2. A

Rozvrh třídy

Portrét třídního učiteleVážení rodiče a milí žáci,

srdečně vás vítám na stránce třídy II. A, která slouží pro vaši rychlou informovanost. Můžete se zde seznámit s aktuálně probíraným učivem nebo si prohlédnout vzkazy a zadané úkoly. Ze všech akcí, kterých se účastníme, máte možnost zhlédnout fotografie v KALENDÁŘI NAŠÍ TŘÍDY nebo ve fotogalerii školy.

V letošním roce jsme zapojeni do celoročního projektu " ČTEME SI A POVÍDÁME".

Přeji dětem i Vám úspěšný školní rok 2019 / 2020.

Třídní učitelka:  PaedDr. Milena Prokešová
Asistentka pedagoga: Martina Šafránková
Vychovatelka ve ŠD: Hana Kavková

VZKAZY PRO RODIČE

Vybíráme 50,- na vstupné na divadelní představení - 21. 11. 2019 - Čtyřhlavý drak - v 10:00 h.
Rozvrh hodin: 1h M, 2h ČJ, 4h ČJ - čtení, psaní. V případě nepříznivé předpovědi počasí dejte, prosím, dětem pláštěnku nebo deštník.

 

Konzultační hodiny pro rodiče: 10. 12. ve třídě II. A, od 17:00 - 19:00 h

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020
  • Škola se otevírá v 7:40 hod. a je vhodné, aby žáci byli ve škole brzy po otevření a měli dostatek času na ranní přípravu na vyučování.
  • Žáci si nosí do školy aktovku, svačinu, ubrousek nebo prostírání na lavici, pití, psací potřeby - 2 tužky, gumu, pastelky pero, žákovskou knížku, učebnice a pracovní sešity, které dostanou. Prosím o chystání pomůcek podle rozvrhu.
  • Domácí úkoly písemné budou pravidelně v pondělí, úterý a čtvrtek. Děti si je označí zkratkou DÚ. přímo v pracovních sešitech.
  • Je nezbytně nutné, aby všechny pomůcky byly viditelně podepsány.
  • V případě nepřítomnosti dítěte ve škole prosím o včasné omluvení ( sms, zavolání) a písemné omluvení do žákovské knížky nejpozději do 3 dnů po návratu dítěte do školy.

Děkuji za spolupráci a přeji Vám mnoho úspěchů a také trpělivosti při práci se svými dětmi.

Třídní učitelka M. Prokešová

PLÁNOVANÉ AKCE

21. 11. 2019 - Čtyřhlavý drak - 10:00 h - divadelní představení (vstupné 50,-)


 

DOMÁCÍ ÚKOLY

DATUM

PŘEDMĚT

ZADANÉ UČIVO

 
11. 9.

ČJ

Doporučuji denně číst z vlastní knihy (prezentace přečtené knihy bude během listopadu)

 
15. 11.   čtěte si z vlastní knihy  
18. 11. ČJ str. 43/1 - napište věty do domácího sešitu  
19. 11.
ČJ čtení
M

str. 47
str. 47/6
 
20. 11. ČJ čtení str. 48, 49  
21. 11. Písanka str. 24 - dopište si řádky  
22. 11. Čítanka čtení str. 47 - 49 Míša Kulička  
       
PRÁVĚ PROBÍRÁME

(Týdenní plán učiva slouží k orientaci v době nepřítomnosti dítěte ve škole)

12. týden: 18. 11. 2019 - 22. 11. 2019

 

PŘEDMĚT

PROBÍRANÉ UČIVO:

 

ČJ  - učebnice

- str. 44, 45, 46, 47

 

ČJ - Písanka 1. díl
- str. 23, 24  
ČJ - Čítanka - str. 46, 47, 48, 49  
M - pracovní učebnice 1. díl - str. 44, 45, 46, 47
- str. 84/1, 2, 3 - GEO - rýsování, bod
 
Člověk a jeho svět -učebnice Prvouka 

- str. 26, 27 HoubyČlověk a jeho svět -
pracovní sešit Prvouka

- str. 26, 27

 

Anglická přípravka

Čísla 1 – 10

Hračky

Pokyny ve třídě

Ústní zkoušení na čísla

 

 

 

KALENDÁŘ NAŠÍ TŘÍDY I. A ve školním roce 2018 - 2019

Zahájení školního roku 2018 – 2019

Jak se daří prvňáčkům

SLAVNOST SLABIKÁŘE

Andělská školička

Novoročenka z I.A

KARNEVAL v lavicích

Prvňáčci bruslí

Den Země v I.A ,Den Země2019

Slavnostní pasování prvňáčků

cervena-karkulka12-1-a.jpg 

Jeli jsme na báleše

 

KALENDÁŘ NAŠÍ TŘÍDY II. A ve školním roce 2019 - 2020

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku17. 10. 2013, 08:38, zobrazeno 27124x, dnes 2x
4.5 82Hodnocení