Školní družina

  Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a z tohoto hlediska je nutné také postupovat při hodnocení její činnosti a výchovného působení vychovatelek.

Hodnocení její činnosti vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní družina (zejména z pohledu části rodičů) částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování.Školní družina pracuje podle ŠVP "Prostor pro hru".

housenka.png

Informace pro rodiče

Poslední školní den-pátek 28.6.2019 je provoz školní družiny do 1200 hodin.Oběd se vydává od 830 do 1000 hodin.
Telefonické spojení: 774 019 059, dotazy a informace na školní družinu můžete zasílat na druzina (at) zshodonin.cz

Telefonické spojení: 774 019 059, dotazy a informace na školní družinu můžete zasílat na druzina (at) zshodonin.cz
Každou změnu týkající se odchodu Vašeho dítěte z ŠD zašlete písemně, stvrzujte podpisem a datem na aktuální omluvence. Telefonické vyzvedávání dítěte z ŠD není možné!

Základní výše úplaty činí na měsíc 200,- Kč, platba se provádí předem, tzn. do 15. dne předešlého měsíce (v září je nutno zaplatit i za říjen), na účet základní školy č. 1782530237/0100 KB Hodonín, v.s.: evidenční číslo žáka(k dispozici u vychovatelek), k.s.: 0308 V případě, že zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní družinu ve stanoveném termínu bez toho, že dohodl s ředitelem ZŠ jiný termín úhrady, je dán důvod k ukončení docházky do ŠD od 1. dne následujícího měsíce.

Školní družina pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování (zájmové kroužky škol, zájmové útvary domů dětí a mládeže, schůzky dětských organizací, výuka v základních uměleckých školách atp.).

Činnost školní družiny je vymezena dobou bezprostředně před nebo po školním vyučování a odchodem žáků domů nebo za jinými mimoškolními aktivitami. Školní družina může být v provozu i o prázdninách, či ve spolupráci s dalšími subjekty organizuje akce i ve volných dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.

Přihláška do školní družiny: Přihláška do ŠD pro rok 2018-2019

Akce školní družiny 2018/2019

Den Země ve školní družině - Den Země2019

17.4.2019 Třídíme odpadky

den-zeme-2019sd-30.jpg 

den-zeme-2019sd-20.jpg 

10.4.2019 Velikonoce v sále Evropa Školní družina v sále Evropa

velikonoce.jpg 

27.2.2019 Karneval :Karneval ŠD2019 a Masopust ve školní družině

7.11.2018

      Muzikoterapie ve školní družině 

michal-prihoda-titanic.jpg 

Michal Příhoda - žák třetího ročníku ZŠ - dokázal svoji konstruktivní zručnost a postavil loď Titanic.


 

 


OBSAZENÍ DRUŽINY

Vedoucí vychovatelka: IVA VANŠOVÁ - 1.ODDĚLENÍ
Vychovatelka: HANA KAVKOVÁ - 2.ODDĚLENÍ

Vychovatelka: LENKA SUŠOVSKÁ - 3.ODDĚLENÍ

Provoz v době školního vyučování

ranní služba: 6:00 - 7:40 hodin
odpolední služba PO - ČT: 11:40 -17:00 hodin

odpolední služba PÁ: 11:40-16.:00 hodin

 

 

 

Zájmové vzdělávání

 

Den Název činnosti Hodina Vychovatelka
PONDĚLÍ Šikovné ruce 14:30-15:30 Sušovská Lenka
PONDĚLÍ Flétna

15:00-15:30

Kavkova Hana
ÚTERÝ Keramika (I.třída) 14:45-16:00 Vanšová Iva
ÚTERÝ Pohybové hry 14:30-15:15 Sušovská Lenka
STŘEDA Keramika 14:45- 16:00 Vanšová Iva
ČTVRTEK Počítače(od II.roč) 15:00-16:00 Kavková Hana

ČTVRTEK

Šikovné ruce 14:30-15:30 Sušovská Lenka

 

 Společné akce školy a družiny 2018/2019

   Archiv školní družiny - Vánoce 2018

 

 

 

Režim školní družiny

6:00 - 7:40 hod. ranní družina
11:40-13:30 hod. příprava na oběd, hygiena a oběd, klidné zaměstnání v kmenových třídách
13:30-14:30 hod. rekreační činnost - pobyt v přírodě, na hřišti, vycházky
14:30-17:00 hod. komunikativní, kooperativní a sebepoznávací pohybové hry, individuální činnost, práce v kroužcích, příprava na vyučování
Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 08:14, zobrazeno 9305x, dnes 1x
4.0 6Hodnocení