7. A

Rozvrh třídy

Vážení rodiče, milí žáci, Portrét třídního učitelesrdečně vás vítám na stránce třídy VII. A, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si zadané úkoly v jednotlivých předmětech a informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků prostřednictvím fotogalerie.

Přeji dětem i Vám úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitel Mgr. Jaroslav Zeman

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: zeman (at) zshodonin.cz

VZKAZY A OZNÁMENÍ

10. 12. 2019 konzultace 17.00 - 19.00 hodin

 

Učivo a úkoly

 

Český jazyk a literatura  Mgr. Jana Trojancová

mluvnice: ohebné slovní druhy - číslovky, slovesa (druhy, mluvnické kategorie, pravopis)

literatura:  opakování epických žánrů - pohádka, báje, mýty

sloh: popis

22.11.2019 čtvrtletní písemná práce

Anglický jazyk

paní učitelka Pätoprstá

 opakovací test na 1.lekci (pondělí 11. 11.)

2. lekce – Budoucí čas (will), použití předložek – in, on

Každý čtvrtek ústní zkoušení na slovíčka + neprav. slovesa

 

Matematika  Mgr. Lucie Procházková

Aritmetika - Násobení a dělení zlomků

- Složený zlomek

Geometrie - Trojúhelník

- konstrukce podlevět sss, sus, usu, Ssu

- kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku

- začátkem listopadu – test – zlomky – sčítání a odčítání

Dějepis  Mgr. Jana Trojancová

 Slované, Velká Morava

 

Zeměpis

- Hospodářství

- Činnost člověka

Přírodopis  Ing. Karel Vanša

Obojživelnící

Plazi

 

Fyzika   Mgr. Klára Nováková

 

4.11.-8.11. Rovnováha sil

11.11.-15.11. Těžiště tělesa

18.11.-22.11. Rovnovážná poloha tělesa

25.11.-29.11. Posuvné účinky síly (urychlující a brzdné účinky síly na těleso)

 

Výchova k občanství  Mgr. Jaroslav Zeman

- Komunikace

-Média

 

Výchova ke zdraví  Mgr. Lucie Procházková

Zdraví způsob života a péče o zdraví

- výživa a zdraví

- tělesná a duševní hygiena

- režim dne

- ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním

- úrazy

Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. 10. 2013, 08:49, zobrazeno 9361x, dnes 4x
4.0 50Hodnocení