Opatření v organizaci chodu školy související s pandemií koronaviru

 Ředitelství školy vydává opatření v organizaci chodu školy související s pandemií koronaviru

  •  Žáci nemají povinnost nosit v budově školy roušku. Použití roušky však není zakázáno, doporučujeme nosit roušky ve společných prostorech. Toto nařízení se může změnit dle pokynů MŠMT.

  •  Škola zajistí dodržování všech doporučených hygienických pravidel a úklid v prostorách školy. Několikrát denně bude prováděna opakovaná dezinfekce často využívaných prostor.

  •  Žáci s patrnými příznaky infekčního onemocnění nemohou být ve škole přítomni. V případě zjištění podezření na infekční onemocnění v průběhu výuky budou žáci pod dohledem pedagoga umístěni do izolační místnosti a zákonní zástupci žáků budou vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy. V takovém případě musí zákonný zástupce kontaktovat ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

  •  Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (např. rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

  •  Během měsíce září a října bude probráno a procvičeno základní učivo z druhého pololetí školního roku 2019/2020. S provedenými změnami v tématických plánech budete seznámeni prostřednictvím učitelů jednotlivých předmětů.

  • Z důvodu omezení setkávání žáků z různých tříd dochází ke změně organizace zájmových kroužků v rámci školní družiny. Kroužky budou od října nabízeny v omezeném množství a budou realizovány vždy pouze v daném oddělení tak, aby nedocházelo ke kontaktu s žáky z jiného oddělení. Dále budou omezeny hromadné akce konané mimo školu (divadla, koncerty apod.)

  • Z preventivních důvodů je vstup do školy zajištěn dvěma hlavními vchody – pravý pro 1. stupeň, levý (původní) pro 2. stupeň.

  •  Dospělým osobám není vstup do budovy školy povolen. Žáky nultých a prvních ročníků si budou od zákonných zástupců přebírat pedagogové před vstupem do školy.

  •  O dalších případných opatřeních v souvislosti s aktuálním vývojem situace Vás budeme informovat na webových stránkách školy a prostřednictvím Bakalářů.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku6. 9. 2020, 19:23, zobrazeno 862x, dnes 3x