7. B

Rozvrh třídy

Vážení rodiče a milí žáci, srdečně vás vítám na stránce třídy VII. B. Můžete se zde seznámit s aktuálně probíraným učivem nebo si prohlédnout vzkazy a zadané úkoly. Ze všech akcí, kterých se účastníme, máte možnost zhlédnout fotografie ve fotogalerii naší školy.

Přeji žákům a rodičům úspěšný školní rok 2019/2020.


Třídní učitelka Mgr. Lucie Procházková

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: prochazkova (at) zshodonin.cz 

                                                                  To jsme my VII.B

vii-b-kolaz.jpg 

 


Vzkazy a oznámení           

 

 

INFORMACE PRO RODIČE

Prosím o správné vyplnění údajů v žákovské knížce a podpis zákonného zástupce. 

Veškeré omluvení žáka pište, prosím, do žákovské knížky. Děkuji. 

3.2. 2020 se žáci zúčastní anglického divadla, na které se vybírá 50,- Kč. 

Učivo a úkoly
DATUM PŘEDMĚT UČIVO A ÚKOLY

leden 2020

ČESKÝ JAZYK

Mgr. Lenka Danielová

mluvnice:                                          Shrnutí - význam slova                                  Skladba - věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty

sloh:  Popis děje a popis pracovního postupu

literatura: Historický vývoj literatury, literatura období renesance

leden 2020

ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Lenka Tomečková 

2. skupina

Past continuous - affirmative and negative

Description of common situations in past

Vocabulary - countries, natural disasters

- každé pondělí - test zadaná skupinka nepravidelných sloves 

- každá středa - slovíčka zadané části lekce  

leden 2020

ANGLICKÝ JAZYK

Ing. Markéta Vysloužilová

3. skupina

Past continuous - affirmative, negative, questions and short answers                         

Past continuous x Past simple

Vocabulary - countries, natural disasters

- každý čtvrtek - test nepravidelných sloves

leden 2020

DĚJEPIS

Mgr. Lenka Danielová

Poslední Přemyslovci,

středověká města,

doba Karla IV.

leden 2020

MATEMATIKA

Mgr. Lucie Procházková

Aritmetika                                              Celá čísla - dělení celých čísel, početní operace s celými čísly - průběžně krátký test                                                                Celá čísla - test - 13.1. (pondělí)                Racionální čísla - operace s racionálními čísly, číselná osa                                          Zlomky - opakování

Geometrie - Trojúhelník - opakování učiva (kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku, konstrukce trojúhelníku)

Pololetní písemná práce - pátek 17. 1. (zlomky, operace s celými čísly, racionální čísla, trojúhelník)

leden 2020

ZEMĚPIS

Mgr. Jaroslav Zeman

Jižní Amerika

Afrika

leden 2020

PŘÍRODOPIS

Ing. Karel Vanša

Mokřadní a mořští ptáci, dravci a sovy

Lesní stromoví ptáci

- učebnice str. 42 - 49

leden 2020

FYZIKA

Mgr. Miloslav Holub

Otáčivé účinky síly

leden 2020

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Mgr. Jaroslav Zeman

Přírodní a kulturní bohatství

 

leden 2020

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Mgr. Lucie Procházková

- dokončení projektu "Koncert"

- výroba hudebního nástroje (přinést prosím obal z Kindervajíčka)

- Duchovní a světská hudba

- Programní hudba (pojem symfonie a  symfonická báseň)

leden 2020

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Hana Kavková

-pouliční lampa- koláž novinový papír,kresba

- středověká přilbice - 3D výtvor  

leden 2020

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Mgr. Lenka Tomečková

- okrasné rostliny

- kuchyně a potraviny

leden 2020

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Mgr. Lucie Procházková

Zdravá výživa
- energetická hodnota stravy
- základní nutriční látky
- potravinová pyramida
- denní rozložení stravy
- výživa ve sportu a její vliv na sportovní výkon
- pitný režim
- poruchy příjmu potravy
- alternativní směry výživy (vegetariánství, veganství, BIO-potraviny, ...)

Ve čvrtek 16.1. kontrola sešitů, uzavírání známky, přinést referát "Můj den" - režim dne!

cvičební úbor

sportovní obuv

vlasové gumičky

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Dívky: Mgr. Lucie Procházková

Chlapci: Mgr. Jaroslav Zeman

Omluvenky do Tv pište prosím do ŽK!

V případě omluvy z odpoledního vyučování musí být uvedeno, zda žák může jít domů či nikoliv. V tomto případě si za žáka zodpovídá zákonný zástupce (rodič)! Děkuji. 


Rozvrh zvonění:

1. hod.                                8.00 - 8.45        

2. hod.                                8.55 - 9.40        

3. hod.                              10.00 - 10.45      

4. hod.                              10.55 - 11.40      

5. hod.                              11.50 - 12.35

6. hod.                              12.45 - 13.30

 

Pro výuku tělesné výchovy :

Přestávka na oběd           13.30 - 14.20    

7. hod.                             14.20 - 15.05

8. hod.                             15.10 - 15.55

 

Pro výuku ostatních předmětů :

Přestávka na oběd           13.30 - 14.00    

7. hod.                             14.00 - 14.45

8. hod.                             14.50 - 15.35

Kalendář třídy VII. B ve školním roce 2019/2020

Říjen 2019                     Sběr papíru 8. 10.

                                    Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10.

Listopad 2019

Prosinec 2019                 Vánoční trhy 18. 12. 2019 v rámci výtvarné výchovy

                                     Vánoční prázdniny 23. 12. - 5. 1.

Leden 2020                    Vyučování začíná 6. 1. 2020!

                                     Pololetní prázdniny 31. 1. 2020

Únor 2020                     JAnglické divadlo (vybírá se 50,- Kč)

                                     Jarní prázdniny 17. 2. - 23. 2. 2020

                                     Lyžařský kurz 29. 2. - 7. 3.  chata "Severka", Stará Ves u Rýmařova

Březen 2020                   školní akce Tonda obal

Duben 2020                   Velikonoční prázdniny 9. 4. - 13. 4. 2020

Květen 2020

Červen 2020                  Závěr školního roku v úterý 30. 6. 2020!     

Fotografie ze třídy VI.B           

vi-b-vylet.jpg 

 

vi-bvylet-1.jpg 

spolecna-fotka-vii-b.jpg 

Crazy day 2019

vii-b-spolecenske-saty-1.jpg 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku28. 8. 2018, 08:08, zobrazeno 3467x, dnes 0x
5.0 1Hodnocení