Školní psycholog

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych se Vám představila - jmenuji se Mgr. Dagmar Škarecká a od 1. února 2021 pracuji jako školní psycholog.

dasa-stred1a.jpg 


S dětmi pracuji na doporučení učitele, žádost rodičů i na základě vlastního přání žáků. Pracuji se třídou jako
s kolektivem, ale i individuálně s jednotlivými dětmi. Žáci se na mne mohou obracet s tím, co je trápí (strach, tréma,
obavy, prožité trauma, …), co jim nejde (učení, soustředění,…), když se necítí dobře (ve třídě, vrstevnické vztahy, …).
Také jsem k dispozici Vám, rodičům, zkonzultuji otázky výchovného vedení dítěte, společně najdeme správnou
formu domácí přípravy do školy a řešení výchovných, výukových i rodinných problémů. Pomohu při posouzení
školní zralosti či volbě vhodného povolání. Provedu cílená vyšetření a vypracuji zprávu.
Úzce spolupracuji s pedagogy školy na zlepšování atmosféry ve třídách a v celé škole, zapojuji se do prevence
patologických jevů jako je šikana, záškoláctví, agresivita, závislosti, rasismus…

Jako psycholog jsem vázána mlčenlivostí, informace z rozhovorů a šetření jsou důvěrné.

Pro školní rok 2021 -2022 jsem připravila nové projekty 

 

Přítomnost školního psychologa v Základní škole Hodonín, Mírové náměstí 19,

  Osobní návštěvu je vhodné předem dohodnout telefonicky nebo e-mailem, i mimo konzultační hodiny.

 

Přítomnost ŠP

ve škole

Konzultace pro žáky

(individuální, skupinové)

Konzultace

pro pedagogy

Konzultace

pro zákonné zástupce

PONDĚLÍ 7.30 – 16.00 7.30 – 12.00 12.30 – 13.30 13.30 – 16.00
ÚTERÝ 7.30 – 17.00 7.30 – 12.00 12.30 – 13.30 13.30 – 17.00
STŘEDA 7.30 – 16.00 7.30 – 12.00 12.30 – 13.30 13.30 – 16.00
ČTVRTEK 7.30 – 16.00 7.30 – 12.00 12.30 – 13.30 13.30 – 16.00
PÁTEK 7.30 – 15.00 7.30 – 12.00 12.30 – 13.30 13.30 – 15.00

 

Jak období koronavirové krize přežít a zvládnout v psychické pohodě?

Poslední dny a týdny nejsou pro většinu z nás jednoduché, jsme omezení v našem běžném fungování, jsme nuceni řešit nové situace a změny. Dostupné informace nás mohou zneklidňovat. Je dobré mít někoho, s kým si mohu v klidu promluvit a bezpečně sdílet své obavy a nejistoty. Možná pomůže promluvit si o svých pocitech a nejistotách v bezpečném prostředí, najít další možnosti a způsoby fungování, překonávání překážek a omezení, nacházet odpovědi. Děti, stejně jako dospělí, potřebují podporu, jasná sdělení, pochopení důvodů omezení, ohraničení situace a hledání možností.

Ráda bych vám byla nápomocná – na e-mailu psycholog@zshodonin.cz nebo na telefonním čísle 607 087 615 (postačí prozvonit či zaslat SMS zprávu a dle možností vám obratem zavolám zpět).

Neváhejte se na mne obrátit, těším se na vás a věřím, že spolu to zvládneme.

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku10. 2. 2021, 10:08, zobrazeno 551x, dnes 2x
0.0 0Hodnocení