Školní družina

  Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a z tohoto hlediska je nutné také postupovat při hodnocení její činnosti a výchovného působení vychovatelek.

Hodnocení její činnosti vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní družina (zejména z pohledu části rodičů) částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování.

housenka.png

Informace pro rodiče

Společná akce školy a družiny

Družina v Kinematovlaku

dsc00524.jpg 

 

 Za pomlázkou na ZŠ Mírové náměstí

velikonocni-2018-2.jpg 

velikonocni-2018-5.jpg 

 

Telefonické spojení: 774 019 059, dotazy a informace na školní družinu můžete zasílat na druzina (at) zshodonin.cz

Každou změnu týkající se odchodu Vašeho dítěte z ŠD zašlete písemně, stvrzujte podpisem a datem na aktuální omluvence. Telefonické vyzvedávání dítěte z ŠD není možné!

Základní výše úplaty činí na měsíc 180,- Kč, platba se provádí předem, tzn. do 15. dne předešlého měsíce (v září je nutno zaplatit i za říjen), na účet základní školy č. 1782530237/0100 KB Hodonín, v.s.: rodné číslo dítěte, k.s.: 0308 V případě, že zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní družinu ve stanoveném termínu bez toho, že dohodl s ředitelem ZŠ jiný termín úhrady, je dán důvod k ukončení docházky do ŠD od 1. dne následujícího měsíce.


Školní družina pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování (zájmové kroužky škol, zájmové útvary domů dětí a mládeže, schůzky dětských organizací, výuka v základních uměleckých školách atp.).

Činnost školní družiny je vymezena dobou bezprostředně před nebo po školním vyučování a odchodem žáků domů nebo za jinými mimoškolními aktivitami. Školní družina může být v provozu i o prázdninách, či ve spolupráci s dalšími subjekty organizuje akce i ve volných dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.

keramika.jpg


OBSAZENÍ DRUŽINY

Vedoucí vychovatelka: IVA VANŠOVÁ - 1.ODDĚLENÍ
Vychovatelka: HANA KAVKOVÁ - 2.ODDĚLENÍ

Vychovatelka: LENKA SUŠOVSKÁ - 3.ODDĚLENÍ

Provoz v době školního vyučování

ranní služba: 6:00 - 7:40 hodin
odpolední služba PO - ČT: 11:40 -17:00 hodin

odpolední služba PÁ: 11:40-16.:00 hodin

 

 

Kroužky školní družiny

Den Název kroužku Hodina Vychovatelka
PONDĚLÍ Šikovné ruce 15:00-16:00 Sušovská Lenka
PONDĚLÍ Flétna

14:30-15:00(pokroč.)

15:00-15:30(začáteč.)

Kavková Hana
ÚTERÝ Keramika 1.třída 14:45-16:00 Vanšová Iva
STŘEDA Keramika pokroč. 14:45-16:00 Vanšová Iva
STŘEDA Výtvarné hrátky 15:00-16:00 Kavková Hana
ČTVRTEK Počítače začátečníci 15:00-16:00 Kavková Hana
ČTVRTEK Šikovné ruce 15:00-16:00 Sušovská Lenka
       

Za kroužky keramiky a šikovné ruce se platí :

keramika:1ročník -200,-Kč,pokročilí-400,-Kč

šikovné ruce :400,-Kč

podzim.jpg

 

Režim školní družiny

6:00 - 7:40 hod. ranní družina
11:40-13:30 hod. příprava na oběd, hygiena a oběd, klidné zaměstnání v kmenových třídách
13:30-14:30 hod. rekreační činnost - pobyt v přírodě, na hřišti, vycházky
14:30-17:00 hod. komunikativní, kooperativní a sebepoznávací pohybové hry, individuální činnost, práce v kroužcích, příprava na vyučování
Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 08:14, zobrazeno 7725x, dnes 1x
3.8 5Hodnocení