Návštěva Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně