Akce školy


3. červenec

Škola přijme psychologa

Škola přijme pro školní rok 2020 – 2021 školního psychologa. více

15. červen, zobrazeno 343x

Ukončení školního roku 2019 – 2020

Informace ředitelství k vyhlášení volna ředitelky školy a vydávání vysvědčení
více

1. červen, zobrazeno 334x

Organizace výuky 2.stupně od 8. 6. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně
k organizaci konzultací od 8. 6. 2020

Od 8. 6. 2020 bude žákům 2. stupně umožněna dobrovolná účast ve škole. více


21. květen, zobrazeno 523x

Harmonogram organizace výuky 1.stupně

11. květen, zobrazeno 802x

Organizace výuky 0.-5. ročník

Informace o výuce od 25.května 2020 do 26.června 2020, včetně přihlášky a čestného prohlášení. více

4. květen, zobrazeno 713x

Organizace výuky od 11.května 2020

Nové informace k organizaci výuky od 11.května pro 9. ročník ZŠ a od 25.května pro I.stupeň ZŠ více


3. květen, zobrazeno 377x

Žáci přijatí do prvních tříd

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021 naleznete zde

30. duben, zobrazeno 314x

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

2. duben, zobrazeno 281x

Přípravná třída

Přípravná třída je dle novely Školského zákona určena přednostně pro děti, které mají odklad povinné školní docházky a na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení je jim doporučeno zařazení do přípravné třídy, a dále pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. více


2. duben, zobrazeno 409x

Provoz školy po dobu karantény

Na základě usnesení vlády ze dne 11. 3. 2020 o vyhlášenín nouzového stavu a následném opatření vlády žádáme rodiče o následující: více

27. březen, zobrazeno 303x

Zajištění výuky po dobu uzavření školy

Informace o domácím samostudiu

Od 23. 3. 2020 se změní způsob zadávání podkladů pro domácí přípravu a studium. více

27. březen, zobrazeno 179x

Studijní cesta do Londýna

Náhradní termín odjezdu do Londýna je stanoven! 31. 10. - 5. 11.2020 více