Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

Organizace přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole je dána vyhláškou č.353/2016 Sb.

 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.
 • Termín odevzdání přihlášky na SŠ (i na víceleté gymnázium) do 1. března 2017, do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je to do 30. listopadu 2016!
 • U žáků se SVP - Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.
 • Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky zasílá ředitel školy nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.
 • JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY z Čj a M – na 4letá gymnázia a všechny čtyřleté maturitní obory se konají ve dvou termínech
 • Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát – v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Započítává se lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

1.termín: 12. dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání, 18. dubna 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2.termín: 19. dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání 20. dubna 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 • Test z ČJ trvá 60 minut, test z matematiky 70 minut
 • V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky
 • Informace o kritériích přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 31. ledna
 • Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.
 • Náhradní termíny jsou 11. a 12. května 2017
 • Nepřijatým uchazečům ředitel odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Zápisový lístek – Obdržíte ho na naší škole u pana ředitele – musí si ho vyzvednout zákonní zástupci žáka – do 30. 11. 2016 (pro obory s talentovou zkouškou) a do 1. března 2017 pro ostatní, žákovi nebude vydán!
 • Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.
 • Pokud je žák přijat, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru na dané škole potvrdit právě odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení, jinak škola bere na vědomí, že žák nemá zájem nastoupit a uvolňuje místo dalším uchazečům!!!
 • Zápisový lístek NELZE měnit, výjimkou je, když se dítě dostane na odvolání na původní školu. Uchazeč může také vzít zápisový lístek zpět, pokud ho uplatnil na konzervatoři nebo v oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
 • Co dělat, když se dítě nedostane v prvním kole na žádnou školu – po prvním kole vyhlašují školy 2., 3., 4,…kola, pak si může žák podat neomezené množství přihlášek.
 • Na přihlášce je pak uvedena jen jedna škola

Organizace na naší škole

Žáci obdrží v prosinci formulář, na jehož základě budou přihlášky po uzavření klasifikace za 1. pololetí vytištěny.

 • Formulář s vybranými školami přinést nejpozději do 25. 1. 2017
 • Každý žák dostane před tiskem ke kontrole kontaktní údaje, které budou uvedeny na 1. straně přihlášky, podpisem nám potvrdí jejich správnost
 • ŠKOLA VYTISKNE OBĚ DVĚ PŘIHLÁŠKY – ZDARMA.
 • Doručení přihlášky na danou školu si zajišťují rodiče!
Vytisknout stránku Vytisknout stránku22. leden 2015, zobrazeno 2184x, dnes 3x
Hodnocení2.8 (10)
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
RSSFacebookVytisknout stránku
· Mapa stránek · © 2013 - 2017 ZŠ Hodonín Mírové náměstí