8. A

Rozvrh třídyPortrét učitele

 Vážení rodiče, milí žáci, srdečně vás vítám na stránce třídy VIII. A, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si zadané úkoly v jednotlivých předmětech a informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků.

Přeji dětem i rodičům úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitelka Mgr. Lenka Pätoprstá
V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: patoprsta@zshodonin.cz

 

VZKAZY A OZNÁMENÍ

 

 

ÚKOLY A UČIVO

 

PŘEDMĚT UČIVO A ÚKOLY

ČESKÝ JAZYK

Mgr. Jana Trojancová

Mluvnice – slovesný vid, využití různých slovesných tvarů, pravopis koncovek sloves a jmen

Literatura -  literatura národního obrození 

Sloh – výklad, výtah, výpisky, subjektivně zabarvený popis 

ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Lenka Pätoprstá

Should/might

Object relative clauses

Everyday English: agreeing and disagreeing

Každé úterý – ústní zkoušení

ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Lenka Tomečková

Should/might

Object relative clauses

Everyday English: agreeing and disagreeing

každou středu - test slovíčka nebo ústní zkoušení

NĚMECKÝ JAZYK

Mgr. Soňa Holzer

5. Einheit – Mein Hobby

Das ist mein Hobby

Grammatik : Verben – spielen, tanzen, basteln..

Was mache ich gern?

Dialoge

E-Mail-Post

RUSKÝ JAZYK

Mgr. Helena Tomšejová

L 2:  Познакомьтесь!

L 4: У Димы в гостях.

Nepřízvučné o, a. Pohyblivý přízvuk sloves.

Časování sloves учить, посмотреть.

Intonace zvolacích vět.

Porovnávání intonace oznamovacích a tázacích vět.

Azbuka – opakování.

1.p. číslovek 30-90 a 100-900.

Podstatná jména po číslovkách.

Podstatná jména (брат, мама) v 1.-3. p. j. č.

Osobní zájmena v 1. a 3. p.

Časování sloves быть, звонить, учить, посмотреть

DĚJEPIS

Mgr. Lenka Danielová

Modernizace společnosti - Průmyslová revoluce, Národní obrození, revoluční rok 1848

MATEMATIKA

Mgr. Alena Řeháková

Algebra

Procvičování, opakování – číselné výrazy, výrazy s proměnnou, hodnota výrazu.

 

Geometrie

Rovinné útvary – kruh, kružnice. Základy rýsování. Konstrukční úlohy – trojúhelník,  

čtyřúhelník – rozbor, popis konstrukce, konstrukce, diskuse.

K výuce je třeba pravidelně nosit do všech hodin matematiky učebnici, sešit, rýsovací pomůcky dle seznamu, kalkulačku.

ZEMĚPIS

Mgr. Petra Kubenová

Západní a střední Evropa

ČR – poloha, přírodní podmínky

PŘÍRODOPIS

 

Šelmy - dokončení, chobotnatci, lichokopytníci a sudokopytníci, primáti

 

CHEMIE

 

Voda, vodík, halogenidy

Kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny, amoniak

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

 

Dýchací soustava

 

FYZIKA

Mgr. Roman Valášek

 

 Spalovací motory

Výchova k občanství

Mgr. Jaroslav Zeman

 

Učení

Člověk v soiciálních vztazích, zdravý způsob života

Finanční gramotnost

Mgr. Jaroslav Zeman

 

Reklamační řád

Akce školního roku 2019/2020

Vánoční pozdrav 

8-a-vanocni-foto.jpg 

 "CRAZY DAY"-společenské oblečení

yx.jpg 

 

Akce školního roku 2017/2018

Naše společné akce ve fotografii

nase-trida-7.jpg 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku24. 8. 2017, 12:03, zobrazeno 6906x, dnes 0x
4.7 6Hodnocení