Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

Organizace výuky v prvním školním týdnu od 1.9.- 3.9.2021

středa 1. 9. 2021
8:00 - 9:00 - 0. - 9. ročník

čtvrtek 2. 9. 2021
8:00 - 10:00 - 0. - 1. ročník
8:00 - 11:40 - 2. - 5. ročník
8:00 - 12:00 - 6. - 9. ročník 

pátek 3. 9. 2021
8:00 - 10:45 - 0. - 1. ročník
dle platného rozvrhu - 2. - 9. ročník


Na základě doporučení vydaných MŠMT a MZd k provozu škol ve školním roce 2021/2022,
od 1. 9. 2021 bude upraven provoz školy takto:

  • v průběhu školního roku se budou dodržovat aktuální hygienická nařízení a doporučení vlády ČR
  • vstup do budovy školy je umožněn oběma vchody od 7:40 - 8:00

         0. - 5. ročník – pravý vchod

         6. - 9. ročník – levý vchod
         (po 8:00 bude v provozu pouze levý hlavní vchod)

  • každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR
  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk se žáky
  • ve třídách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků neinvazivním antigenním testem Genrui BioTech –
    samoodběr z kraje nosu – viz. video

          a to v termínech:

          1. září 2021: 2.- 9. ročník
          2. září 2021: 0. - 1. ročník
          6. září 2021: 0. - 9. ročník
          9. září 2021: 0. - 9. ročník

Ve výjimečných případech bude umožněna přítomnost zákonného zástupce při testování dítěte, popř. po dohodě se zástupcem ředitele školy bude povoleno užití vlastního testu schváleného MZd (vydán seznam testů) za přítomnosti pedagogického pracovníka.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Všechny výše uvedené možnosti musí být písemně doložené v první den testování.

V následujících dnech Vás budou kontaktovat Vaši třídní učitelé, kteří Vám sdělí bližší informace a budou aktualizovat Vaše kontaktní údaje.Školní družina

Provoz školní družiny je organizován bez omezení v pracovních dnech od 6:00 - 7:40 hodin
a od 11:40 - 16:30 hodin.
Bližší informace k organizaci školní družiny ZDE


Stravování

Obědy žákům budou automaticky přihlášeny.
1. 9. 2021 bude výdej obědů probíhat od 10:00 do 12:00 hodin.
V případě změn a dotazů kontaktujte jídelnu ZŠ Vančurova, Hodonín (telefon: 518 321 386,
e mail: strava@zsvancur.cz).

Mgr. Roman Valášek, zástupce ředitele školy

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku26. 8. 2021, 08:21, zobrazeno 1198x, dnes 0x