Organizace výuky 2.stupně od 8. 6. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně
k organizaci konzultací od 8. 6. 2020

Od 8. 6. 2020 bude žákům 2. stupně umožněna dobrovolná účast ve škole.

Prvořadá zůstává i nadále distanční výuka (výuka na dálku). Všichni žáci pokračují ve vzdělávání z domova dle pokynů vyučujících. Ve škole budou probíhat pouze konzultace, třídnické hodiny a organizační aktivity.

Rodičům budou zaslány bližší informace prostřednictvím aplikace Komens do 5. 6. 2020.

Školních vzdělávacích aktivit se mohou účastnit žáci, kteří splňují podmínky a dodržují doporučení vycházející z dokumentu MŠMT o ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020:

  • Před zahájením docházky je zákonný zástupce žáka povinen zvážit, zda žák či jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, není osobou s rizikovými faktory podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení žák odevzdá při prvním vstupu do školy. Formulář naleznete na webových stránkách www.zshodonin.cz  a ve vestibulu školy.
  • Žák přichází ke škole v roušce  ve stanovený časový termín (škola vypracuje časový rozvrh příchodů i odchodů jednotlivých skupin žáků, aby nedocházelo ke shromažďování dětí před školou), kde si jej vyzvedne vyučující a odvede do školy.
  • Konzultace budou organizovány ve skupinách do 15 žáků.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (2 vlastní roušky + sáček na jejich uložení, časté mytí rukou, použití desinfekce, udržování rozestupu 1,5 m).
  • Pokud žák vykazuje příznaky onemocnění COVID – 19, nesmí do školy vstoupit.

Vydávání vysvědčení bude organizováno pro všechny žáky v pátek 26. 6. 2020. Ve dnech 29.– 30. 6. 2020 bude vyhlášeno ředitelské volno.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku1. 6. 2020, 11:48, zobrazeno 413x, dnes 0x
0.0 0Hodnocení