Chovatelský kroužek v ŠD

Cíl a přínos kroužku: Chovatel
V chovatelském kroužku se učíme starat a poznávat nové druhy zvířát, želva, agama, ježek, králík, kuna. Učíme se věci kolem potřeby k chovu (teplota, potrava, rozměry ubikace apod..).

Povídáme si o jednoduchém chovatelském zařízení (domečky, úkryty, misky, palandy, prolézačky). Rozpoznáváme zvířata kolem sebe (ve městě i v biotopech), učíme se jak je chovat, pečovat, jaké druhy se v ČR dají doma chovat. Dokážeme bezpečně manipulovat s druhy zvířat chovaných na kroužku (manipulace s ježkem, hadem, ještěrem apod…), to všechno máme vyzkoušené. Základní znalosti o přírodě a zvířatech, ale zejména velký zájem a chuť poznávat říši živočichů a učit se o ní. Kroužek je vždy malými chovateli zaplněn.
Každá hodinka začíná představením konkrétního zvířátka, které bude danou hodinu probíráno. Děti si zvířátko prohlédnou, případně ho pohladí. Poté s dětmi hravou formou pomocí různých her, hádanek, obrázků a činností, společně objevujeme, co zvířátko potřebuje ke svému životu. Nakonec si zopakujeme, co nového jsme se tuto hodinu dozvěděli. Děti jsou v kroužku velice spokojené.

da7cbffc-2591-4a19-977b-3bd2c7780607.jpeg 

c0fe81d1-3308-4843-a24d-362f02615c68.jpg 

d4e22f51-3079-4be3-920b-82384a4b81fb.jpg 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku1. 5. 2023, 08:52, zobrazeno 300x, dnes 2x