Školní družina

  Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a z tohoto hlediska je nutné také postupovat při hodnocení její činnosti a výchovného působení vychovatelek.

Hodnocení její činnosti vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní družina (zejména z pohledu části rodičů) částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování.Školní družina pracuje podle ŠVP "Prostor pro hru".

housenka.png

Informace pro rodiče

Telefonické spojení: 774 019 059, dotazy a informace na školní družinu můžete zasílat na druzina (at) zshodonin.cz

Telefonické spojení: 774 019 059, dotazy a informace na školní družinu můžete zasílat na druzina (at) zshodonin.cz
Každou změnu týkající se odchodu Vašeho dítěte z ŠD zašlete písemně, stvrzujte podpisem a datem na aktuální omluvence. Telefonické vyzvedávání dítěte z ŠD není možné!

Základní výše úplaty činí na měsíc 180,- Kč, platba se provádí předem, tzn. do 15. dne předešlého měsíce (v září je nutno zaplatit i za říjen), na účet základní školy č. 1782530237/0100 KB Hodonín, v.s.: evidenční číslo žáka(k dispozici u vychovatelek), k.s.: 0308 V případě, že zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní družinu ve stanoveném termínu bez toho, že dohodl s ředitelem ZŠ jiný termín úhrady, je dán důvod k ukončení docházky do ŠD od 1. dne následujícího měsíce.

Školní družina pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování (zájmové kroužky škol, zájmové útvary domů dětí a mládeže, schůzky dětských organizací, výuka v základních uměleckých školách atp.).

Činnost školní družiny je vymezena dobou bezprostředně před nebo po školním vyučování a odchodem žáků domů nebo za jinými mimoškolními aktivitami. Školní družina může být v provozu i o prázdninách, či ve spolupráci s dalšími subjekty organizuje akce i ve volných dnech, kdy neprobíhá školní vyučování.

Přihláška do ŠD :  Přihláška do ŠD

keramika.jpg

 


 

 


OBSAZENÍ DRUŽINY

Vedoucí vychovatelka: IVA VANŠOVÁ - 1.ODDĚLENÍ
Vychovatelka: HANA KAVKOVÁ - 2.ODDĚLENÍ

Vychovatelka: LENKA SUŠOVSKÁ - 3.ODDĚLENÍ

Provoz v době školního vyučování

ranní služba: 6:00 - 7:40 hodin
odpolední služba PO - ČT: 11:40 -17:00 hodin

odpolední služba PÁ: 11:40-16.:00 hodin

 

 

Kroužky školní družiny

Zájmové vzdělávání

 

Den Název kroužku Hodina Vychovatelka
PONDĚLÍ Šikovné ruce 14:30-15:30 Sušovská Lenka
PONDĚLÍ Flétna

15:00-15:30

Kavkova Hana
ÚTERÝ Keramika (I.třída) 14:45-16:00 Vanšová Iva
ÚTERÝ Pohybové hry 14:30-15:15 Sušovská Lenka
STŘEDA Keramika 14:45- 16:00 Vanšová Iva
ČTVRTEK Počítače(od II.roč) 15:00-16:00 Kavková Hana

ČTVRTEK

Šikovné ruce 14:30-15:30 Sušovská Lenka

velikonocni-2018-7.jpg

 Společné akce školy a družiny 2017/2018

Muzikoterapie ve školní družině

Družina v Kinematovlaku

 

Režim školní družiny

6:00 - 7:40 hod. ranní družina
11:40-13:30 hod. příprava na oběd, hygiena a oběd, klidné zaměstnání v kmenových třídách
13:30-14:30 hod. rekreační činnost - pobyt v přírodě, na hřišti, vycházky
14:30-17:00 hod. komunikativní, kooperativní a sebepoznávací pohybové hry, individuální činnost, práce v kroužcích, příprava na vyučování
Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 08:14, zobrazeno 8524x, dnes 1x
3.8 5Hodnocení