Školní družina

 

 Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a z tohoto hlediska je nutné také postupovat při hodnocení její činnosti a výchovného působení vychovatelek.

Hodnocení její činnosti vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní družina (zejména z pohledu části rodičů) částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování.Školní družina pracuje podle ŠVP "Prostor pro hru".

housenka.png

 

Organizace provozu školní družiny od 4.1.2021

Dne 23. prosince 2020 Vláda České republiky na svém zasedání rozhodla, že se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání. Žáci přípravných, 1. a 2. tříd pokračují v prezenční výuce ve škole.

Provoz školní družiny bude nadále pokračovat v režimu z předvánočního období:

  • provoz ranní školní družiny Po - Pá - 6:00 - 7:20 hodin
  • provoz je zkrácen do 16.30 hodin v pondělí – čtvrtek, v pátek zůstává do 16.00 hodin,   
  • z důvodu nemísení se skupin budou žáci rozděleni do 6 oddělení dle tříd, dohled bude zajišťovat vychovatelka a asistent pedagoga
  • činnost zájmových útvarů a kroužků je pozastavena,
  • vyzvedávání žáků bude probíhat bočním vchodem u ŠD(ul.Muchova).


Distanční výuka  pro III.ročníky od 4.1.2021

Distanční výuka : Zájmové činnosti a rozmanité úkoly v době uzavření školní družiny nápady zde.

Nástěnka zaslaných úkolů a  pochvaly za zhotovené výrobky zde

Informace pro rodiče

Pokud dítě odchází ze školní družiny bez doprovodu zákonného zástupce sdělte písemně na lístku datum a čas odchodu a podepište. V opačném případě nahlaste čas odchodu.

Rodiče do školy z důvodu hygienických opatření nevstupují, převezmou si dítě u bočního vchodu do školní družiny (ul. Muchova).

Provoz kroužků školní družiny bude zahájen v měsíci říjnu v návaznosti na epidemiologická doporučení.

V případě naplnění kapacity školní družiny budou přednostně přijímáni žáci nižších ročníků zaměstnaných rodičů.

Bližší informace sledujte na webu školy.

 

Telefonické spojení: 774 019 059, dotazy a informace na školní družinu můžete zasílat na druzina@zshodonin.cz

Každou změnu týkající se odchodu Vašeho dítěte z ŠD zašlete písemně, stvrzujte podpisem a datem na aktuální omluvence. Telefonické vyzvedávání dítěte z ŠD není možné!

Základní výše úplaty činí na měsíc 200,- Kč, platba se provádí předem, tzn. do 15. dne předešlého měsíce (v září je nutno zaplatit i za říjen), na účet základní školy č. 1782530237/0100 KB Hodonín, v.s.: evidenční číslo žáka(k dispozici u vychovatelek), k.s.: 0308 V případě, že zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní družinu ve stanoveném termínu bez toho, že dohodl s ředitelem ZŠ jiný termín úhrady, je dán důvod k ukončení docházky do ŠD od 1. dne následujícího měsíce.

Školní družina pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování (zájmové kroužky škol, zájmové útvary domů dětí a mládeže, schůzky dětských organizací, výuka v základních uměleckých školách atp.).

Činnost školní družiny je vymezena dobou bezprostředně před nebo po školním vyučování a odchodem žáků domů nebo za jinými mimoškolními aktivitami. Školní družina může být v provozu i o prázdninách, či ve spolupráci s dalšími subjekty organizuje akce i ve volných dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.

Vnitřní řád školní družiny:Vnitřní řád školní družiny

 

Obsazení školní družiny

I.oddělení ŠD(0.A+I.B) vedoucí vychovatelka Vanšová Iva
II.oddělení ŠD(II.A+II.B+III.A) vychovatelka Kavková Hana
III.oddělení ŠD(0.B+I.A+III.A) vychovatelka Sušovská Lenka

Provoz školní družiny

Pondělí - čtvrtek 6:00 - 7:40 hodin           11:40-17:00hodin
Pátek 6:00- 7:40 hodin         11:40 - 16:00 hodin

Denní režim ve školní družině

6:00 - 7:40 hodin ranní družina
11:40 -13:30 hodin příprava na oběd , hygiena a oběd, odpočinková činnost po obědě
13:30 - 14:30 hodin rekreační činnost, pobyt na školním hřišti,parku,koberci
14:30 -16:00 hodin komunikativní, kooperativní a  individuální činnost, práce v kroužcích
16:00-17:00 hodin příprava na vyučování formou didaktických her,klidové zaměstnání

 

V rámci šablon EU - vždy v  pondělí Klub zábavné logiky a deskových her

                                 a vždy ve středu(od 11:50-12:35hodin) "Sportuj ve škole".

Akce ve školním roce 2020-2021

První sníh leden 2021

ii-b-zima.jpg 

Lednové činnosti

tvor-eni-druz-inka.jpg 

d.jpg  

Jak bude vypadat park na Mírovém náměstí v příštích letech?

Více o této akci ze dozvíte zde

Školní družina se zapojila do tohoto projektu svými kreslířskými návrhy.Více fotogalerie     

martin-roman-park.jpg 

druzina-navrh-parku.jpg

 

Omalovánky a dokreslovačky :Práce a zábava z domova

omalovánky Roušky

Omalovánky Čarodějky

Výzva pro rodiče: pokud vaše dítě pracovalo na některém úkolu, prosíme,
nafoťte tento výrobek a pošlete jej na e mail : kavkova@zshodonin.cz, susovska@zshodonin.cz, druzina@zshodonin.cz, 
děkujeme a přejeme hodně zdaru.

Výrobky, které zaslala Terezka Zlámalová I.B

terezka-zlamalova.jpg 

Výrobky od Patrika Machače z  I.B .

patrik-machac-0-2.jpg 

Pojďme se trochu protáhnout, cvičení s ABECEDOU:

abeceda.jpg

 

Akce školní družiny 2019/2020

Muzikoterapie ve školní družině. Muzikoterapie ve školní družině

dsc01555.jpg 

 

Projektový den ve školní družině - Propojení teorie s praxí

Nejen podzim maluje

img_20191016_073622.jpg 

img_20191016_133003.jpg 

 

 Školní rok 2018/2019

Den Země ve školní družině - Den Země2019

17.4.2019 Třídíme odpadky

den-zeme-2019sd-30.jpg 


10.4.2019 Velikonoce v sále Evropa Školní družina v sále Evropa

velikonoce.jpg 

 

Masopust ve školní družině

*7.11.2018

 Muzikoterapie ve školní družině 

 Archiv školní družiny

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 08:14, zobrazeno 12135x, dnes 2x
4.1 7Hodnocení