Bezplatné školní stravování - prodloužení termínu přihlášek

Ve školním roce 2023 – 2024 se naše škola zapojí do projektu Jihomoravského kraje
"Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024".

Předmětem dotačního programu je podpora dětí/žáků základní školy formou příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování.
Při zapojení do projektu musí škola vycházet z doložených čestných prohlášení zákonných zástupců dětí o pobírání dávek hmotné nouze. Z tohoto důvodu je třeba, aby zákonný zástupce, který má zájem o bezplatnou stravu pro své dítě,  
do 8. 8. 2023 do 14:00 hodin doručil do kanceláře školy čestné prohlášení o pobírání dávek hmotné nouze.

 Vzor čestného prohlášení - zde: Čestné prohlášení

Jako přílohu čestného prohlášení doloží zákonný zástupce dítěte/osoba, které bylo dítě svěřeno do péče potvrzení Úřadu práce o pobírání doplatku na bydlení a/nebo příspěvku na živobytí. Potvrzení Úřadu práce lze doložit i dodatečně, nejpozději do 30.09.2023.

 

                                                                                   Mgr. Alena Řeháková, ředitelka školy

Vytisknout stránku Vytisknout stránku20. 6. 2023, 13:58, zobrazeno 370x, dnes 2x