Hokej

Základní škola Mírové náměstí je již několik desítek let neodmyslitelně spjata s ledním hokejem - srdeční záležitostí každého správného "Hodoňáka". V této souvislosti se škola přednostně orientuje na žáky, kteří se věnují nebo chtějí věnovat tomuto sportu na jakékoliv (nejen vrcholové) úrovni.

Těmto žákům je přizpůsoben i učební plán, který má již od 4. ročníku ve vybraných třídách navýšený počet hodin tělesné výchovy zaměřených právě na lední hokej. Tréninkové hodiny jsou dle možností začleněny do rozvrhu sportovní třídy v dopoledních hodinách. Žákům tak zůstává odpoledne volný čas pro další případné zájmové kroužky a aktivity.

Díky dlouhodobým zkušenostem se sportovci si pedagogický sbor při své práci plně uvědomuje, že žáci jsou svými sportovními aktivitami mnohdy značně vytíženi. Občas se pak u žáků objevuje tendence odsouvat školní přípravu a vzdělávání na další místo v žebříčku priorit.

Na to musí škola reagovat nejen setrváním na svých nárocích, ale rovněž zvýšenými požadavky na profesionalitu pedagogů, kvalitním školním vzdělávacím programem a promyšlenou organizací návaznosti tréninků a výuky. Zde je nutná také spolupráce školy a trenérů, kteří po žácích pravidelně požadují předkládání dosažených školních výsledků, např. kontrolou žákovských knížek. Předchází se takto i větším kázeňským problémům zejména ve vyšších ročnících. Spolupráci mezi ZŠ a hokejovým klubem zajišťuje metodik ledního hokeje. Přes značné volnočasové vytížení mladých hokejistů mají naši žáci vysokou úspěšnost při přijetí na zvolené střední školy. Jsou často úspěšnými účastníky nejrůznějších vědomostních olympiád.

 

_jz_2735.jpg

_jz_2946.jpg

Odkazy

 

 

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku30. 9. 2013, 08:32, zobrazeno 8149x, dnes 2x
3.5 8Hodnocení