Zajištění péče o děti zaměstnanců integrovaného systému

Informace pro zákonné zástupce, kteří splňují níže uvedené požadavky

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 rozhodl  KÚ Jihomoravského kraje o určení
Základní školy Hodonín, Vančurova 2, příspěvkové organizace, která bude od 14. 10. 2020
vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci

 

bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Výuka bude probíhat v prostorách školní družiny, která bude otevřena od 7 do 17 hodin, strava je zajištěna.

V případě zájmu kontaktujte uvedenou základní školu prostřednictvím e-mailu

 reditelstvi@zsvancur.cz nebo na tel. č. 518 321 387.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku14. 10. 2020, 08:16, zobrazeno 830x, dnes 0x