dnes 0x
3.9 61Hodnocení