Stránky tříd pro školní rok 2020/2021

Vedení školy
Portrét učiteleMgr. Alena Řeháková - ředitelka školy
reditel@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Roman Valášek - zástupce ředitelky školy
zastupce@zshodonin.cz
třídní učitel I. stupeň třídní učitel II. stupeň

Portrét učitele

PaedDr.Milena Prokešová
prokesova@zshodonin.cz

0. A

Mgr. PePortrét učiteletra Kubenová
kubenova@zshodonin.cz

VI. A

Portrét učiteleMgr.Renáta Pospíšilová
pospisilova@zshodonin.cz

0.B

MgrPortrét učitele. Lenka Tomečková
tomeckova@zshodonin.cz

VI.B

Portrét učiteleMgr. Jitka Vydrová
vydrova@zshodonin.cz

I.A

Portrét učiteleMgr. Jana Trojancová
trojancova@zshodonin.cz

VII.A

Portrét učiteleMgr. Pavla Brázdová
brazdova@zshodonin.cz

I.B

Portrét učiteleMgr.Markéta Vysloužilová
vyslouzilova@zshodonin.cz

VII.B

Portrét učiteleMgr. Denisa Mahdalová
mahdalova@zshodonin.cz

II. A

Portrét učiteleMgr. Jaroslav Zeman
zeman@zshodonin.cz

VIII.A

Portrét učiteleMgr. Dagmar Krýsová
krysova@zshodonin.cz

II. B

Mgr. Portrét učiteleLucie Procházková
prochazkova@zshodonin.cz

VIII.B

Portrét učiteleMgr. Jiřina  Widholmová
widholmova@zshodonin.cz

III. A

Portrét učiteleMgr. Lenka Pätoprstá
patoprsta@zshodonin.cz

IX.A

Portrét učiteleMgr. Helena Tomšejová 
tomsejova@zshodonin.cz

IV. A

   

Portrét učiteleMgr.Magdaléna Poláchová
polachova@zshodonin.cz

IV. B

   

Portrét učiteleMgr. Soňa Holzer
holzer@zshodonin.cz

V. A

   
Portrét učiteleMgr. Dagmar Dvořáčková
dvorackova@zshodonin.cz

V. B

   
Netřídní učitelé Školní družina
Portrét učiteleMgr. Lenka Danielová
danielova@zshodonin.cz
Portrét učiteleIva Vanšová - vedoucí vychovatelka
vansova@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Miloslav Holub
holub@zshodonin.cz
Portrét učiteleHana Kavková - vychovatelka
kavkova@zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Tibor Helísek, DiS. - trenér
helisek@zshodonin.cz
Portrét učiteleLenka Sušovská - vychovatelka
susovska@zshodonin.cz

Portrét učiteleMgr.Marie Ošlejšková
oslejskova@zshodonin.cz

 
Portrét učiteleMgr. Zdeněk Lindenberg 
lindenberg@zshodonin.cz
 
Asistenti pedagoga  
Portrét učiteleVěra Klásková

Mgr. Dana Tomanová  Portrét učitele

Portrét učiteleKateřina Marková Portrét učiteleMgr. Karla Páterová
Portrét učiteleMichaela Středulová  Portrét učiteleMarcela Michálková
Portrét učitelePetra Bolfová    bajajova.jpgIveta Bajajová
Portrét učiteleEliška Trávníková Portrét učiteleGabriela Vránová
Portrét učiteleMartina Šafránková  

Ve škole pracuje celkem 37 pedagogických pracovníků, ředitelka školy, zástupce ředitelky školy, 11 učitelů I. stupně, 10 učitelů II. stupně, 3 vychovatelky školní družiny, 11 asistentek pedagoga a hokejový trenér. Poradenské a konzultační služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i všem ostatním, jejich zákonným zástupcům a také pedagogům poskytuje naše Školní poradenské pracoviště ve složení - výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog - logoped a asistenti pedagoga.

Výuka na I. stupni i II.stupni je plně aprobovaná.

Z hlediska věkového složení převažují pracovníci mladšího a středního věku. Současné změny v přístupu ke vzdělávání a výchově mládeže vedou k tomu, že většina pedagogických pracovníků se pravidelně účastní dalšího vzdělávání a zvyšuje si tak svoji odbornost a kvalifikaci.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 09:41, zobrazeno 133523x, dnes 11x
3.9 61Hodnocení