Přípravná třída

Přípravná třída 2022 - 2023

Přijímací řízení do přípravné třídy 2022/2023

Přijetí do přípravné třídy ve školním roce 2022 - 2023

Informace o přípravné třídě zřízené při ZŠ Hodonín, Mírové náměstí 19 pro školní rok 2022 – 2023

Žádost o přijetí do přípravné třídy 2022 - 2023

Prezentace - přípravná třída 2022 - 2023


Přípravná třída je určena:

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazením do přípravné třídy se vyrovná jejich vývoj. Je určena přednostně pro děti, které mají odklad povinné školní docházky na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení, a dále pro děti vposledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Cílem je

  • systematická příprava dětí na zahájení povinného vzdělávání, usnadnění vstupu do 1. třídy       

          a následně tak předcházení budoucím školním neúspěchům

Specifika přípravné třídy

  • počet dětí: 10 – 15
  • vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  • individuální přístup
  • slovní hodnocení
  • výuka aprobovaným učitelem a spolupráce se školním speciálním pedagogem - logopedem
  • bezplatný pobyt

Výuka

Přípravná třída bude umístěna v klasické třídě pro 1. ročník, která bude speciálně vybavena tak, aby plnila svůj účel, tj. přizpůsobeným školním nábytkem, herními a relaxačními plochami.

Děti budou při činnostech využívat materiály pro předškolní výuku, zábavné pracovní sešity, jednoduché učebnice, didaktické hry, pomůcky, hračky.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí našeho školního vzdělávacího programu “Učíme se pro život“.

„Pružný“ rozvrh tematických bloků bude doplněn vycházkami, účastí na školních akcích i mimoškolních aktivitách. Délka pobytu se časově shoduje s organizací v 1. třídách, tedy po dobu školního roku od 8.00 do 11.40 hodin.

Děti mohou za úplatu navštěvovat školní jídelnu kategorie 5 – 6 let: 24,- Kč (záloha na měsíc 480,-), kategorie 7 – 10 let: 26,- Kč (záloha na měsíc 520,-)

Provoz školní družiny je ráno od 6.00 hod. do 8.00 hod. a po vyučování od 11.40 hod. do 16.30 hod.

Do přípravné třídy bude přijato minimálně 10 a maximálně 15 dětí. Pokud nebude dostatečný počet přihlášených, nelze přípravnou třídu otevřít.

O přijetí dítěte

rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Dítě po ukončení přípravné třídy může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však můžou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na jakoukoliv jinou základní školu.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 2. 2022, 18:07, zobrazeno 1510x, dnes 3x
0.0 0Hodnocení