7. A

Rozvrh třídy

Vážení rodiče, milí žáci, Portrét třídního učitelesrdečně vás vítám na stránce třídy VII. A, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si zadané úkoly v jednotlivých předmětech a informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků prostřednictvím fotogalerie.

Přeji dětem i Vám úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitel Mgr. Jaroslav Zeman

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: zeman (at) zshodonin.cz

VZKAZY A OZNÁMENÍ

čtvrtek 19.3. 2020 třídní schůzky a poté konzultace 17.00 - 19.00 hodin

4.5. 2020 ukázka dravců Seiferos, vstupné 60,-Kč

Učivo a úkoly

 

Český jazyk a literatura  Mgr. Jana Trojancová

mluvnice: skladba - podmět a přísudek, věty s podmětem, věty bez podmětu, větné ekvivalenty

literatura:  vývoj literatury

sloh: popis - líčení

 

Anglický jazyk

paní učitelka Pätoprstá

Čtení článku (str. 38)

Opakovací test na 3. lekci

4. lekce - Londýn

Každý čtvrtek ústní zkoušení na slovíčka

Matematika  Mgr. Lucie Procházková

Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky

- n-úhelníky, čtverec obdélník, trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník

- deltoid, nekonvexní mnohoúhelníky

Dějepis Mgr. Jana Trojancová

 

husitství:   husitské války, vláda dvojímu lidu, Jiří z Poděbrad

 

Zeměpis  Mgr. Jaroslav Zeman

Afrika

Přírodopis  Ing. Karel Vanša

Obojživelnící

Plazi

 

Fyzika   Mgr. Miloslav Holub

Tření, mechanické vlastnosti kapalin

 

Výchova k občanství  Mgr. Jaroslav Zeman

Přírodní a kulturní bohatství, majetek a vlastnictví

 

Výchova ke zdraví  Mgr. Lucie Procházková

- výživa ve sportu a její vliv na sportovní výkon

- pitný režim

- úrazy

- civilizační choroby

Výtvarná výchova

-konstruktivní práce v kolektivu - přinést krabice a rolky,kartony pro výrobu 3D modelů středověké stavby(14.2.2020)

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. 10. 2013, 08:49, zobrazeno 9913x, dnes 8x
4.0 50Hodnocení