Zápis do prvních tříd

ZÁPIS DO 1.TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM HODONÍNEM PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

 

Zápis proběhl 6. dubna 2018 a 7. dubna 2018

Do prvních tříd byly zapsány děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012

 

 

Výuka v 1. - 9. ročníku probíhá podle nového Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání : „Učíme se pro život“ č.j. 238/2006.

 

 

 


Co Vám naše škola nabízí?

 1. Vybavení všech učeben ve škole interaktivními tabulemi
 2. Výuku ve dvou klimatizovaných počítačových učebnách, připojení na internet ve všech učebnách a kabinetech
 3. Sportovní třídy s rozšířenou výukou Tv zaměřené na lední hokej
 4. Výuku anglického jazyka od 1. třídy ve dvou jazykových učebnách
 5. Plavecký výcvik ve 2. a 3.ročníku
 6. Pravidelný pobyt žáků 3.ročníku na škole v přírodě, žáků 7.ročníku na lyžařském výcvikovém kurzu
 7. Péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 8. Zapojení práce školního psychologa do výchovného procesu, prevenci sociálně patologických jevů v rámci vzdělávacích programů
 9. „Dobrý start“ – zdarma 8 přípravných lekcí pro budoucí prvňáčky
 10. Kulturně vzdělávací pořady, zájezdy do divadla, pořady s ekologickým zaměřením
 11. Výběr volitelných předmětů se zaměřením na cizí jazyky, sport, práci s PC
 12. Provoz školní družiny od 6:00 do 17:00 hodin, možnost výběr z mnoha zájmových kroužků
 13. Zapojení do projektu Školní mléko a Ovoce do škol
 14. Školní knihovnu
 15. Nabídka stravování ve školní jídelně - výběr ze dvou hlavních jídel
 16. Zapojení práce dětského parlamentu do života školy, vydávání školního časopisu „Míráček“
 17. Web školy s aktuálními informacemi
Vytisknout stránku Vytisknout stránku7. 1. 2014, 05:39, zobrazeno 4288x, dnes 1x
5.0 5Hodnocení