Recyklohraní

Na naší škole proběhl dne 15. 11. 2023 školní recyklační program, jehož cílem bylo prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Denně chodíme okolo barevných kontejnerů a ptáme se, k čemu slouží. Dříve než to společně s dětmi zjistíme, musíme vědět, co odpad je, jak se rozděluje, o jaké materiály se jedná a tím si společně uvědomit, jak je důležitá starost o naše okolí. Modrý kontejner slouží k vyhazování papíru, žlutý je na plasty, do hnědého kontejneru dávejte biologický odpad. Nápojové kartony můžete v některých obcích házet do žlutého kontejneru, jinde na ně mají speciální nádoby. Elektroodpad patří do specializovaných kontejnerů nebo na ekodvůr. To samé platí pro baterie. Pomocí hry jsme si procvičili nové dovednosti. Pokud se do toho zapojíme společně, výsledek bude dokonalý pro naše okolí a pro nás všechny.

 

5-b-recyklohrani-1.jpg 

recyklohrani-2.jpg 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 11. 2023, 12:53, zobrazeno 219x, dnes 0x