8. B

Rozvrh třídy

Vážení rodiče, milí žáci, srdečně vás vítám na stránce třídy VIII. B, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků.

Přeji dětem i rodičům úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitelka Mgr. Lenka Tomečková

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: tomeckova (at) zshodonin.cz nebo telefonicky do kanceláře školy.

VZKAZY A OZNÁMENÍ

Do výtvarné výchovy na pátek 22. 11. 2019 všichni přinést pravítko a kružítko. 

Prosím rodiče, aby dali dětem do školy 1 roli papírových kuchyňských utěrek. Děkuji.

 

PŘEDMĚT UČIVO A ÚKOLY

Český jazyk a literatura

Mgr. Jana Trojancová

Mluvnice – tvarosloví: podstatná jména – druhy slov, mluvnické kategorie, pravopis, skloňování pj obecných přejatých, skloňování jmen latinského a řeckého původu

Literatura -  bajky, literatura v období renesance a klasicismu

Sloh – charakteristika literární ( filmové ) postavy

 

Matematika

Mgr. Petra Kubenová

 

Pythagorova věta, její užití v praxi

 

Anglický jazyk

Mgr. Lenka Tomečková

Vocabulary - fashion and shoppings, verbs + prepositions

Everyday English: talking about a test, responding to news

Present Perfect

každou středu test nebo ústní zkoušení slovíčka

Anglický jazyk

Mgr. Lenka Pätoprstá

Vocabulary - fashion and shoppings, verbs + prepositions

Everyday English: talking about a test, responding to news

Present Perfect

Každé úterý – ústní zkoušení

Německý jazyk

Mgr. Soňa Holzer

2. Einheit – Meine Familie

Bei uns zu Hause

Pronomen – mein, meine, mein

Familienfotos – Beschreibung

Reporterspiel

Gegenteile

Bildergeschichte

Ruský jazyk

Mgr. Helena Tomšejová

L 2: Познакомьтесь!

Pozdravy při setkání a loučení. Představení kamaráda.

Telefonická domluva setkání.

Intonace oznamovací a tázací věty.

Písmena: г, д, и, й, л, п, ч, щ, ы; р, с; ь.

1. pád podstatných jmen v oslovení.

Oficiální a neoficiální oslovení.

Číslovky 1 – 10 v 1. pádě.

 

Fyzika

Mgr. Klára Nováková

 Vzájemná přeměna kinetické a potenciální energie

 Vnitřní energie tělesa

 Teplo, tepelná výměna, vznik tepla

 Teplo jako fyzikální veličina

 

Chemie

Ing. Karel Vanša

Voda, vodík, halogenidy

Kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny, amoniak

Přírodopis

Ing. Karel Vanša

Šelmy - dokončení, chobotnatci, lichokopytníci a sudokopytníci, primáti

Výchova ke zdraví

Ing. Karel Vanša

Dýchací soustava

Dějepis

Mgr. Lenka Tomečková

Osvícenství, osvícenský absolutismus

Vláda Marie Terezie a Josefa II.

Vznik USA

Zeměpis

Mgr. Petra Kubenová

Evropská unie,  jednotlivé státy Evropy

 

Výchova k občanství

Mgr. Jaroslav Zeman

 

Finanční gramotnost

Mgr. Jaroslav Zeman

 

Pracovní činnosti

Mgr. Lenka Danielová

 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 8. 2019, 07:52, zobrazeno 825x, dnes 5x
0.0 0Hodnocení