Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Termín zápisu:            1. června 2022 od 13:00 – 17:00 hod.

Náhradní termín:        8. června 2022 od 14:00 – 16:00 hod.

Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání a plnění povinné školní docházky

Zápis probíhá pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a prokáží se platným vízem strpění vydané ČR.

Maximální počet přijímaných ukrajinských žáků do první třídy základní školy je 21.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

1.     děti s místem pobytu v příslušné spádové oblasti základní školy1),

2.     děti s místem pobytu ve městě Hodonín1).

Kritéria jsou číslována dle prioritní váhy (tzn. 1. bod má největší prioritní váhu při rozhodování).

O přijetí a nepřijetí dítěte rozhoduje ředitel školy do 30 dnů od podání žádosti o přijetí. Přijaté děti budou zveřejněny pod přiděleným registračnímu číslem na webových stránkách školy a u hlavního vchodu školy.

Průběh zápisu

  • K zápisu je nutné přijít osobně s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce (pokud není stanoveno jinak).
  • Při zápisu je nutno doložit doklad místa pobytu1) (nájemní smlouvu, smlouvu o ubytování, ubytovací příkaz…).
  • Není nutná přítomnost dítěte.

Žádost o odklad povinné školní docházky se bude řešit dle § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

 Žádost o přijetí ke stažení  ZDE


 

Зарахування  українських  дітей до 1 класу на 2022/2023 навчальний рік

Дата реєстрації:                 1 червня 2022 року з 13:00 - 17:00 год.

Альтернативна дата:         8 червня 2022 року з 14:00 - 16:00 год.

Критерії загальноосвітньої школи для прийому дітей до початкової освіти та обов’язкового відвідування школи

Зарахування до школи відбудеться для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з російською агресією в Україні, які  підтвердять свою особу за допомогою дійсної візи, виданої Чеською Республікою.

До першого класу загальноосвітньої початкової школи буде зарахована максимальна кількість українських учнів – 21.

Діти зараховуються до перших класів початкової школи за такими критеріями:

 1.   діти, які проживають в районі загальноосвітньої  школи(1),

 2.   діти з місцем проживання у м. Годонін(1).

Критерії нумеруються відповідно до ваги пріоритету (тобто пункт 1 має найбільшу пріоритетну вагу при прийнятті рішень).

Рішення про прийняття дитини приймає директор школи протягом 30 днів з дня подання заяви про зарахування. Прийняті діти будуть опубліковані під присвоєним реєстраційним номером на сайті школи та біля центрального входу школи.

Для зарахування потрібно

  •  Реєстрація повинна бути здійснена особисто,  з документами  які підтверджують особу дитини та законного представника (якщо не вказано інше).
  • Необхідно принести документи які підтверджують місце проживання дитини (договір оренди, договір житла, дозвіл на проживання…)
  • Присутність дитини не обов’язкова.

 

Прохання про відкладення  обов'язкового відвідування школи буде вирішено відповідно до розділу 37 Закону № 561/2004 Coll., Закону про освіту.

 

Посилання на форму заявки  TYT

Vytisknout stránku Vytisknout stránku15. 5. 2022, 15:48, zobrazeno 470x, dnes 0x