6.leden K+M+B

Tři králové

Každoročně 6. ledna se koná svátek Tří králů.

Ve skutečnosti jde o tři mudrce, kteří v Betlémě navštívili krátce po narození Ježíše a jako dary mu přinesli zlato, myrhu a kadidlo. V mnoha zemích obchází po vesnicích tři postavy králů, které zastupují tři mudrce. Zastaví se u každého domu a těm, kteří krále obdarují, napíší králové posvěcenou křídou nad dveře formuli požehnání K + M + B.
Tři králové se objevili i u nás ve škole, p. ředitelce i p. zástupci zazpívali a popřáli štěstí, zdraví, pokoj svatý.

tri-kralove-2023.jpg 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku6. 1. 2023, 07:56, zobrazeno 244x, dnes 3x