Školní družina

  Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a z tohoto hlediska je nutné také postupovat při hodnocení její činnosti a výchovného působení vychovatelek.

Hodnocení její činnosti vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní družina (zejména z pohledu části rodičů) částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování.

housenka.png

Informace pro rodiče

Nová přihláška doŠD

Provoz školní družiny poslední den školního roku ( 29.6.2018) bude od 600 - do 1200 hodin.

Společné akce školy a družiny 2017/2018

Družina v Kinematovlaku

dsc00524.jpg 

 

 Za pomlázkou na ZŠ Mírové náměstí

velikonocni-2018-2.jpg 

velikonocni-2018-5.jpg 

 

Telefonické spojení: 774 019 059, dotazy a informace na školní družinu můžete zasílat na druzina (at) zshodonin.cz

Každou změnu týkající se odchodu Vašeho dítěte z ŠD zašlete písemně, stvrzujte podpisem a datem na aktuální omluvence. Telefonické vyzvedávání dítěte z ŠD není možné!

Základní výše úplaty činí na měsíc 180,- Kč, platba se provádí předem, tzn. do 15. dne předešlého měsíce (v září je nutno zaplatit i za říjen), na účet základní školy č. 1782530237/0100 KB Hodonín, v.s.: evidenční číslo žáka(k dispozici u vychovatelek), k.s.: 0308 V případě, že zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní družinu ve stanoveném termínu bez toho, že dohodl s ředitelem ZŠ jiný termín úhrady, je dán důvod k ukončení docházky do ŠD od 1. dne následujícího měsíce.


Školní družina pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování (zájmové kroužky škol, zájmové útvary domů dětí a mládeže, schůzky dětských organizací, výuka v základních uměleckých školách atp.).

Činnost školní družiny je vymezena dobou bezprostředně před nebo po školním vyučování a odchodem žáků domů nebo za jinými mimoškolními aktivitami. Školní družina může být v provozu i o prázdninách, či ve spolupráci s dalšími subjekty organizuje akce i ve volných dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.

keramika.jpg


OBSAZENÍ DRUŽINY

Vedoucí vychovatelka: IVA VANŠOVÁ - 1.ODDĚLENÍ
Vychovatelka: HANA KAVKOVÁ - 2.ODDĚLENÍ

Vychovatelka: LENKA SUŠOVSKÁ - 3.ODDĚLENÍ

Provoz v době školního vyučování

ranní služba: 6:00 - 7:40 hodin
odpolední služba PO - ČT: 11:40 -17:00 hodin

odpolední služba PÁ: 11:40-16.:00 hodin

 

 

Kroužky školní družiny

Den Název kroužku Hodina Vychovatelka
PONDĚLÍ Šikovné ruce 15:00-16:00 Sušovská Lenka
PONDĚLÍ Flétna

14:30-15:00(pokroč.)

15:00-15:30(začáteč.)

Kavková Hana
ÚTERÝ Keramika 1.třída 14:45-16:00 Vanšová Iva
STŘEDA Keramika pokroč. 14:45-16:00 Vanšová Iva
STŘEDA Výtvarné hrátky 15:00-16:00 Kavková Hana
ČTVRTEK Počítače začátečníci 15:00-16:00 Kavková Hana
ČTVRTEK Šikovné ruce 15:00-16:00 Sušovská Lenka
       

Za kroužky keramiky a šikovné ruce se platí :

keramika:1ročník -200,-Kč,pokročilí-400,-Kč

šikovné ruce :400,-Kč

podzim.jpg

 

Režim školní družiny

6:00 - 7:40 hod. ranní družina
11:40-13:30 hod. příprava na oběd, hygiena a oběd, klidné zaměstnání v kmenových třídách
13:30-14:30 hod. rekreační činnost - pobyt v přírodě, na hřišti, vycházky
14:30-17:00 hod. komunikativní, kooperativní a sebepoznávací pohybové hry, individuální činnost, práce v kroužcích, příprava na vyučování
Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 08:14, zobrazeno 7923x, dnes 1x
3.8 5Hodnocení