Přípravná třída

Přípravná třída je dle novely Školského zákona určena přednostně pro děti, které mají odklad povinné školní docházky a na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení je jim doporučeno zařazení do přípravné třídy, a dále pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

Základní škola Hodonín, Mírové náměstí, příspěvková organizace

Školní rok  2020/2021

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

 

pripravna-trida.jpg

 

 

·       intenzivní příprava dětí na zdárný vstup do první třídy, předcházení budoucím školním neúspěchům

(prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj komunikačních dovedností, trénování hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, zrakové a sluchové vnímání, podpora hudebního a výtvarného projevu, sportovní aktivity, motivační hodnocení)

·       určena dětem od pěti let, přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky

·       vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, individuální přístup, slovní hodnocení, spolupráce s logopedem

·       školní obědy, možnost navštěvovat školní družinu

·       nezapočítává se do povinné školní docházky

·       po absolvování může dítě nastoupit na jakoukoliv základní školu

Přílohy k přípravné třídě:

Přípravná třída - info 2020

Žádost o přijetí do přípravné třídy.1

Vyšetření v PPP Hodonín

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku2. 4. 2020, 09:23, zobrazeno 1069x, dnes 0x