Harmonogram organizace výuky 1.stupně

                                                                         od 25.5.2020

 

 Organizační pokyny
 • V den nástupu do školy žáci odevzdají originál dokumentu: „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.
 • Žáci jsou povinni respektovat domluvené časy příchodu ke škole, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému shromažďování žáků před školou.

 • Do budovy školy žáci vstoupí v doprovodu pedagoga ve vytvořených skupinách a podle časového harmonogramu:

  Harmonogram vstupu do budovy školy
  Hlavní vchod - Mírové nám.   Boční vchod - ul. Muchova
  Čas Třída   Čas Třída
  7:40 IV. B   7:40 IV.A
  7:50 V. A   7:50 V.B
  7:55 II. A + 0. A   7:55 ----
  8:00 I. A   8:00 I.B
  8:10 III. B   8:10 III.A
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Před vstupem do školy je žák povinen použít desinfekci.
 • Pohyb žáků bude možný pouze ve vymezeném prostoru třídy a školy a v areálu školního dvora.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Výuka bude probíhat zpravidla od 8.00 hodin do 11.40 hodin.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Stravování je organizováno ve skupinách v rámci přísných hygienických pravidel dle uvedeného harmonogramu.

 

Harmonogram výdeje obědů
11:00 - 11:30 V. A + V. B
11:30 - 12:00 I. A + I. B
12:00 - 12:30 IV. A + IV. B
12:30 - 13:00 0. A + II.A
13:00 - 13:30 III. A + III. B
 • Osobní vyzvedávání žáků ve škole není možné. Žák bude odcházet ze školy v čase předem dohodnutém se zákonným zástupcem.   Doprovod bude čekat žáka před školou, případně žák odchází domů bez doprovodu.

  

Ředitelství školy

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 5. 2020, 08:20, zobrazeno 523x, dnes 2x
5.0 1Hodnocení