Podmínky nároku pro přidělování finančních prostředků na lyžařský kurz

Maximální výše příspěvku na lyžařský kurz činí 6 000,- Kč  ve školním roce 2022/2023  

Podmínkou získání příspěvku je:

- trvalý pobyt žadatele a jeho dětí na území města Hodonína (netýká se dětí umístěných v Dětském domově Hodonín)

- věk dítěte 1 – 18 let a trvání školní docházky

- nízký příjem rodiny - jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,40 a žádosti mohou být individuálně posouzeny dle současné situace rodiny

Pro podání žádosti musí být:

- použit tiskopis, MěÚ Hodonín v listinné podobě, tiskopis je přílohou této zprávy nebo ke stažení na stránkách www.hodonin.eu

- uvedení zájmové aktivity -  lyžařského kurzu, na které je žádáno

- žádost o přidělení finančních prostředků musí být podána na MěÚ Hodonín, odboru sociálních věcí a školství, Národní tř. 25, Hodonín

- telefonickou konzultaci ohledně příspěvku na lyžařský kurz zajišťuje paní Mgr. Edita Zlámalová – telefon 518 316 440

 

Mgr. Roman Valášek

Žádost ke stažení ZDE

Vytisknout stránku Vytisknout stránku22. 11. 2022, 11:24, zobrazeno 552x, dnes 0x