Přípravná třída 2022-2023

Přípravná třída 2022 - 2023

Ve školním roce 2022 – 2023 připravujeme otevření 1 – 2 přípravných tříd.
V současné době očekáváme vyjádření Rady Města Hodonín ke zřízení přípravných tříd.
Zasedání RM proběhne dne 15. 2. 2022.
Po tomto termínu Vám poskytneme potřebné informace na našich webových stránkách,
kde také naleznete formulář k přihlášení a podmínky pro přijetí  do přípravné třídy.

 


Přípravná třída 2021 -2022

Přijetí do přípravné třídy

Informace k otevření PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ve školním roce 2021/2022

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Informace k přípravné třídě ve školním roce 2021 - 2022 

Pro školní rok 2021 – 2022 opět připravujeme otevření 1 – 2 přípravných tříd. V současné době očekáváme rozhodnutí Rady Města Hodonín o schválení otevření přípravných tříd. Zasedání RM proběhne dne 16. 2. 2021. Po tomto termínu Vám poskytneme potřebné informace na našich webových stránkách, kde také naleznete formulář k přihlášení do přípravné třídy.  Přípravná třída je určena:

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazením do přípravné třídy se vyrovná jejich vývoj. Je určena přednostně pro děti, které mají odklad povinné školní docházky na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení, a dále pro děti vposledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Cílem je

  • systematická příprava dětí na zahájení povinného vzdělávání, usnadnění vstupu do 1. třídy       

          a následně tak předcházení budoucím školním neúspěchům

Specifika přípravné třídy

  • počet dětí: 10 – 15
  • vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  • individuální přístup
  • slovní hodnocení
  • výuka aprobovaným učitelem a spolupráce se školním speciálním pedagogem - logopedem
  • bezplatný pobyt

Výuka

Přípravná třída bude umístěna v klasické třídě pro 1. ročník, která bude speciálně vybavena tak, aby plnila svůj účel, tj. přizpůsobeným školním nábytkem, herními a relaxačními plochami.

Děti budou při činnostech využívat materiály pro předškolní výuku, zábavné pracovní sešity, jednoduché učebnice, didaktické hry, pomůcky, hračky.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí našeho školního vzdělávacího programu “Učíme se pro život“.

„Pružný“ rozvrh tematických bloků bude doplněn vycházkami, účastí na školních akcích i mimoškolních aktivitách. Délka pobytu se časově shoduje s organizací v 1. třídách, tedy po dobu školního roku od 8.00 do 11.40 hodin.

Děti mohou za úplatu navštěvovat školní jídelnu kategorie 5 – 6 let: 24,- Kč (záloha na měsíc 480,-), kategorie 7 – 10 let: 26,- Kč (záloha na měsíc 520,-)

Provoz školní družiny je ráno od 6.00 hod. do 8.00 hod. a po vyučování od 11.40 hod. do 17.00 hod., v pátek do 16.00 hod.

Do přípravné třídy bude přijato minimálně 10 a maximálně 15 dětí. Pokud nebude dostatečný počet přihlášených, nelze přípravnou třídu otevřít.

O přijetí dítěte

rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Dítě po ukončení přípravné třídy může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však můžou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na jakoukoliv jinou základní školu.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku2. 5. 2018, 11:28, zobrazeno 4838x, dnes 2x
0.0 0Hodnocení