6. B

Rozvrh třídy

Vážení rodiče, milí žáci,
srdečně vás vítám na stránce třídy VI. B, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si z informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků prostřednictvím fotogalerie.

Přeji dětem i Vám úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitelka Mgr. Markéta Vysloužilová

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: vyslouzilova (at) zshodonin.cz

VZKAZY RODIČŮM 

V roce 2020 Vám přeji pohodu, lásku, zdraví a úspěchy Vašich dětí jak ve škole, tak mimo ni. 

 

ÚKOLY A UČIVO

DATUM                     PŘEDMĚT                                     UČIVO A ÚKOLY


 únor                   ČESKÝ JAZYK

                            Mgr. Lenka Danielová                          mluvnice: Tvarosloví - podstatná jména, druhy, pravopis, přídavná jména

                                                                                    sloh: Popis děje a popis pracovního postupu

                                                                                    literatura:  Verše pro děti, druhy rýmů


 únor                    ANGLICKÝ JAZYK

                            Mgr. Markéta Vysloužilová                   Past simple: irregular verbs, negative, questions and short answers
                                                                                       Vocabulary: food


únor                    DĚJEPIS

                            Mgr. Markéta Vysloužilová                    Antické Řecko

 únor                    MATEMATIKA

                            Mgr. Lucie Procházková                     Desetinná čísla – úvod
                                                                                   Sčítání a odčítání desetinných čísel
                                                                                   4.-7.2. test -trojúhelník

                                                                     

únor                    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

                            Mgr. Jaroslav Zeman

 

 únor                   ZEMĚPIS

                            Mgr. Miloslav Holub                             

 

 únor                    PŘÍRODOPIS

                            Mgr. Jana Trojanová                          

                   

únor                   FYZIKA

                            Mgr. Miloslav Holub                         


                            Výtvarná výchova

                            Mgr. Dana Tomanová


                            Hudební výchova

                            Mgr. Dana Tomanová

 

                            Pracovní činnosti

                            Mgr. Miloslav Holub

 

                            Tělesná výchova

                            Mgr. Lucie Procházková

                            Mgr. Jaroslav Zeman

 

                            Sportovní hry

                            Mgr. Jaroslav Zeman

 

                            Psaní všemi deseti

                            Mgr. Lenka Pätoprstá

 

  

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 8. 2019, 07:43, zobrazeno 1485x, dnes 4x
1.0 1Hodnocení