8. B

Rozvrh třídy

Vážení rodiče, milí žáci, srdečně vás vítám na stránce třídy VIII. B, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků.

Přeji dětem i rodičům úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitelka Mgr. Lenka Tomečková

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: tomeckova (at) zshodonin.cz nebo telefonicky do kanceláře školy.

VZKAZY A OZNÁMENÍ

 

PŘEDMĚT UČIVO A ÚKOLY

Český jazyk a literatura

Mgr. Jana Trojancová

Mluvnice – větné členy, grafický rozbor VJ

Literatura – realismus v české literatuře

Sloh – výklad, výtah

 

Matematika

Mgr. Petra Kubenová

Výrazy -  početní výrazy, výrazy s proměnnou,  jednočlen, mnohočlen – početní operace s mnohočleny

Anglický jazyk

Mgr. Lenka Tomečková

Unit 3

Should/might

Object relative clauses

Everyday English: agreeing and disagreeing

každou středu test nebo ústní zkoušení slovíčka

Anglický jazyk

Mgr. Lenka Pätoprstá

Question tags

Opakovací test na 2. lekci

3. lekce - parts of the body, subject relative clauses

Každé úterý – ústní zkoušení

Německý jazyk

Mgr. Soňa Holzer

5. Einheit – Mein Hobby

Das ist mein Hobby

Grammatik : Verben – spielen, tanzen, basteln..

Was mache ich gern?

Dialoge

E-Mail-Post

Ruský jazyk

Mgr. Helena Tomšejová

L 4: У Димы в гостях.

Nepřízvučné o, a. Pohyblivý přízvuk sloves.

Časování sloves учить, посмотреть.

Intonace zvolacích vět.

Porovnávání intonace oznamovacích a tázacích vět.

Azbuka – opakování.

1.p. číslovek 30-90 a 100-900.

Podstatná jména po číslovkách.

Podstatná jména (брат, мама) v 1.-3. p. j. č.

Osobní zájmena v 1. a 3. p.

Časování sloves быть, звонить, учить, посмотреть

 

 

Fyzika

Mgr. Miloslav Holub 

 Elektrický odpor

Chemie

Mgr. Miloslav Holub

areny, benzín, nafta, spalování benzínu a nafty, polokovy - křemík, germanium, arsen, uč. str. - 58 - 67

Přírodopis

Mgr. Jaroslav Zeman

kostra člověka, kostra trupu, končetin, kosterní svalstvo, uč. str.56 - 63

Výchova ke zdraví

Mgr. Jaroslav Zeman

první pomoc při zlomeninách, vykloubeninách, držení těla, vady páteře, onemocnění svalů, uč str. 56 - 63

Dějepis

Mgr. Lenka Tomečková

Průmyslová revoluce

Zeměpis

Mgr. Petra Kubenová

Západní a střední Evropa.

ČR – poloha, přírodní podmínky

Výchova k občanství

Mgr. Jaroslav Zeman

Učení

Člověk v sociálních vztazích, zdravý způsob života

Finanční gramotnost

Mgr. Jaroslav Zeman

Reklamační řád

Pracovní činnosti

Mgr. Lenka Danielová

 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 8. 2019, 07:52, zobrazeno 1445x, dnes 4x
0.0 0Hodnocení