6. B

Rozvrh třídy

Vážení rodiče, milí žáci,
srdečně vás vítám na stránce třídy VI. B, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Přečtěte si vzkazy a oznámení, prohlédněte si z informace týkající se probíraného učiva a nahlédněte do školního života našich žáků prostřednictvím fotogalerie.

Přeji dětem i Vám úspěšný školní rok 2019/2020.

Třídní učitelka Mgr. Markéta Vysloužilová

V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu: vyslouzilova (at) zshodonin.cz

VZKAZY RODIČŮM 

 

 

ÚKOLY A UČIVO

DATUM                     PŘEDMĚT                                     UČIVO A ÚKOLY


  listopad               ČESKÝ JAZYK

                            Mgr. Lenka Danielová                          mluvnice: Stavba slova, rozbor stavby slova

                                                                                    sloh: Slohová práce - vypravování, popis předmětu, osoby

                                                                                    literatura:  Báje, mýty, pověsti


  listopad               ANGLICKÝ JAZYK

                            Mgr. Markéta Vysloužilová                    Present simple, present continuous
                                                                                             Animals and pets


  listopad               DĚJEPIS

                            Mgr. Markéta Vysloužilová                     Starověk - nejstarší lidské civilizace

  listopad               MATEMATIKA

                            Mgr. Lucie Procházková                        Geometrie – Lineární a rovinné útvary

                                                                                             Bod, přímka, polopřímka, úsečka

                                                                                             úhel – druhy, konstrukce

 

  listopad               VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

                            Mgr. Jaroslav Zeman

 

  listopad               ZEMĚPIS

                            Mgr. Klára Nováková                              4.11.-8.11. Oběh Země kolem Slunce

                                                                                       11.11.-15.11. Jednotky času na Zemi

                                                                                       18.11.-22.11. Kalendáře, posun času, pásmový čas

                                                                                       25.11.-29.11. Mezinárodní časová hranice

 

  listopad               PŘÍRODOPIS

                            Ing. Lenka Pacultová                               Bakterie, viry
                                                                                            jednobuněčné organismy

                   

  listopad                FYZIKA

                            Mgr. Klára Nováková                           4.11.-8.11. Elektrické pole

                                                                                     11.11.-15.11. Magnetické vlastnosti látek

                                                                                     18.11.-22.11. Magnetické pole, indukční čáry

                                                                                     25.11.-29.11. Magnetické pole Země, kompas


                            Výtvarná výchova

                            Mgr. Dana Tomanová


                            Hudební výchova

                            Mgr. Dana Tomanová

 

                            Pracovní činnosti

                            Mgr. Klára Nováková

 

                            Tělesná výchova

                            Mgr. Lucie Procházková

                            Mgr. Jaroslav Zeman

 

                            Sportovní hry

                            Mgr. Jaroslav Zeman

 

                            Psaní všemi deseti

                            Mgr. Lenka Pätoprstá

 

  

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku21. 8. 2019, 07:43, zobrazeno 944x, dnes 0x
1.0 1Hodnocení