Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dne 23. prosince 2020 Vláda České republiky na svém zasedání rozhodla, že se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání.

 Od 4. ledna 2021 bude výuka probíhat následujícím způsobem:

Prezenční výuka

  • Žáci přípravných, 1. a 2. tříd pokračují v prezenční výuce ve škole:
  • výuka bude probíhat dle původního rozvrhu v homogenních skupinách,
  • žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
  • příchod do školy bude realizován odděleně v době  7.40 - 7.50 hodin dvěma hlavními vchody, žáky si převezme vyučující na určeném stanovišti před školou.

Školní družina

Provoz školní družiny bude nadále pokračovat v režimu z předvánočního období:

  • ranní školní družina je zajištěna v omezeném provozu za daných podmínek (žáky nelze mísit),
  • provoz je zkrácen do 16.30 hodin v pondělí – čtvrtek, v pátek zůstává do 16.00 hodin,
  • z důvodu nemísení se skupin budou žáci nadále rozděleni do 6 oddělení dle tříd, dohled bude zajišťovat vychovatelka a asistent pedagoga,
  • činnost zájmových útvarů a kroužků je pozastavena,
  • vyzvedávání žáků bude probíhat jako dosud bočním vchodem u ŠD.

Stravování

Informace pro rodiče žáků přípravných, 1. a 2. ročníku. Obědy pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky, zůstávají nadále všem automaticky přihlášeny. Jedná se pouze o přípravné, 1. a 2. třídy. Pokud nechcete, aby se dítě stravovalo, je nutné obědy odhlásit co nejdříve (tel. 518 321 386, e mail: strava@zsvancur.cz )


Distanční výuka

Žáci 3. – 9. ročníku se povinně vzdělávají distančně, v platnosti zůstává již zavedený rozvrh pro distanční výuku. Současně může být jednotlivým žákům umožněna konzultace s vyučujícím. Podrobnější informace o organizaci konzultací budou předány třídními učiteli.


Informace o stravování dětí s distanční výukou

Obědy jsou automaticky odhlášeny žákům, kteří budou  na distanční výuce. Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu si jídlo musí  odebrat pouze do jídlonosiče, a to v jídelně ZŠ Vančurova Hodonín. Máte-li o obědy zájem, je nutné dítě přihlásit telefonicky nebo emailem do 31. 12. 2020. Doba výdeje bude denně ve 12:45 hodin. 


Znovu je obnovena péče o děti rodičů vybraných profesí, péči opět zajišťuje ZŠ Hodonín, Vančurova 2. V případě zájmu kontaktujte uvedenou základní školu prostřednictvím e-mailu reditelstvi@zsvancur.cz nebo na tel. č. 518 321 387. O organizaci výuky v dalších týdnech a případných změnách budete informováni dle vydaných nařízení vlády a MŠMT.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku8. 1. 2021, 08:14, zobrazeno 834x, dnes 3x