Organizace výuky od 12.4.2021

Informace k provozu škol od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. dubna 2021 je upraven provoz základních škol a školských zařízení následovně:

• děti zařazené do přípravné třídy – výuka prezenčně,

• žáci 1. stupně základních škol – výuka rotačně,

• žáci 6. - 9. ročníku – výuka distančně s možností individuální a skupinové konzultace

Přípravná třída

- prezenční výuka dle rozvrhu každý týden.

1. stupeň

- rotační výuka, tj.buď distanční výuka (z domova) dle současného rozvrhu pro distanční výuku nebo
prezenční výuka (ve škole) dle rozvrhu pro prezenční výuku.

Prezenční výuka ve škole vždy v lichém týdnu od pondělí 12. 4. 2021:

0. A, 0. B, 1. A, 2. A, 4. A, 5. A.

Prezenční výuka ve škole vždy v sudém týdnu od pondělí 19. 4. 2021:

0. A, 0. B, 1. B, 2. B, 3. A, 4. B, 5. B.

2. stupeň

- pokračuje distanční výuka dle rozvrhu s možností individuální a skupinové konzultace.


Další organizační pokyny:

  • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají),
  • příchod a odchod žáků bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd,
  •  žáci 1. stupně budou vstupovat do budovy školy organizovaně hlavním vchodem dle pokynů pedagoga,
  • žáci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a přípravné třídy), zaměstnanci a třetí osoby mají povinnost nosit respirátor,
  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk se žáky,
  • při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti,
  •  končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády (péče o děti rodičů vybraných profesí).

Testování žáků a zaměstnanců školy

Testování bude probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu v kmenové třídě pod dohledem pedagogického pracovníka. K testování bude použit neinvazivní antigenní test SingClean – samoodběr (z kraje nosu). V případě pozitivního výsledku tohoto testu bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce a informován o dalším postupu. Ve výjimečných případech bude umožněna přítomnost zákonného zástupce při testování dítěte.

Pokud se dítě neúčastní testování, nemůže mu být umožněna účast na prezenčním vzdělávání. Jeho absence bude evidována jako omluvená. Škola nemá podle zákona povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.

Školní družina

  • za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny,
  • provoz ranní družiny je zrušen,
  • provoz školní družiny je od pondělí do čtvrtku do 16.30 hodin, v pátek do 16.00 hodin

Stravování

Obědy žákům při prezenční výuce budou automaticky přihlášeny. Žákům při distanční výuce budou automaticky odhlášeny.

Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Jídlo se  musí odebrat do jídlonosiče, a to v jídelně
ZŠ Vančurova Hodonín vždy do 13.00 hodin.

V případě změn a dotazů kontaktujte jídelnu ZŠ Vančurova, Hodonín (telefon :  518 321 386, e mail: strava@zsvancur.cz).

 

                                                                                                                                        Mgr. Alena Řeháková, ředitelka školy

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku8. 4. 2021, 12:01, zobrazeno 904x, dnes 2x