Organizace výuky od 10.5. 2021

Informace k provozu školy od 10. 5. 2021-návrat žáků 2. stupně do školy

Od pondělí 10. května 2021 by se v Jihomoravském kraji měli vrátit žáci 2. stupně k prezenční výuce rotačním způsobem.

V případě povolení osobní účasti žáků 2. stupně ve škole bude provoz ve škole upraven následovně:

beze změny zůstává režim pro žáky přípravných tříd a žáky 1.stupně, tj.

 •  děti zařazené do přípravné třídy – výuka prezenčně,
 • žáci 1. stupně základních škol – výuka rotačně,

Nově je povolena přítomnost žáků 2.stupně a jejich účast na prezenčním vzdělávání rotační výukou:

 • žáci 6. - 9. ročníku – výuka rotačně s možností individuální a skupinové konzultace

Přípravná třída

- prezenční výuka dle rozvrhu každý týden.

1.stupeň

- rotační výuka, tj. buď distanční výuka (z domova) dle současného rozvrhu pro distanční výuku nebo prezenční výuka (ve škole) dle rozvrhu pro prezenční výuku.

Prezenční výuka ve škole vždy v lichém týdnu od pondělí 10. 5. 2021:

0.A, 0.B, 1.A, 2.A, 4.A, 5.A.

Prezenční výuka ve škole vždy v sudém týdnu od pondělí 17. 5. 2021:

0.A, 0.B, 1.B, 2.B, 3.A, 4.B, 5.B.

2.stupeň

- rotační výuka, tj. buď distanční výuka (z domova) dle současného rozvrhu pro distanční výuku nebo prezenční výuka (ve škole) dle rozvrhu pro prezenční výuku.

Prezenční výuka ve škole vždy v lichém týdnu od pondělí 10. 5. 2021:

6. A, 6. B, 7. A, 7. B.

Prezenční výuka ve škole vždy v sudém týdnu od pondělí 17. 5. 2021:

8. A, 8.B, 9. A

s možností individuální a skupinové konzultace.


Další organizační pokyny:

 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají),
 • příchod a odchod žáků bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd,
 • žáci 1. stupně budou vstupovat do budovy školy organizovaně hlavním vchodem dle pokynů pedagoga,
 • žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a přípravné třídy), zaměstnanci a třetí osoby mají povinnost nosit respirátor,
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk se žáky,

 

Testování žáků a zaměstnanců školy

Testování žáků přípravných tříd, 1. stupně a zaměstnanců školy bude probíhat 1x týdně vždy v pondělí 1. vyučovací hodinu v kmenové třídě pod dohledem pedagogického pracovníka.

Testování žáků 2. stupně bude probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu v kmenové třídě pod dohledem pedagogického pracovníka.

K testování bude použit neinvazivní antigenní test SingClean – samoodběr (z kraje nosu). V případě pozitivního výsledku tohoto testu bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce a informován o dalším postupu. Ve výjimečných případech bude umožněna přítomnost zákonného zástupce při testování dítěte, popř. užití vlastního testu schváleného MZd (vydán seznam testů) za přítomnosti pedagogického pracovníka.

Pokud se dítě neúčastní testování, není mu umožněna účast na prezenčním vzdělávání. Jeho absence bude evidována jako omluvená. Škola nemá podle zákona povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.

Školní družina

 • za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny,
 • provoz ranní družiny je zrušen,
 • provoz školní družiny je od pondělí do čtvrtku do 16.30 hodin, v pátek do 16.00 hodin – bližší informace k organizaci školní družiny ZDE

Stravování

Obědy žákům při prezenční výuce budou automaticky přihlášeny. Žákům při distanční výuce budou automaticky odhlášeny.

Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Jídlo se  musí odebrat do jídlonosiče, a to v jídelně ZŠ Vančurova Hodonín vždy do 13.00 hodin.

V případě změn a dotazů kontaktujte jídelnu ZŠ Vančurova, Hodonín (telefon:  518 321 386, e mail: strava@zsvancur.cz).

Mgr. Alena Řeháková, ředitelka školy

Vytisknout stránku Vytisknout stránku4. 5. 2021, 10:31, zobrazeno 866x, dnes 0x