Přípravná třída

Žáci přijatí do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

Úplný seznam najdete ZDE


INFORMACE O PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZŘÍZENÉ PŘI ZŠ HODONÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 19

                                       PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025

Vážení rodiče,

dovolte mi informovat Vás o tom, že naše základní škola bude od 1. září 2024 opět otevírat přípravnou třídu ZŠ pro děti s odkladem povinné školní docházky. Výuka v přípravné třídě probíhá podle Školního vzdělávacího programu sice hravou, avšak oproti MŠ více organizovanou formou, přiměřenou individuálním potřebám dítěte daného věku. Cílem práce v přípravné třídě je snadná adaptace Vašeho dítěte na nové školní prostředí, cílená individuální podpora těch nedostatků jeho rozvoje, které byly příčinou odkladu školní docházky a které diagnostikovalo školské poradenské zařízení.

Přípravná třída

je dle novely Školského zákona určena přednostně pro děti, které mají odklad povinné školní docházky a na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení je jim doporučeno zařazení do přípravné třídy, a dále pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Cíl

Cílem je systematická příprava dětí na zahájení povinného vzdělávání, usnadnění vstupu do 1. třídy a následně tak předcházení budoucím školním neúspěchům.

Specifika přípravné třídy

 • ve třídě 10 -15 dětí 
 • vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • individuální přístup
 • slovní hodnocení
 • výuka aprobovaným učitelem, spolupráce se školním speciálním pedagogem – logopedem a sociálním pedagogem
 • bezplatný pobyt

Výuka

 • Přípravná třída je umístěna ve třídě pro 1. ročník nebo ve třídě školní družiny. Třída je speciálně vybavena školním nábytkem, herními a relaxačními prvky.
 • Děti při činnostech využívají materiály pro předškolní výuku, zábavné pracovní sešity, jednoduché učebnice, didaktické hry, pomůcky, hračky.
 • Obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V přípravné třídě se vyučuje dle školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu naší základní školy „Učení je hra“.
 • „Pružný“ rozvrh tematických bloků je doplněn vycházkami, účastí na školních akcích i mimoškolních aktivitách. Délka pobytu se časově shoduje s organizací výuky v 1. třídách, výuka probíhá po dobu školního roku v čase od 8.00 do 11.40 hodin.
 • Děti se mohou za úplatu stravovat ve školní jídelně (Kč 34,-/oběd) a také mohou za úplatu navštěvovat školní družinu.
 • Provoz školní družiny je ráno od 6.00 hod. do 8.00 hod. a po vyučování od 11.40 hod. do 16.30 hod.
 • Do přípravné třídy bude přijato minimálně 10 a maximálně 15 dětí. Pokud nebude dostatečný počet přihlášených, nelze přípravnou třídu otevřít.
   

Případné doplnění informací získáte u nás ve škole při osobní návštěvě, rádi Vám je kdykoliv poskytneme. Nabízíme také možnost návštěvy výuky v přípravné třídě (po telefonické domluvě).

 

Fotogalerie z různých činností přípravné třídy ZDE

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 2. 2022, 18:07, zobrazeno 3176x, dnes 2x