Přijímací řízení 2021

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

 • Obory vzdělání s maturitní zkouškou
  • 1. termín 3. května 2021
  • 2. termín 4. května 2021
 • Nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia
  • 1. termín 5. května 2021
  • 2. termín 6. května 2021

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • Pro všechny obory vzdělání náhradní
  • 1. termín 2. června 2021
  • 2. termín 3. června 2021

Přijímací řízení

 • ředitel školy může stanovit, že se v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 jednotná přijímací zkouška nekoná
 • pokud se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná, koná se vždy školní přijímací zkouška
 • ředitel školy může rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o jejich nekonání, pokud
  • a) si tuto možnost výslovně vyhradí v jednotných kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení a zároveň
  • b) počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání nebo je tomu počtu roven
 • rozhodne-li ředitel školy o nekonání stanovených přijímacích zkoušek, zveřejní tuto informaci
 • nejpozději do 8. března 2021 na internetových stránkách školy
 • pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého oboru vzdělání nebo nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná. Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny
 • ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. května 2021, v případě náhradního termínu nejdříve 14. června 2021
 • u jednotné přijímací zkoušky, jestliže je součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.
 • zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021

Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky

 • kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti
 • termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 5. května 2021 do 19. května 2021
 • změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy
 • pozvánku ke školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 21. dubna 2021 až 5. května 2021
 • ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021
 • zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021

Přijímací řízení ke vzdělávání ve víceletých gymnáziích

 • jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu
 • pozvánku k jednotné, popř. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 21. dubna 2021
 • ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021
 • vydání zápisového lístku se prodlužuje do 30. dubna 2021
 • zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku18. 3. 2021, 06:40, zobrazeno 581x, dnes 3x
0.0 0Hodnocení