6. A

Rozvrh třídy

Portrét třídního učiteleVážení rodiče, milí žáci, srdečně vás vítám na stránce třídy VI. A, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si zadané úkoly v jednotlivých předmětech a informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků prostřednictvím fotogalerie.

Přeji dětem i Vám úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitelka Mgr. Jana Trojancová

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: trojancova@zshodonin.cz

VZKAZY A OZNÁMENÍ

 19. 3.  2020        v  17.00 hod. třídní schůzky, pak konzultace         ( čtvrtek )

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9.dubna, pátek 10.dubna 2020 je tzv.ostatním svátkem

4.5. 2020 ukázka dravců Seiferos, vstupné 60,-Kč

ÚKOLY A UČIVO

DATUM

PŘEDMĚT

UČIVO A ÚKOLY

březen

ČESKÝ JAZYK

Mgr. Jana Trojancová

Tvarosloví - přídavná jména - druhy, skloňování, pravopis

Božena Němcová: dílo

oznámení, zpráva

březen

ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Lenka Tomečková

Past simple: irregular verbs

Past simple: negative

Past simple: questions and short answers

Vocabulary: food

březen

DĚJEPIS

Mgr. Jana Trojancová

 

Starověké Řecko - městské státy, kolonizace, Sparta, Athény, architektura a umění

 

žáci mají povinnost vypracovat během pololetí 2 referáty na libovolné téma vyplývající z probírané látky.

březen

MATEMATIKA

Mgr. Petra Kubenová

Trojúhelníky – vlastnosti, konstrukce, popis konstrukce

březen

VÝCHOVA

K OBČANSTVÍ

Mgr. Jaroslav Zeman

Život ve škole, domov, obec

 

březen

ZEMĚPIS

Mgr. Miloslav Holub

  Litosféra a atmosféra

březen

PŘÍRODOPIS

Ing. Karel Vanša

opaskovci
březen

FYZIKA

Mgr. Miloslav Holub

Měření hmotnosti a hustota látky

březen

Výtvarná výchova

Mgr. Dana Tomanová

 
březen

Hudební výchova

Mgr. Dana Tomanová

 

 

Rozvrh zvonění:

1. hod.                                8.00 - 8.45        

2. hod.                                8.55 - 9.40        

3. hod.                              10.00 - 10.45      

4. hod.                              10.55 - 11.40      

5. hod.                              11.50 - 12.35

6. hod.                              12.45 - 13.30

 

Pro výuku tělesné výchovy :

Přestávka na oběd           13.30 - 14.20    

7. hod.                             14.20 - 15.05

8. hod.                             15.10 - 15.55

 

Pro výuku ostatních předmětů :

Přestávka na oběd           13.30 - 14.00    

7. hod.                             14.00 - 14.45

8. hod.                             14.50 - 15.35

Kalendář třídy VI. A ve školním roce 2019/2020
Říjen 2019                     Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10.

Listopad 2019                exkurze muzeum Anthropos  15.11.

Prosinec 2019                Vánoční prázdniny 23. 12. - 5. 1.

Leden 2020                   Vyučování začíná 6. 1. 2020!

                                    Pololetní prázdniny 31. 1. 2020

Únor 2020                     Jarní prázdniny 17. 2. - 23. 2. 2020

Březen 2020

Duben 2020                   Velikonoční prázdniny 9. 4. - 13. 4. 2020

Květen 2020

Červen 2020                  Závěr školního roku v úterý 30. 6. 2020!       Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. 10. 2013, 08:52, zobrazeno 10313x, dnes 6x
3.0 29Hodnocení