6. B

Rozvrh třídy

Vážení rodiče, milí žáci,
srdečně vás vítám na stránce třídy VI. B, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si z informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků prostřednictvím fotogalerie.

Přeji dětem i Vám úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitelka Mgr. Markéta Vysloužilová

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: vyslouzilova (at) zshodonin.cz

VZKAZY RODIČŮM 

Z nařízení vlády ČR se od středy 11.3.2020 uzavírají všechny základní školy, a to do odvolání. Žákům bude po tuto dobu poskytnuto učivo a úkoly, jež je třeba splnit - bude kontrolováno. 

 

Úkoly, jež mají žáci za úkol plnit během uzavření základní školy, budou všem rodičům zaslány prostřednictvím modulu Komens v systému Bakaláři (elektronická ŽK). Tento modul bude nadále sloužit jako hlavní komunikační kanál mezi žáky, rodiči a vyučujícími.

Pokud nemáte přihlašovací údaje do systému Bakaláři, vyžádejte si je formou e-mailu u zástupce ředitelky školy na zastupce@zshodonin.cz!

 

Pokud z TECHNICKÝCH důvodů nejste schopni pracovat s modulem Komens, každou STŘEDU v době 9.30 - 9.45 si můžete vyzvednout materiály v tištěné podobě. Následující týden je zároveň ODEVZDÁTE ke kontrole. 

 

 

ÚKOLY A UČIVO

DATUM                     PŘEDMĚT                                     UČIVO A ÚKOLY

                          ČESKÝ JAZYK

                            Mgr. Lenka Danielová                          mluvnice: Tvarosloví - podstatná jména, druhy, pravopis, přídavná jména

                                                                                    sloh: Popis děje a popis pracovního postupu

                                                                                    literatura:  Verše pro děti, druhy rýmů


                         ANGLICKÝ JAZYK

                            Mgr. Markéta Vysloužilová                   Food, countable / uncountable nouns


                         DĚJEPIS

                            Mgr. Markéta Vysloužilová                    Antické Řecko

                         MATEMATIKA

                            Mgr. Lucie Procházková                     Desetinná čísla – úvod
                                                                                   Sčítání a odčítání desetinných čísel
                                                                                   4.-7.2. test -trojúhelník

                                                                     

                        VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

                            Mgr. Jaroslav Zeman

 

                         ZEMĚPIS

                            Mgr. Miloslav Holub                             

 

                         PŘÍRODOPIS

                            Mgr. Marie Ošlejšková                     

                   

                          FYZIKA

                            Mgr. Miloslav Holub                         


                            Výtvarná výchova

                            Mgr. Dana Tomanová


                            Hudební výchova

                            Mgr. Dana Tomanová

 

                            Pracovní činnosti

                            Mgr. Miloslav Holub

 

                            Tělesná výchova

                            Mgr. Lucie Procházková

                            Mgr. Jaroslav Zeman

 

                            Sportovní hry

                            Mgr. Jaroslav Zeman

 

                            Psaní všemi deseti

                            Mgr. Lenka Pätoprstá

 

  

 

Připomínám všem rodičům, že je třeba hlásit nepřítomnost dítěte ve škole do 3 kalendářních dnů od započetí absence (telefon, mail)! Do 3 dnů po návratu do školy je třeba omluvenku zapsat do ŽK! V případě, že vás lékař nechá doma déle, než jste předpokládali, dejte nám znovu vědět.

Pozdní příchody žáků je třeba v ŽK omluvit stejně jako delší nepřítomnost. 

V případě nedodržení pravidel omlouvání absence ukotvených ve školním řádu mohou být žákům uděleny neomluvené hodiny. 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 8. 2019, 07:43, zobrazeno 2656x, dnes 0x
2.5 4Hodnocení