Město Hodonín podporuje talentované děti

I v letošním roce mohou rodiče požádat o dotaci pro své nadané nebo talentované dítě,

které je starší 3 let a reprezentuje školskou nebo volnočasovou organizaci se sídlem v Hodoníně (netýká se sportovních aktivit a akcí).  
Maximální dotaci lze čerpat ve výši 10.000,-Kč. Výše dotace se odvíjí od umístění na 1., 2. nebo 3. místě v krajské, celostátní nebo mezinárodní soutěži a je možné ji využít na cestovné, účastnický poplatek, ubytování, nákup pomůcek či vybavení nebo jako odměnu za úspěch ve vědomostních a uměleckých soutěží.
Žadatel není povinen náklady či výdaje spojené s účastí na soutěži prokazovat, musí však doložit skutečné umístění (výsledkovou listinu nebo diplom).
Velmi jednoduchá žádost je ke stažení na : https://www.hodonin.eu/dotacni-program-na-podporu-talentovanych-deti-mimo-talentu-sportovnich/d-1119542/p1=87307, kde je zveřejněn také dotační program.
Případné dotazy je možno konzultovat s p. Věrou Rachunkovou, kanc. č. 132, tel. 518 316 117, e-mail: rachunkova.vera@muhodonin.cz. Žádosti mohou rodiče podat osobně, poštou nebo v digitální podobě přes datovou schránku nejpozději do 31.10.2023.  Ing. Marián Maňák

                                                           

Vytisknout stránku Vytisknout stránku7. 6. 2023, 09:13, zobrazeno 326x, dnes 0x