9. A

Rozvrh třídy

Portrét třídního učiteleVážení rodiče, milí žáci, srdečně vás vítám na stránce třídy IX. A, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si zadané úkoly v jednotlivých předmětech a informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků.

Přeji dětem i rodičům úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitelka Mgr. Petra Kubenová

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: kubenova@zshodonin.cz

VZKAZY A OZNÁMENí    
  • Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu jsou od 11. 3. uzavřeny všechny základní školy ČR. Pro informace sledujte webové stránky školy -www.zshodonin.cz
  • Rozsah látky v jednotlivých předmětech včetně pracovních listů bude od 16. 3. odesílán žákům i rodičům prostřednictvím modulu KOMENS v systému BAKALÁŘ spolu se stanoveným termínem splnění a odeslání ke kontrole. Přístup do Bakaláře obdrželi všichni rodiče.
  • Původní termín třídní schůzky čtvrtek 19. 3. 2020 v 17 hodin se RUŠÍ. O náhradním termínu budete včas informováni.

    Prosím žáky 9. třídy, aby si přes svou skupinu na sociální síti předali informaci, že musí všichni plnit úkoly zadané v BAKALÁŘI.

Přeji žákům i rodičům pevné nervy a nezapomeňte na přípravu na přijímací zkoušky, Petra Kubenová

 

 

UČIVO A ÚKOLY

Datum

Předmět

Učivo a úkoly

březen

M

p.uč. Kubenová

Počítejte do sešitu, po návratu do školy vše zkontroluji

11. - 13. 3. - do sešitu vypočítat: 74/2, 3 ( poloměry zjistěte na internetu), 5, 6

75 / 3, 8

Příprava na přijímací zkoušky: didaktický test 2, počítání jednotlivých příkladů podle vlastního tempa

procvičování ....www.skolaposkole.cz

Rozsah látky  včetně pracovních listů bude od 16. 3. odesílán žákům i rodičům prostřednictvím modulu KOMENS v systému BAKALÁŘ spolu se stanoveným termínem splnění a odeslání ke kontrole. Přístup do Bakaláře obdrželi všichni rodiče.

březen

Č

p. uč. Danielová

úkoly do 20. 3. - bude po návratu do školy kontrolováno

mluvnice: do školního sešitu: str. 67/1 (procvičování pravopisu)
str. 80/4 - označit příslovečná určení, určit jejich druh
sloh: Na PC se seznámit s podobou strukturovaného životopisu (prohlédněte si víc možností)
literatura: Jiří Voskovec a Jan Werich - ukázky na str. 100 -104

PROCVIČUJTE NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: www.skolaposkole.cz, www.pravopisne.cz - NEPODCEŇUJTE PŘÍPRAVU!

 

březen

A

p. uč. Vysloužilová

11.- 13. 3. 
Vypracovat 2 pracovní listy - reflexive pronouns, warning & advice (rozdáno v hodině) 


16.-20.3. 
Doplnit str. 28,29 v pracovním sešitě. 
Naučit slovní zásobu Nouns and adjectives & 3D The skydriver (PS str 83)
Učebnice str. 37/6 - písemně do sešitu minimálně 6 vět o nebezpečí na obrázku. 

 

březen

 

N

p. uč. Holzer

6. Einheit – In der Stadt, auf dem Lande
Grammatik: von –bis zu
Der Stadtplan
Woher kommst du? Ich komme aus…
Wie kommst du? Ich komme mit dem Bus, mit dem Auto….

 

 březen

R

p. uč. Tomšejová

11. - 13. 3.

1.       Slovní zásoba 1- 4. lekce – opakování

2.       Do slovníčku dopsat celou slovní zásobu 5. lekce – učebnice str. 91/5-92/5

3.       V obchodním centru  (nadpis v azbuce ) – projekt – na výkres/papír A3 (každý odevzdá sám za sebe, ne ve skupině)

- podle uvážení si vyberete jedno oddělení nebo více oddělení – obrázky zboží, osob; vše, co se týká nakupování,

názvy oddělení (kreslené nebo vystřižené, popsané pouze azbukou (ne česky)

        4.    V první hodině RJ po příchodu do školy úkoly odevzdáte a tyto úkoly budou ohodnoceny známkou

 

březen

Z

p. uč. Kubenová

11. - 13. 3. výpisky do sešitu : Hutnický průmysl (rozdělení, co vyrábí, největší producenti), vše se naučit. Nezapomeňte si vše ukazovat na mapě.

 

březen

D

p. uč. Danielová

úkoly do 20. 3. - bude po návratu do školy kontrolováno

opakování učiva o 2. světové válce (od období Heydrichiády, odboj, SNP, otevření 2 . fronty, květnové povstání, atomové
bombardování) - opakuj si podle zápisků ve svém sešitě).

 

březen

F

p.uč. Valášek

optika - lom světla str. 104-108 - prostudovat, udělat si zápis do sešitu

 

březen

p. uč. Ošlejšková

11. - 20. 3.

Udělejte si výpisky do sešitu z kapitoly voda ( str. 72 – 77). Podívejte se na následující videa a doplňte si informace, které jste se z nich dozvěděli do sešitu. Věřím, že vás pan Liška bude bavit. Pokuste se najít odpovědi na dvě otázky: Jak můžeme podpořit malý vodní cyklus? Co můžeme udělat, abychom neznečišťovali pitnou vodu? Zpracujte referát na papír A4 – voda a krasové jevy.
https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ
https://www.youtube.com/watch?v=6W99d3YBl4M
https://www.youtube.com/watch?v=O_a93stO6Vc

 

březen

Ch

p. uč. Ošlejšková

11. - 20. 3.

Dobrý den, žáci!
Před naší první společnou hodinou byla škola z preventivních důvodů uzavřena. Seznámíme se tedy na dálku. Budu vás po zbytek roku učit chemii a přírodopis. Jmenuji se Marie Ošlejšková. Začneme spolu dálkovým studiem. Chápu, že látka v chemii je složitá, budu posílat odkazy na youtube.com  a další, které by vám měly její pochopení ulehčit.
CHEMIE
Na základě informací z učebnice vypište a schematicky zakreslete chemické rovnice a další důležité informace (str. 72 – 75).
https://www.youtube.com/watch?v=-s8Vs7ntKjQ&pbjreload=10

 

březen

Vo

p. uč. Zeman

pracovní poměr, rodina a zákony

 

březen

It

p. uč. Valášek

PowerPoint 2010 - prezentace "Moje SŠ"
březen

Hv

p. uč Kubenová

11. - 20. 3.- Vyberte si jednoho českého skladatele (jméno najdete v učebnici) a zpracujte o něm prezentaci - v papírové podobě, můžete použít i část vytištěných informací. Stačí formát A3 (dvě A4). Ne počítačovou prezentaci.
 

Vv

p.uč. Tomečková

 

Přeji všem hezký den, Petra Kubenová

Vytisknout stránku Vytisknout stránku29. 8. 2016, 05:55, zobrazeno 9080x, dnes 6x
3.9 44Hodnocení