7. B

Rozvrh třídy

Vážení rodiče a milí žáci, srdečně vás vítám na stránce třídy VII. B. Můžete se zde seznámit s aktuálně probíraným učivem nebo si prohlédnout vzkazy a zadané úkoly. Ze všech akcí, kterých se účastníme, máte možnost zhlédnout fotografie ve fotogalerii naší školy.

Přeji žákům a rodičům úspěšný školní rok 2019/2020.


Třídní učitelka Mgr. Lucie Procházková

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: prochazkova (at) zshodonin.cz 

                                                                  To jsme my VII.B

vii-b-kolaz.jpg 

 


AKTUÁLNÍ INFORMACE   

     Vážení rodiče a žáci, od dnešního dne 23. 3. bude učivo pouze v systému Bakalář.

Doufám, že všichni již mají funkční hesla k přihlášení. V případě technických dotazů viz následující odkaz:

https://www.zshodonin.cz/novinky/zajisteni-vyuky-po-dobu-uzavreni-skoly2

 

Ke komunikaci můžete využívat stále email: prochazkova@zshodonin.cz. 

 

práce pro samostudium a domácí výuku naleznete v Bakalářích, oddíl Dokumenty - Přehled - Veřejné dokumenty.


Rozsah látky včetně pracovních listů byl odeslán žákům i rodičům prostřednictvím modulu Komens v systému Bakalář spolu se stanoveným termínem splnění a odeslání ke kontrole.

Od středy 11. března 2020 bude Základní škola Hodonín, Mírové náměstí 19 včetně školní družiny a výdejny obědů UZAVŘENA!

Vzhledem k tomu, že není známá délka uzavření školy, sledujte webové stránky www.zshodonin.cz,  kde budou zveřejňovány aktuální informace.

Vzkazy a oznámení

INFORMACE PRO RODIČE

Prosím o správné vyplnění údajů v žákovské knížce a podpis zákonného zástupce. 

Veškeré omluvení žáka pište, prosím, do žákovské knížky. Děkuji. 

Každé ráno při příchodu do školy je povinností každého žáka si čipnout!!!  

Tř. uč. Lucie Procházková

Učivo a úkoly
DATUM PŘEDMĚT UČIVO A ÚKOLY

březen 2020

ČESKÝ JAZYK

Mgr. Lenka Danielová

Učivo z toho předmětu najdete v Bakalářích. 

březen 2020

ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Lenka Tomečková 

2. skupina

UČIVO - samostudium

Gramatiku i slovní zásobu můžete procvičovat online např. na www.umimeanglicky.cz

Učivo je zadáno v systému Bakalář.

březen 2020

ANGLICKÝ JAZYK

Ing. Markéta Vysloužilová

3. skupina

Učivo je zadáno v systému Bakalář.

březen 2020

DĚJEPIS

Mgr. Lenka Danielová

Zápis do školního sešitu (23. 3. - 27. 3.) - viz Bakalář

březen 2020

MATEMATIKA

Mgr. Lucie Procházková

 

Aritmetika - poměr, přímá a nepřímá úměrnost

Nové učivo najdete v systému Bakalář.

 

březen 2020

ZEMĚPIS

Mgr. Jaroslav Zeman

viz Bakalář
březen 2020

PŘÍRODOPIS

Mgr. Marie Ošlejšková 

Učivo je zadáno v systému Bakalář.

březen 2020

FYZIKA

Mgr. Miloslav Holub

Tření, mechanické vlastnosti kapalin

Fyzika - náhradní výuka

Rozsah látky včetně pracovních listů najdete v modulu Komens v systému Bakalář spolu se stanoveným termínem splnění a odeslání ke kontrole

leden 2020

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Mgr. Jaroslav Zeman

Učivo zadáno v systému Bakalář.

březen 2020

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Mgr. Lucie Procházková

Naučit se nazpaměť píseň NENÍ NUTNO na str. 142-143

- Zvukový záznam hudby

Test k vyplnění najdete v Bakaláři.

březen 2020

INFORMATIKA

Mgr. Miloslav Holub

Uživatelský program "PowerPoint"

Informatika - náhradní výuka

Rozsah látky včetně pracovních listů nalezneš v systému Bakalář spolu se stanoveným termínem splnění a odeslání ke kontrole

únor 2020

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Hana Kavková

Výtvarná výchova pro VII.třídu

březen 2020

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Mgr. Lenka Tomečková

Zjisti, jaké druhy koření máte doma. Pokus se odhadnout, z čeho se získávají a k čemu se používají (název rostliny, využívaná část, připravovaný pokrm.) Vyber si 5 z nich a zpracuj údaje do tabulky do sešitu. Ke každému druhu namaluj obrázek daného koření. Pokud si nebudeš vědět rady, na Internetu najdeš nápovědu. 

březen 2020

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Mgr. Lucie Procházková

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
- stres a jeho vztah ke zdraví
- civilizační choroby
- autodestruktivní závislosti (patologické hráčství, gemblerství, práce s PC, doping)
- skryté formy individuálního násilí a zneužívání
- bezpečné chování
- ochrana člověka za mimořádných událostí

Učivo - průběžně budou posílány zápisky do sešitu spolu s pracovními listy, nadále opakovat učivo o výživě, po návratu do školy bude test. 

V Bakalářích bude na učivo civilizační choroby, stres, režim dne a hygiena zaslán pracovní list. Vyplněný zašlete zpět.

cvičební úbor

sportovní obuv

vlasové gumičky

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Dívky: Mgr. Lucie Procházková

Chlapci: Mgr. Jaroslav Zeman

Omluvenky do Tv pište prosím do ŽK!

V případě omluvy z odpoledního vyučování musí být uvedeno, zda žák může jít domů či nikoliv. V tomto případě si za žáka zodpovídá zákonný zástupce (rodič)! Děkuji. 

Březen-duben - motorické testy

Žádám o pravidelný pohyb žáků - čekají je motorické testy zdatnosti - rychlost, síla, vytrvalost, ohebnost.

Dívky trénují skákání přes švihadlo, musí zvládnout odběhnout 1.000 m. 


Rozvrh zvonění:

1. hod.                                8.00 - 8.45        

2. hod.                                8.55 - 9.40        

3. hod.                              10.00 - 10.45      

4. hod.                              10.55 - 11.40      

5. hod.                              11.50 - 12.35

6. hod.                              12.45 - 13.30

 

Pro výuku tělesné výchovy :

Přestávka na oběd           13.30 - 14.20    

7. hod.                             14.20 - 15.05

8. hod.                             15.10 - 15.55

 

Pro výuku ostatních předmětů :

Přestávka na oběd           13.30 - 14.00    

7. hod.                             14.00 - 14.45

8. hod.                             14.50 - 15.35

Kalendář třídy VII. B ve školním roce 2019/2020

Říjen 2019                     Sběr papíru 8. 10.

                                    Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10.

Listopad 2019

Prosinec 2019                 Vánoční trhy 18. 12. 2019 v rámci výtvarné výchovy

                                     Vánoční prázdniny 23. 12. - 5. 1.

Leden 2020                    Vyučování začíná 6. 1. 2020!

                                     Předání výpisu vysvědčení - 6. vyučovací hodinu 30. 1. (čtvrtek)

                                     Pololetní prázdniny 31. 1. 2020

Únor 2020                     Anglické divadlo (vybírá se 50,- Kč) 3.2.

                                     Jarní prázdniny 17. 2. - 23. 2. 2020

                                     Lyžařský kurz 29. 2. - 7. 3.  chata "Severka", Stará Ves u Rýmařova

Březen 2020                   školní akce Tonda obal

                                     19.3. konzultace s rodiči 17.00 - 19.00

Duben 2020                   Velikonoční prázdniny 9. 4. - 13. 4. 2020

Květen 2020

Červen 2020                  Závěr školního roku v úterý 30. 6. 2020!     

Fotografie ze třídy VI.B           

vi-b-vylet.jpg 

 

vi-bvylet-1.jpg 

spolecna-fotka-vii-b.jpg 

Crazy day 2019

vii-b-spolecenske-saty-1.jpg 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku28. 8. 2018, 08:08, zobrazeno 8600x, dnes 4x
5.0 2Hodnocení