7. A

Rozvrh třídy

Vážení rodiče, milí žáci, Portrét třídního učitelesrdečně vás vítám na stránce třídy VII. A, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si zadané úkoly v jednotlivých předmětech a informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků prostřednictvím fotogalerie.

Přeji dětem i Vám úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitel Mgr. Jaroslav Zeman

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: zeman (at) zshodonin.cz

VZKAZY A OZNÁMENÍ

 v pondělí 3. 2. 2020 se zúčastníme představení anglického divadla, vstupné 50,-Kč

 

Učivo a úkoly

 

Český jazyk a literatura  Mgr. Jana Trojancová

mluvnice:   slovo, věcný význam slov, sousloví, rčení, synonyma, antonyma, homonyma

              

literatura:  vývoj literatury: Hus, Komenský

sloh: popis

 

Anglický jazyk

paní učitelka Pätoprstá

3. lekce – Minulý průběhový čas

Každý čtvrtek ústní zkoušení na slovíčka

 

Matematika  Mgr. Lucie Procházková

Celá čísla – test - pátek 10.1.2020

Čtvrtletní písemná práce – pátek 17.1.2020

 

 věk katedrál

Lucemburkové

 

Zeměpis

Afrika

Přírodopis  Ing. Karel Vanša

Obojživelnící

Plazi

 

Fyzika   Mgr. Miloslav Holub

Kladka, kladkostroj, deformačnínúčinky síly - tlak

 

Výchova k občanství  Mgr. Jaroslav Zeman

Přírodní a kulturní bohatství, majetek a vlastnictví

 

Výchova ke zdraví  Mgr. Lucie Procházková

Zdravá výživa
- energetická hodnota stravy
- základní nutriční látky
- potravinová pyramida
- denní rozložení stravy
- výživa ve sportu a její vliv na sportovní výkon
- pitný režim
- poruchy příjmu potravy
- alternativní směry výživy (vegetariánství, veganství, BIO-potraviny, ...)

Ve čtvrtek 16.1. kontrola sešitů, uzavírání známky + přinést referát – „Můj den“(režim dne)

Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. 10. 2013, 08:49, zobrazeno 9701x, dnes 0x
4.0 50Hodnocení