8. B

Rozvrh třídy

Vážení rodiče, milí žáci, srdečně vás vítám na stránce třídy VIII. B, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků.

Přeji dětem i rodičům úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitelka Mgr. Lenka Tomečková

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: tomeckova (at) zshodonin.cz nebo telefonicky do kanceláře školy.

VZKAZY A OZNÁMENÍ

V pátek 24. 1. 2020 pojedeme na dějepisnou exkurzi Mohyla míru Slavkov u Brna - vybíráme 200,-- Kč.

V pondělí 3. 2. 2020 půjdeme na představení anglického divadla - vybíráme 50,-- Kč.

PŘEDMĚT UČIVO A ÚKOLY

Český jazyk a literatura

Mgr. Jana Trojancová

Mluvnice - spojky, částice, citoslovce, větná stavba - věty s podmětem a bez podmětu, větný ekvivalent

Sloh - výklad

 

Matematika

Mgr. Petra Kubenová

kruh, kružnice. Konstrukční úlohy

 

Anglický jazyk

Mgr. Lenka Tomečková

Unit 3

Vocabulary – parts of the body

Grammar - subject relative clauses

              - should/might

každou středu test nebo ústní zkoušení slovíčka

Anglický jazyk

Mgr. Lenka Pätoprstá

Question tags

Opakovací test na 2. lekci

3. lekce - parts of the body, subject relative clauses

Každé úterý – ústní zkoušení

Německý jazyk

Mgr. Soňa Holzer

4. Einheit - Schule, Schule…

Schulsachen

Grammatik: der, die, das x ein, eine, ein

Wir spielen Schule

Bilder aus Deutschland

Ruský jazyk

Mgr. Helena Tomšejová

L 4: У Димы в гостях.

Nepřízvučné o, a. Pohyblivý přízvuk sloves.

Časování sloves учить, посмотреть.

Intonace zvolacích vět.

Porovnávání intonace oznamovacích a tázacích vět.

Azbuka – opakování.

1.p. číslovek 30-90 a 100-900.

Podstatná jména po číslovkách.

Podstatná jména (брат, мама) v 1.-3. p. j. č.

Osobní zájmena v 1. a 3. p.

Časování sloves быть, звонить, учить, посмотреть

 

 

Fyzika

Mgr. Miloslav Holub 

 Vodiče a izolanty

 Elektrický proud a napětí - jednoduchý a rozvětvený elektrický  obvod

 

Chemie

Ing. Karel Vanša

areny, benzín, nafta, spalování benzínu a nafty, polokovy - křemík, germanium, arsen, uč. str. - 58 - 67

Přírodopis

Ing. Karel Vanša

kostra člověka, kostra trupu, končetin, kosterní svalstvo, uč. str.56 - 63

Výchova ke zdraví

Ing. Karel Vanša

první pomoc při zlomeninách, vykloubeninách, držení těla, vady páteře, onemocnění svalů, uč str. 56 - 63

Dějepis

Mgr. Lenka Tomečková

Francouzská buržoazní revoluce

Napoleon Bonaparte

24. 1. dějepisná exkurze - Po stopách Napoleona (návštěva    památníku - Slavkov u Brna, MOHYLA MÍRU)                                  záloha: 200,- Kč

Průmyslová revoluce

Zeměpis

Mgr. Petra Kubenová

 jihovýchodní, západní Evropa

 

Výchova k občanství

Mgr. Jaroslav Zeman

Učení

Člověk v soiciálních vztazích, zdravý způsob života

Finanční gramotnost

Mgr. Jaroslav Zeman

Reklamační řád

Pracovní činnosti

Mgr. Lenka Danielová

 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 8. 2019, 07:52, zobrazeno 1263x, dnes 9x
0.0 0Hodnocení