Školní sociální pedagog

Personální pozici školního sociálního pedagoga zajišťuje Lucie Polášková, DiS., která jako sociální pedagog:

-          Poskytuji individuální podporu a pomoc při řešení obtíží týkající se školy (lepší příprava na vyučování, zajištění doučování,                     motivace k učení, docházka do školy, zapomínání pomůcek, kázeňské obtíže, záškoláctví, hygienické návyky)

-          Identifikuji žáky se sociálním znevýhodněním a monitoruji je

-          Pomáhám s řešením sociální a finanční situace s dopadem na vzdělání dítěte

-          Provádím sociometrické šetření vztahů mezi dětmi

-          Podporuji upevnění vztahů a komunikaci mezi rodinou a školou

-          Pomáhám se začleněním dítěte do školního prostředí

-          Napomáhám při vyhledávání volnočasových aktivit

-          Poskytuji sociálně pedagogického poradenství

-          Spolupracuji s třídními učiteli na zlepšení klimatu ve třídách, pomáhám s vedením třídnických hodin 

-          Poskytuji krizové intervence

-          Individuálně pracuji se žáky, kteří vyžadují větší míru podpory

-          Zprostředkovávám kontakty na další poradenské, zdravotnické organizace a instituce (PPP, SVP, OSPOD, nezisk. organizace aj.)

-          Mohu zajistit doprovod zákonným zástupcům a dětem do potřebných organizací a nasměrovat je k další vhodné pomoci

Konzultační hodiny: 

Středa 14:00 – 14:30 hodin

Ostatní dny po předchozí telefonické či písemné domluvě.

Lucie Polášková, DiS.

Telefon: 607 087 615
E-mail: polaskova@zshodonin.cz

Kabinet speciálního a sociálního pedagoga, 2. patro vpravo

 

 

 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku10. 2. 2021, 10:08, zobrazeno 1400x, dnes 0x