Organizace výuky od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. 11. 2020 je upraven provoz základních škol a je povolena osobní přítomnost:

 

• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

• žáků 1. stupně základních škol,

• žáků 9. ročníků základních škol,

• žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd

  po týdnu.

 Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Pro žáky 2. stupeň ZŠ se od pondělí 30. 11. 2020 zavádí rotační výuka, tj.

buď distanční výuka (z domova) dle současného rozvrhu pro distanční výuku           

nebo prezenční výuka (ve škole) dle rozvrhu pro prezenční výuku.

Rozpis výuky jednotlivých tříd:

 • 30. 11. - 4. 12. 2020 (lichý týden)
  VI. A, VI. B, VII. A  - distanční výuka
  VII. B, VIII. A, VIII. B -  prezenční výuka
  IX. A - prezenční výuka

 

 •  7. – 11. 12. 2020 (sudý týden)
  VI. A, VI. B, VII. A - prezenční výuka
  VII. B, VIII. A, VIII. B - distanční výuka
  IX. A - prezenční výuka

 

 • 14. – 18. 12. 2020 (lichý týden)
  VI. A, VI. B, VII. A  - distanční výuka
  VII. B, VIII. A, VIII. B -  prezenční výuka
  IX. A - prezenční výuka

 

 •  21. – 22. 12. 2020 (sudý týden)
  VI. A, VI. B, VII. A - prezenční výuka
  VII. B, VIII. A, VIII. B - distanční výuka
  IX. A - prezenční výuka

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku.

Distanční výuka bude nadále probíhat podle pokynů vyučujících, které naleznete v aplikaci Bakaláři – Komens.

Další organizační pokyny:

 •  prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají),
 •  příchod a odchod žáků bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd,
 •  žáci 1. stupně budou vstupovat do budovy školy organizovaně hlavními vchody dle pokynů pedagoga,
 • žáci 2. stupně budou do budovy školy vstupovat organizovaně bočním vchodem pro školní družinu dle pokynů pedagoga,
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny),
 •  vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk se žáky,
 • při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti (včetně plavání),
 • za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny,
 •  provoz ranní družiny je obnoven v upraveném režimu - bližší informace podá vedoucí vychovatelka,
 • provoz školní družiny je od pondělí do čtvrtku do 16.30 hodin, v pátek do 16.00 hodin – bližší informace k organizaci školní družiny ZDE
 • končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných profesí).

 Stravování:                 

 • žákům, kteří mají prezenční výuku ve škole, budou automaticky přihlášeny obědy
 • žákům, kteří mají distanční výuku doma, budou automaticky odhlášeny obědy
 • do konce prosince 2020 bude výběr pouze z jednoho jídla 
 • případné změny řešte s jídelnou na ZŠ Vančurova: e-mail:  strava@zsvancur.cz, tel: 518 321 386                                                                                                          

                                                                                                                                                Mgr. Alena Řeháková, ředitelka školy

Vytisknout stránku Vytisknout stránku25. 11. 2020, 14:39, zobrazeno 956x, dnes 4x