8. A

Rozvrh třídyPortrét učitele

 Vážení rodiče, milí žáci, srdečně vás vítám na stránce třídy VIII. A, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si zadané úkoly v jednotlivých předmětech a informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků.

Přeji dětem i rodičům úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitelka Mgr. Lenka Pätoprstá
V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: patoprsta@zshodonin.cz

 

VZKAZY A OZNÁMENÍ

Dne 3. 2. v pondělí půjdeme na anglické divadlo (místo 3. a 4. vyučovací hodiny). Vybíráme 50,-- Kč. Děkuji

 

ÚKOLY A UČIVO

 

PŘEDMĚT UČIVO A ÚKOLY

ČESKÝ JAZYK

Mgr. Jana Trojancová

Mluvnice – slovesný vid, využití různých slovesných tvarů, pravopis koncovek sloves a jmen

Literatura -  literatura národního obrození 

Sloh – výklad, výtah, výpisky, subjektivně zabarvený popis 

ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Lenka Pätoprstá

Question tags

Opakovací test na 2. lekci

3. lekce - parts of the body, subject relative clauses

Každé úterý – ústní zkoušení

ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Lenka Tomečková

Subject relative clauses

Vocabulary – parts of the body

Should/might

každou středu - test slovíčka nebo ústní zkoušení

NĚMECKÝ JAZYK

Mgr. Soňa Holzer

4. Einheit - Schule, Schule…

Schulsachen

Grammatik: der, die, das x ein, eine, ein

Wir spielen Schule

Bilder aus Deutschland

RUSKÝ JAZYK

Mgr. Helena Tomšejová

L 2:  Познакомьтесь!

L 4: У Димы в гостях.

Nepřízvučné o, a. Pohyblivý přízvuk sloves.

Časování sloves учить, посмотреть.

Intonace zvolacích vět.

Porovnávání intonace oznamovacích a tázacích vět.

Azbuka – opakování.

1.p. číslovek 30-90 a 100-900.

Podstatná jména po číslovkách.

Podstatná jména (брат, мама) v 1.-3. p. j. č.

Osobní zájmena v 1. a 3. p.

Časování sloves быть, звонить, учить, посмотреть

DĚJEPIS

Mgr. Lenka Danielová

leden              D    - Shrnutí FBR, Napoleon Bonaparte

                               - 24. 1. dějepisná exkurze - Po stopách Napoleona (návštěva památníku - Slavkov u Brna, MOHYLA MÍRU)

                                 záloha: 200,- Kč

MATEMATIKA

Mgr. Alena Řeháková

Algebra

Opakování

operace se zlomky a celými čísly,
procenta,
úměra, trojčlenka.
Druhá a třetí  mocnina a odmocnina – určení z tabulek a s využitím kalkulátoru.

Algebra

Výrazy – číselné výrazy, výrazy s proměnnou, hodnota výrazu. Mnohočleny. Lomené výrazy.

Geometrie

Pythagorova věta.
K výuce je třeba pravidelně nosit do všech hodin matematiky učebnici, sešit, rýsovací pomůcky dle seznamu, kalkulačku.

ZEMĚPIS

Mgr. Petra Kubenová

jihovýchodní, západní Evropa

 

PŘÍRODOPIS

Ing. Karel Vanša 

Šelmy - dokončení, chobotnatci, lichokopytníci a sudokopytníci, primáti

 

CHEMIE

Ing. Karel Vanša 

Voda, vodík, halogenidy

Kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny, amoniak

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Ing. Karel Vanša 

Dýchací soustava

 

FYZIKA

Mgr. Roman Valášek

 

 Spalovací motory

Výchova k občanství

Mgr. Jaroslav Zeman

 

Učení

Člověk v soiciálních vztazích, zdravý způsob života

Finanční gramotnost

Mgr. Jaroslav Zeman

 

Reklamační řád

Akce školního roku 2019/2020

Vánoční pozdrav 

8-a-vanocni-foto.jpg 

 "CRAZY DAY"-společenské oblečení

yx.jpg 

 

Akce školního roku 2017/2018

Naše společné akce ve fotografii

nase-trida-7.jpg 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku24. 8. 2017, 12:03, zobrazeno 6622x, dnes 2x
4.7 6Hodnocení