Informační schůzka pro zákonné zástupce vycházejících žáků a vycházející žáky

V úterý 23. listopadu 2021 v 17.00 hodin proběhne v jídelně naší školy informační schůzka určená vycházejícím žákům a jejich zákonným zástupcům.


Obsahem schůzky budou důležité informace související s volbou dalšího vzdělávání žáků – přihlášky na střední školy, zápisové lístky, postup při nepřijetí atd. Této schůzky se pravidelně účastní zástupci mnoha středních škol našeho regionu. Ti budou informovat o vzdělávacích oborech dané školy a budou připraveni odpovídat na dotazy. Účast na této schůzce je důležitá.
V souvislosti s platnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády ČR je škola povinna uskutečnit toto setkání za splnění platných hygienických předpisů a podmínek:
účastníci schůzky (vyjma žáků školy) se u prezence prokáží jedním ze tří dokladů o bezinfekčnosti:

- potvrzením o dokončeném očkování (nejméně 14 dní po 2. dávce)

- potvrzením o antigenním testu - u neočkovaných (ne starší 24 hodin)

-dokladem o prodělání nemoci covid-19 (ne starší 180 dní)

Případně účastník na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování. 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku18. 11. 2021, 09:31, zobrazeno 498x, dnes 0x