Školní družina

  Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a z tohoto hlediska je nutné také postupovat při hodnocení její činnosti a výchovného působení vychovatelek.

Hodnocení její činnosti vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní družina (zejména z pohledu části rodičů) částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování.Školní družina pracuje podle ŠVP "Prostor pro hru".

housenka.png

Informace pro rodiče

 
Telefonické spojení: 774 019 059, dotazy a informace na školní družinu můžete zasílat na druzina (at) zshodonin.cz

Telefonické spojení: 774 019 059, dotazy a informace na školní družinu můžete zasílat na druzina (at) zshodonin.cz
Každou změnu týkající se odchodu Vašeho dítěte z ŠD zašlete písemně, stvrzujte podpisem a datem na aktuální omluvence. Telefonické vyzvedávání dítěte z ŠD není možné!

Základní výše úplaty činí na měsíc 200,- Kč, platba se provádí předem, tzn. do 15. dne předešlého měsíce (v září je nutno zaplatit i za říjen), na účet základní školy č. 1782530237/0100 KB Hodonín, v.s.: evidenční číslo žáka(k dispozici u vychovatelek), k.s.: 0308 V případě, že zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní družinu ve stanoveném termínu bez toho, že dohodl s ředitelem ZŠ jiný termín úhrady, je dán důvod k ukončení docházky do ŠD od 1. dne následujícího měsíce.

Školní družina pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování (zájmové kroužky škol, zájmové útvary domů dětí a mládeže, schůzky dětských organizací, výuka v základních uměleckých školách atp.).

Činnost školní družiny je vymezena dobou bezprostředně před nebo po školním vyučování a odchodem žáků domů nebo za jinými mimoškolními aktivitami. Školní družina může být v provozu i o prázdninách, či ve spolupráci s dalšími subjekty organizuje akce i ve volných dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.

Vnitřní řád školní družiny:Vnitřní řád školní družiny

 

Obsazení školní družiny

I.oddělení ŠD vedoucí vychovatelka Vanšová Iva
II.oddělení ŠD vychovatelka Kavková Hana
III.oddělení ŠD vychovatelka Sušovská Lenka

Provoz školní družiny

Pondělí - čtvrtek 6:00-7:40 hodin           11:40-17:00hodin
Pátek 6:00- 7 :40 hodin         11:40 - 16:00 hodin

Denní režim ve školní družině

6:00 - 7:40 hodin ranní družina
11:40 -13:30 hodin příprava na oběd , hygiena a oběd, odpočinková činnost po obědě
13:30 - 14:30 hodin rekreační činnost, pobyt na školním hřišti,parku,koberci
14:30 -16:00 hodin komunikativní, kooperativní a  individuální činnost, práce v kroužcích
16:00-17:00 hodin příprava na vyučování formou didaktických her,klidové zaměstnání

Zájmová činnost v ŠD

Den název činnosti hodina vychovatelka
Pondělí      
Úterý KERAMIKA   15:00-16:00 VANŠOVÁ
Úterý ŠIKOVNÉ RUCE   14:00-15:00 SUŠOVSKÁ
Středa KERAMIKA   14:45-16:00 VANŠOVÁ
Čtvrtek ICT-šablona EU    14:45-15:30 KAVKOVÁ
Čtvrtek ŠIKOVNÉ RUCE    14:00-15:00 SUŠOVSKÁ
Pátek FLÉTNA   13:30- 14:00 KAVKOVÁ

V rámci šablon EU - vždy v  pondělí Klub zábavné logiky a deskových her

                                 a vždy ve středu(od 11:50-12:35hodin) "Sportuj ve škole".

Kroužek keramika: začátečníci 200,-Kč , pokročilí 400,-Kč /za celý školní rok.

Šikovné ruce:  400,-/za šk.rok.

 Peníze zasílejte na účet školy(poznámka- název kroužku za který platíte).

 

 

Akce školní družiny 2018/2019

 

Den Země ve školní družině - Den Země2019

17.4.2019 Třídíme odpadky

den-zeme-2019sd-30.jpg 

den-zeme-2019sd-20.jpg 

10.4.2019 Velikonoce v sále Evropa Školní družina v sále Evropa

velikonoce.jpg 

27.2.2019 Karneval :Karneval ŠD2019 

Masopust ve školní družině

7.11.2018

      Muzikoterapie ve školní družině 

michal-prihoda-titanic.jpg 

Michal Příhoda - žák třetího ročníku ZŠ - dokázal svoji konstruktivní zručnost a postavil loď Titanic.


 

 


 

 Společné akce školy a družiny 2018/2019

   Archiv školní družiny - Vánoce 2018

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 08:14, zobrazeno 9678x, dnes 3x
4.0 6Hodnocení