Organizace výuky od 18. 11. 2020

Prezenční výuka

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 18. 11. 2020 vrací žáci přípravných, prvních a druhých tříd zpět do školních lavic k prezenční výuce za těchto podmínekZDE.

  • výuka bude probíhat dle původního rozvrhu v homogenních skupinách,
  • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je nutno vybavit žáky dostatečným počtem roušek!!!
  • příchod do školy bude realizován odděleně v době  7.40 - 7.55 hodin dvěma hlavními vchody, žáky si převezme vyučující na určeném stanovišti před školou.

Školní družina

Provoz školní družiny bude na základě nařízení vlády z provozních důvodů upraven takto:

  •  do odvolání není v provozu ranní školní družina (žáky nelze mísit),
  • provoz je zkrácen do 16.30 hodin v pondělí – čtvrtek, v pátek zůstává do 16.00 hodin,                                                                              
  •  z důvodu nemísení se skupin budou žáci rozděleni do 6 oddělení dle tříd, dohled bude zajišťovat vychovatelka a asistent pedagoga,
  •  činnost zájmových útvarů a kroužků je pozastavena,
  • vyzvedávání žáků bude probíhat bočním vchodem u ŠD.

Stravování

Informace pro rodiče žáků 0., 1. a 2. ročníku

Obědy pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky od 18. 11. 2020, byly všem automaticky přihlášeny. Jedná se pouze o 0., 1. a 2. třídy.

Pokud nechcete, aby se dítě stravovalo, je nutné obědy odhlásit co nejdříve (tel. 518 321 386, e mail: strava@zsvancur.cz )

Distanční výuka

Pro ostatní žáky zůstává povinná distanční forma výuky za stávajících podmínek. Současně může být jednotlivým žákům umožněna konzultace s vyučujícím. Podrobnější informace o organizaci konzultací budou předány třídními učiteli.

Informace o stravování dětí s distanční výukou

Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Jídlo se  musí odebrat do jídlonosiče, a to v jídelně ZŠ Vančurova Hodonín.

Pokud máte o obědy zájem, je nutné dítě přihlásit (telefon :  518 321 386, e mail: strava@zsvancur.cz) nejpozději do 15. 11. 2020.

Dle zájmu bude určena doba výdeje, o které budete včas informováni. Výdej bude možný od 19. 11. 2020.

O další organizaci výuky budete informováni dle vydaných nařízení vlády a MŠMT.

 

                                                                                                                                   Mgr. Alena Řeháková, ředitelka školy

Vytisknout stránku Vytisknout stránku12. 11. 2020, 22:16, zobrazeno 249x, dnes 0x
0.0 0Hodnocení