6. B

Rozvrh třídy

Vážení rodiče, milí žáci,
srdečně vás vítám na stránce třídy VI. B, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si z informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků prostřednictvím fotogalerie.

Přeji dětem i Vám úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitelka Mgr. Markéta Vysloužilová

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: vyslouzilova (at) zshodonin.cz

VZKAZY RODIČŮM 

V roce 2020 Vám přeji pohodu, lásku, zdraví a úspěchy Vašich dětí jak ve škole, tak mimo ni. 

 

ÚKOLY A UČIVO

DATUM                     PŘEDMĚT                                     UČIVO A ÚKOLY


 leden                    ČESKÝ JAZYK

                            Mgr. Lenka Danielová                          mluvnice: Tvarosloví - podstatná jména, druhy, pravopis, přídavná jména

                                                                                    sloh: Popis děje a popis pracovního postupu

                                                                                    literatura:  Verše pro děti, druhy rýmů


 leden                    ANGLICKÝ JAZYK

                            Mgr. Markéta Vysloužilová                    modal verb - must, past simple - irregular, regular verbs


 leden                    DĚJEPIS

                            Mgr. Markéta Vysloužilová                     Starověk - nejstarší lidské civilizace

 leden               MATEMATIKA

                            Mgr. Lucie Procházková                      Trojúhelník - vnitřní úhly v trojúhelníku, součet vnitřních úhlů                                                                                                                                                 v trojúhelníku,  trojúhelníková nerovnost,                                                           rovnoramenný a rovnostranný                                                                                             trojúhelník, věty o shodnosti trojúhelníků a jejich užití, konstrukce trojúhelníků                                                                                          podle vět sss, sus, usu, Ssu, konstrukce os úhlů a stran trojúhelníku,                                                                                            výšky, těžnice a střední příčky trojúhelníku

                                                                      Čtvrtletní písemná práce – pátek 17.1.2020 (úhly a jejich velikost, konstrukce trojúhelníku, početní operace s přirozenými čísly) – nutné vlastní rýsovací potřeby!!!

 

 

 leden                    VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

                            Mgr. Jaroslav Zeman

 

 leden                   ZEMĚPIS

                            Mgr. Miloslav Holub                             

 

 leden                    PŘÍRODOPIS

                            Ing. Karel Vanša                    mořští žahavci, ploštěnci - cizopasní, hlísti - cizopasní, uč. str. 50 - 57           

                   

 leden                   FYZIKA

                            Mgr. Miloslav Holub                         


                            Výtvarná výchova

                            Mgr. Dana Tomanová


                            Hudební výchova

                            Mgr. Dana Tomanová

 

                            Pracovní činnosti

                            Mgr. Miloslav Holub

 

                            Tělesná výchova

                            Mgr. Lucie Procházková

                            Mgr. Jaroslav Zeman

 

                            Sportovní hry

                            Mgr. Jaroslav Zeman

 

                            Psaní všemi deseti

                            Mgr. Lenka Pätoprstá

 

  

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 8. 2019, 07:43, zobrazeno 1272x, dnes 9x
1.0 1Hodnocení