Stránky tříd pro školní rok 2019/2020

třídní učitel I. stupeň třídní učitel II. stupeň
Portrét učiteleMgr. Lucie Stávková
stavkova (at) zshodonin.cz

0. A

Portrét učiteleMgr. Soňa Holzer
holzer (at) zshodonin.cz

5. B

Portrét učiteleMgr. Denisa Mahdalová
mahdalova (at) zshodonin.cz

1. A

Portrét učiteleMgr. Jana Trojancová
trojancova (at) zshodonin.cz

6. A

Portrét učiteleMgr. Dagmar Krýsová
krysova (at) zshodonin.cz

1. B

Portrét učiteleMgr. Markéta Vysloužilová 
vyslouzilova (at) zshodonin.cz

6. B

Portrét učitelePaedDr. Milena Prokešová
prokesova (at) zshodonin.cz

2. A

Portrét učiteleMgr. Jaroslav Zeman
zeman (at) zshodonin.cz

7. A

Portrét učiteleMgr. Helena Tomšejová 
tomsejova (at) zshodonin.cz

3. A

Portrét učiteleMgr. Lucie Procházková
prochazkova (at) zshodonin.cz

7. B

Portrét učiteleMgr. Pavla Brázdová
brazdova (at) zshodonin.cz

3. B

Portrét učiteleMgr. Lenka Pätoprstá
patoprsta (at) zshodonin.cz

8. A

Portrét učiteleMgr. Naděžda Hřebačková
hrebackova (at) zshodonin.cz

4. A

Portrét učiteleMgr. Lenka Tomečková
tomeckova (at) zshodonin.cz

8. B

Portrét učiteleMgr. Dagmar Dvořáčková
dvorackova (at) zshodonin.cz

4. B

Portrét učiteleMgr. Petra Kubenová
kubenova (at) zshodonin.cz

9. A

Portrét učiteleMgr. Jiřina Widholmová
widholmova (at) zshodonin.cz

5. A

   
Netřídní učitelé Školní družina
Portrét učiteleMgr. Lenka Danielová
danielova (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleIva Vanšová - vedoucí vychovatelka
druzina (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleMgr. Klára Nováková
novakova (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleHana Kavková - vychovatelka
kavkova (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleBc.Tibor Helísek - trenér
helisek (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleLenka Sušovská - vychovatelka
druzina (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleIng. Lenka Pacultová
pacultova (at) zshodonin.cz
 
Portrét učiteleMgr. Alena Nováková
novakova (at) zshodonin.cz
 
Asistenti pedagoga Vedení školy
Portrét učiteleVěra Klásková Portrét učiteleMgr. Alena Řeháková - ředitelka školy
reditel (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleKateřina Marková Portrét učiteleMgr. Roman Valášek - zástupce ředitelky školy 
zastupce (at) zshodonin.cz
Portrét učiteleMichaela Středulová  
Portrét učitelePetra Bolfová  
Portrét učiteleEliška Trávníková  
Portrét učiteleMartina Šafránková  
Portrét učiteleGabriela Vránová  

Ve škole pracuje celkem 31 pedagogických pracovníků, ředitel školy, zástupce ředitele školy, 10 učitelů I. stupně, 9 učitelů II. stupně, školní psycholog, 3 vychovatelky školní družiny, 6 asistentek pedagoga a hokejový trenér. Poradenské a konzultační služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i všem ostatním, jejich zákonným zástupcům a také pedagogům poskytuje naše Školní poradenské pracoviště ve složení - výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog - logoped a asistenti pedagoga.

Výuka na I. stupni i II.stupni je plně aprobovaná.

Z hlediska věkového složení převažují pracovníci mladšího a středního věku. Současné změny v přístupu ke vzdělávání a výchově mládeže vedou k tomu, že většina pedagogických pracovníků se pravidelně účastní dalšího vzdělávání a zvyšuje si tak svoji odbornost a kvalifikaci.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 09:41, zobrazeno 109649x, dnes 4x
3.9 55Hodnocení