Hodnocení 1. pololetí školního roku 2020-2021

      Hodnocení žáků základních a středních škol a konzervatoří bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.

Zároveň je při hodnocení zásadním způsobem zohledněna specifická situace a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí. Způsob hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem škola přizpůsobila podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

 

Celkové hodnocení práce žáka za 1. pololetí se skládá ze dvou částí:

A/       hodnocení na vysvědčení

Každý žák bude na vysvědčení hodnocen známkou nebo kombinací známky a slovního hodnocení.

B/       informace o zapojení žáka do výuky během 1. pololetí

Kromě hodnocení na vysvědčení obdrží každý žák i zákonný zástupce od třídního učitele přes Bakaláře – Komens zprávu, která doplňuje a upřesňuje průběh vzdělávání a dosažené výsledky v daném období. Zpráva má pouze informativní charakter a není součástí vysvědčení.


 

       Předávání vysvědčení

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 obdrží výpis z vysvědčení pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Žákům 3. – 9. ročníku, kterým zatím není povolena osobní přítomnost ve škole, bude výpis z vysvědčení předán nejpozději třetí den po návratu do školy.  

Současně škola zpřístupní ve čtvrtek 28. ledna 2021 obsah výpisu z vysvědčení  v informačním systému Bakaláři v záložce „Pololetní klasifikace“.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku25. 1. 2021, 09:15, zobrazeno 891x, dnes 0x