Stránky tříd pro školní rok 2017/2018

třídní učitel I. stupeň třídní učitel II. stupeň
Portrét učiteleMgr. Mahdalová Denisa
mahdalova (at) zshodonin.cz

1. A

Portrét učiteleMgr. Pätoprstá Lenka
patoprsta (at) zshodonin.cz

6. A

Portrét učiteleMgr. Krýsová Dagmar
krysova (at) zshodonin.cz

1. B

Portrét učiteleMgr. Trojancová Jana
trojancova (at) zshodonin.cz

6. B

Portrét učiteleMgr. Hřebačková Naděžda
hrebackova (at) zshodonin.cz

2. A

Portrét učiteleMgr. Zeman Jaroslav
zeman (at) zshodonin.cz

7. A

Portrét učiteleMgr. Dvořáčková Dagmar
dvorackova (at) zshodonin.cz

2. B

Portrét učiteleMgr. Kubenová Petra
kubenova (at) zshodonin.cz

7. B

Portrét učitelePaedDr. Prokešová Milena
prokesova (at) zshodonin.cz

3. A

Portrét učiteleMgr. Danielová Lenka
danielova (at) zshodonin.cz

8. A

Portrét učiteleMgr. Stávková Lucie
stavkova (at) zshodonin.cz

3. B

Portrét učiteleIng. Vanša Karel
vansa (at) zshodonin.cz

9. A

Portrét učiteleMgr. Tomanová Dana
tomanova (at) zshodonin.cz

4. A

   
Portrét učiteleMgr. Tomšejová Helena
tomsejova (at) zshodonin.cz

4. B

   
Portrét učiteleMgr. Widholmová Jiřina
widholmova (at) zshodonin.cz

5. A

   
Portrét učiteleMgr. Brázdová Pavla
brazdova (at) zshodonin.cz

5. B

   
Netřídní učitelé Školní družina
Portrét učiteleMgr. Holzer Soňa
holzer (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleIva Vanšová - vedoucí vychovatelka
druzina (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr.Vrbová Pavla
vrbova (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleHana Kavková - vychovatelka
kavkova (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Valášek Roman
valasek (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleLenka Sušovská - vychovatelka
druzina (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleBc. Helísek Tibor - trenér
helisek (at) zshodonin.cz
 
Asistenti pedagoga Vedení školy
Portrét učiteleKlásková Věra
klaskova (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Vlastimil Letovský - ředitel
letovsky (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleBlažková Andrea
blazkova (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Alena Řeháková - zástupce ředitele
rehakova (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Svobodová Simona
svobodova (at) zshodonin.cz
 
Portrét učiteleStředulová Michaela
stredulova (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. René Falta - školní psycholog
psycholog (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleMarková Kateřina
markova (at) zshodonin.cz
 

Ve škole pracuje celkem 31 pedagogických pracovníků, ředitel školy, zástupce ředitele školy, 10 učitelů I. stupně, 9 učitelů II. stupně, školní psycholog, 3 vychovatelky školní družiny, 5 asistentek pedagoga a hokejový trenér. Poradenské a konzultační služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i všem ostatním, jejich zákonným zástupcům a také pedagogům poskytuje naše Školní poradenské pracoviště ve složení - výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog - logoped a asistenti pedagoga.

Výuka na I. stupni i II.stupni je plně aprobovaná.

Z hlediska věkového složení převažují pracovníci mladšího a středního věku. Současné změny v přístupu ke vzdělávání a výchově mládeže vedou k tomu, že většina pedagogických pracovníků se pravidelně účastní dalšího vzdělávání a zvyšuje si tak svoji odbornost a kvalifikaci.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 09:41, zobrazeno 91557x, dnes 5x
3.9 49Hodnocení