Informace pro zákonné zástupce

Informace k volbám do školské rady

          Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků probíhají letos elektronickou a prezenční formou.


V rámci jednotlivých tříd byli elektronicky zvoleni volitelé – zástupci jednotlivých tříd. Dále byli navrženi kandidáti
z řad zákonných zástupců.
Vzhledem k současné situaci a uzavření škol zaujalo MŠMT k dalšímu průběhu voleb do školské rady toto stanovisko:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:
Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole
podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření
do 3 měsíců ode dne skončení.

Na základě tohoto rozhodnutí odkládám schůzku volitelů z řad zákonných zástupců na neurčito.
O stanovení termínu voleb budou volitelé – zástupci jednotlivých tříd včas informováni.

 

                                                                                                                                      Mgr. Alena Řeháková, ředitelka školy

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku8. 11. 2020, 19:08, zobrazeno 784x, dnes 0x