Školní družina

 Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a z tohoto hlediska je nutné také postupovat při hodnocení její činnosti a výchovného působení vychovatelek.

Hodnocení její činnosti vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní družina (zejména z pohledu části rodičů) částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování.Školní družina pracuje podle ŠVP "Prostor pro hru".

 

 

cela-skupina.jpg  
 

Informace k provozu školní družiny od 20.9.2021

Z důvodu rekonstrukce schodiště dojde v pondělí 20.9.2021  k  uzavření bočního vchodu do školní družiny.

Děti budou ráno přicházet do školní družiny a odpoledne odcházet hlavním vchodem budovy školy.

Ranní příchod – od 6:00 nejpozději do 7:15 hodin – hlavní vchod do školy.

Odpolední vyzvedávání

Pokud dítě neodchází z družiny samo, pak platí : od 11:40 - 15:30 – telefonicky.
Rodič zavolá do příslušného oddělení školní družiny a vyčká příchodu dítěte před budovou školy.

 • I.oddělení  (třída 0. B, I. A)  – p. Vanšová – tel: 774019059
 • II.oddělení 2 (třída II.A, II. B, III. A) - p. Kavková – tel: 607060405
 • III.oddělení 3 (třída 0. A, I. B, III.B) – p. – Sušovská – tel: 606931977

Od 15:30 - 16:30 po sloučení dětí do jednoho oddělení bude v provozu pouze jedno telefonní číslo – 774019059.

 


Informace k provozu školní družiny od 1.9.2021

Ve středu 1.9.2021 bude provoz školní družiny od od 6.00 hodin do 12.00 hodin.

Ve čtvrtek a pátek bude provoz od 6.00 hodin do 7.40 hodin(příchod nejpozději do 7.15 hodin)
a odpoledne od 11.40 hodin do 16.30 hodin.

Důležité pomůcky: přezůvky a oděv pro sportování a pobyt na školním hřišti.


 Připravujeme se na školní rok 2021-2022

 • přihlášku do školní družiny obdržíte na schůzce rodičů
 • školní družinu mohou navštěvovat žáci přípravného ročníku i žáci 1. - 3. třídy
 • máme 3 oddělení pro  90 účastníků zájmového vzdělávání (dále jen účastníci)

Školní družina je zpoplatněna:

 • výše úplaty za školní družinu činí  200,- Kč měsíčně.
 • platba se provádí předem do 15. dne předchozího měsíce
 • platbu za měsíc září a říjen provedete do 15.9.2021
  na číslo účtu 1782530237/0100 KB Hodonín, variabilní symbol bude evidenční číslo dítěte
  (které obdržíte při zahájení školní docházky), konstantní symbol 0308

Školní jídelna

Obědy se na naši školu přiváží ze ZŠ  Vančurova , výběr je ze dvou jídel. Je nutno vyplnit přihlášku na stravování, poté si zakoupit čip (cena 115,-Kč) na ZŠ Vančurova - jídelna. Stravné se platí zálohově , první platba proběhne v měsíci srpnu , a to nejpozději do 20.8. a potom vždy do 20. v měsíci. Případné dotazy na tel. č. 518 321 386 nebo na e-mailu – strava@zsvancur.cz.


Vnitřní řád školní družiny ZDE

 

 

Obsazení školní družiny

I.oddělení ŠD(0.B+I.A) vedoucí vychovatelka Vanšová Iva
II.oddělení ŠD(II.A+II.B+III.A) vychovatelka Kavková Hana
III.oddělení ŠD(0.A+I.B+III.B) vychovatelka Sušovská Lenka

Provoz školní družiny

Pondělí - pátek 6:00 - 7:40 hodin           11:40-16:30 hodin

Denní režim ve školní družině

6:00 - 7:40 hodin ranní družina
11:40 -13:30 hodin příprava na oběd , hygiena a oběd, odpočinková činnost po obědě
13:30 - 14:30 hodin rekreační činnost, pobyt na školním hřišti,parku,koberci
14:30 -16:00 hodin zájmová, komunikativní, kooperativní a  individuální činnost
16:00-16:30 hodin příprava na vyučování formou didaktických her,klidové zaměstnání

 

holky.jpg 


Akce ve školním roce 2021-2022

Navštívili jsme výstavu v Masarykově muzeu v  Hodoníně

Ve středu 15.září 2021 účastníci II.oddělení školní družiny navštívili zajímavou výstavu o mistru soustružníkovi.

Velkým zážitkem byl jejich dřevěný výrobek, který si vlastnoručně vysoustružili.

mistr-soustruznik-14.jpg 

mistr-soustruznik-16.jpg mistr-soustruznik-12.jpg mistr-soustruznik-19.jpg mistr-soustruznik-9.jpg 

Více fotografií z akce ZDE

Fotografie ze zájmové činnosti v družině

druz-ina1.jpg 

Vyšívání v I.oddělení

vysivani-v-druzine.jpg 

 

 Archiv školní družiny

Karneval 2019

Vánoce2017

Výstava betlémů

 

 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 08:14, zobrazeno 14060x, dnes 10x
4.1 7Hodnocení