Stránky tříd pro školní rok 2018/2019

třídní učitel I. stupeň třídní učitel II. stupeň
Portrét učitelePaedDr. Milena Prokešová
prokesova (at) zshodonin.cz

1. A

Portrét učiteleMgr. Jaroslav Zeman
zeman (at) zshodonin.cz

6. A

Portrét učiteleMgr. Denisa Mahdalová
mahdalova (at) zshodonin.cz

2. A

Portrét učiteleMgr. Lucie Procházková
prochazkova (at) zshodonin.cz

6. B

Portrét učiteleMgr. Pavla Brázdová
brazdova (at) zshodonin.cz

2. B

Portrét učiteleMgr. Lenka Pätoprstá
patoprsta (at) zshodonin.cz

7. A

Portrét učiteleMgr. Naděžda Hřebačková
hrebackova (at) zshodonin.cz

3. A

Portrét učiteleMgr. Jana Trojancová
trojancova (at) zshodonin.cz

7. B

Portrét učiteleMgr. Dagmar Dvořáčková
dvorackova (at) zshodonin.cz

3. B

Portrét učiteleMgr. Petra Kubenová
kubenova (at) zshodonin.cz

8. A

Portrét učiteleMgr. Jiřina Widholmová
widholmova (at) zshodonin.cz

4. A

Portrét učiteleMgr. Lenka Danielová
danielova (at) zshodonin.cz

9. A

Portrét učiteleMgr. Soňa Holzer
holzer (at) zshodonin.cz

4. B

Portrét učiteleMgr. Lucie Stávková
stavkova (at) zshodonin.cz

0. A

Portrét učiteleMgr.Dana Tomanová
tomanova (at) zshodonin.cz

5. A

   
Portrét učiteleMgr. Helena Tomšejová 
tomsejova (at) zshodonin.cz

5. B

   
Netřídní učitelé Školní družina
Portrét učiteleMgr. Roman Valášek
valasek (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleIva Vanšová - vedoucí vychovatelka
druzina (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Lenka Tomečková
tomeckova (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleHana Kavková - vychovatelka
kavkova (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleBc.Tibor Helísek - trenér
helisek (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleLenka Sušovská - vychovatelka
druzina (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Lucie Procházková
prochazkova (at) zshodonin.cz
 
Asistenti pedagoga Vedení školy
Portrét učiteleVěra Klásková Portrét učiteleMgr. Vlastimil Letovský - ředitel
letovsky (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleKateřina Marková Portrét učiteleMgr. Alena Řeháková - zástupce ředitele
rehakova (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleMichaela Středulová Portrét učiteleMgr. Lucia Wenyová - školní psycholog
psycholog (at) zshodonin.cz
Portrét učitelePetra Bolfová  
Portrét učitelePavla Voldánová  
Portrét učiteleGabriela Vránová  

Ve škole pracuje celkem 31 pedagogických pracovníků, ředitel školy, zástupce ředitele školy, 10 učitelů I. stupně, 9 učitelů II. stupně, školní psycholog, 3 vychovatelky školní družiny, 6 asistentek pedagoga a hokejový trenér. Poradenské a konzultační služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i všem ostatním, jejich zákonným zástupcům a také pedagogům poskytuje naše Školní poradenské pracoviště ve složení - výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog - logoped a asistenti pedagoga.

Výuka na I. stupni i II.stupni je plně aprobovaná.

Z hlediska věkového složení převažují pracovníci mladšího a středního věku. Současné změny v přístupu ke vzdělávání a výchově mládeže vedou k tomu, že většina pedagogických pracovníků se pravidelně účastní dalšího vzdělávání a zvyšuje si tak svoji odbornost a kvalifikaci.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 09:41, zobrazeno 108229x, dnes 33x
3.9 55Hodnocení